Teemme arjesta helpompaa

Cramo vuonna 2015: Vahva brändi – vahvat tulokset

Visiomme on olla koko vuokrausalan esikuva. Lupaamme asiakkaillemme mainion päivän työmaalla ja teemme parhaamme helpottaaksemme kaikkien sidosryhmiemme arkea. Tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät ovat paras keino saavuttaa myös taloudelliset tavoitteemme. Vuoden 2015 avainluvut osoittavat, että olemme oikealla tiellä.

668

Liikevaihto, M€
2014: 652

87

EBITA ennen kertaluonteisia eriä, M€
2014: 73

13,0

EBITA-MARGINAALI ennen kertaluonteisia eriä, %
2014: 11,2

2 486

Henkilöstö keskimäärin
2014: 2 528

328

Toimipisteiden määrä
2014: 329

1,17

EPS ennen kerta­luonteisia eriä, €
2014: 0,91

LIIKEVAIHTO JA EBITA

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

2015 2014

Tuloslaskelma

   

Liikevaihto, M€

667,9

651,8

EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä1, M€

86,8

73,2

EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä1, %

13,0

11,2

EBITA-liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen, M€

84,8

70,3

EBITA-liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen, %

12,7

10,8

Liikevoitto/-tappio (EBIT), M€

76,7

34,3

Voitto/tappio ennen veroja (EBT), M€

63,8

21,5

Tilikauden tulos, M€

49,7

16,0

Tase

   

Nettovelkaantumisaste, %

75,1

84,7

Omavaraisuusaste, %

45,7

43,9

Korolliset nettovelat, M€

368,4

385,4

Taseen loppusumma, M€

1 085,9

1 047,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, M€

490,7

455,0

Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut

   

Henkilöstö keskimäärin

2 486

2 528

Toimipisteiden määrä

328

329

Oman pääoman tuotto (ROE), %

10,5

3,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

9,0

4,2

Bruttoinvestoinnit, M€

175,0

159,1

josta liiketoimintahankinnat, M€

9,8

11,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

182,9

118,3

Rahavirta investointien jälkeen, M€

35,6

-6,5

Tulos/osake (EPS) ennen kertaluonteisia eriä, laimentamaton2, € 1,17

0,91

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, € 1,13 0,37
Tulos/osake (EPS), laimennettu, € 1,12 0,36
Osakekohtainen osinko, € 0,65 0,55
Oma pääoma/osake, € 11,05 10,40
Markkina-arvo, M€ 848,4 528,5
  1. EBITA-liikevoittoon kohdistui kertaluonteisia kuluja 2,9 miljoonaa euroa, joista 2,2 miljoonaa euroa liittyi Tanskaan ja 0,7 miljoonaa euroa konsernitasoisiin kertaluonteisiin kuluihin. Tilikauden 2013 EBITA-liikevoittoon kohdistui 0,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Norjassa.
  2. Tilikauden tulokseen kohdistui kertaluonteisia kuluja 23,6 miljoonaa euroa, joista 2,2 miljoonaa euroa liittyi Tanskaan, 0,7 miljoonaa euroa konsernitasoisiin kertaluonteisiin kuluihin, 25,5 miljoonaa euroa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin Keski-Euroopassa ja 4,8 miljoonaa euroa verotuottoon. Tilikauden 2013 tulokseen kohdistui kertaluonteisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa Norjassa.