Teemme arjesta helpompaa

Varmistamme omistaja-arvon kasvun 

Cramo on valinnut omistaja-arvoon pohjautuvan mallin riskinotto­halun käytännön analysoinnin viitekehyksekseen. Analyysi on yksi niistä työkaluista, joita Cramo hyödyntää strategiatyössään.

Cramon viitekehys: omistaja-arvoon pohjautuva malli ja arvoon vaikuttavat tekijät

Esimerkkejä Cramon riskinottohalun analyysistä koskien liikevaihdon kasvua, käyttökatetta ja kilpailuetua:

LIIKEVAIHDON KASVU

RISKIKOMPONENTTI/
-tekijä

SEURAUS RISKIN TOTEUTUMISESTA

 

RISKIN VÄHENTÄMINEN/ RISKINOTTOHALU

 

YHTEYS STRATEGIAAN


Orgaaninen kasvu

         
 • Investointien väärä allokointi tai ajoitus

 • Keskittyminen vääriin asiakas­segmentteihin tai markkinoihin

 • Tehoton myynnin johtaminen tai hinnoittelu

 • Epäonnistuminen uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä

 • Kaluston ylikapasiteetti ja hintojen rapautuminen

 • Heikko liikevaihto, mikä johtaa matalaan kannattavuuteen


 

 • Jatkuva investointien arviointiprosessi

 • Myynnin tavoitejohtaminen ja dynaa­minen hinnoittelu

 • Markkinoiden, asiak­kaiden ja kilpaili­joiden luotaaminen

 • Jatkuva uuden, markkina­lähtöisen tarjooman kehittäminen

   


 

 • TALOUDELLINEN TAVOITE: LIIKEVAIHTO KASVAA MARKKINOITA NOPEAMMIN

 • CRAMON TAVOITEJOHTAMIS­MALLIN KÄYTTÖÖNOTTO

 • DYNAAMINEN HINNOITTELU

 • SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN KASVU­STRATEGIA

   


Yritysjärjestelyihin perustuva kasvu

       
 • Avainasiakkaiden tai -henkilöiden menetys

 • Liian korkea arvostus tai huono ajoitus yritys­kaupoissa

 • Integraation epäonnistuminen

 • Arvoa tuhoava yrityskauppa


 

 • Konsernin tavoitteet täyttävän konserva­tiivisen investointi­laskelman laadinta

 • Kokeneiden henkilöiden hyödyntäminen yritys­kaupoissa

 • Avainhenkilöiden sitou­tumisen varmistaminen

 • Perustetaan integraatio­projekti nimettyine vastuineen


 

 • STRATEGINEN HANKE, JOKA TUKEE KASVUA YRITYS­KAUPPOJEN KAUTTA

 

KÄYTTÖKATE

RISKIKOMPONENTTI/
-tekijä

SEURAUS RISKIN TOTEUTUMISESTA

 

RRISKIN VÄHENTÄMINEN/ RISKINOTTOHALU

 

YHTEYS STRATEGIAAN

 • Epäonnistuminen kustannustehokkuuden saavuttamisessa

 • Tehoton johtamismalli

 • Tehoton liiketoimintamalli

 • Matala, tavoitteen alittava kannattavuus


 

 • Tavoitejohtamismalli, joka perustuu konsernin taloudellisiin tavoitteisiin linkittyvään tavoite­johtamiseen kaikilla organisaatio­tasoilla

 • Tasapainon hakeminen epäsuorien ja suorien kustannusten välille taloudellisen joustavuuden lisäämiseksi


 

 • TALOUDELLINEN TAVOITE: EBITA-LIIKEVOITTO­MARGINAALI YLI 15 % LIIKEVAIHDOSTA YLI SUHDANNEJAKSON

 • CRAMON TAVOITE-
  JOHTAMIS­MALLIN KÄYTTÖÖN­OTTO

 

KILPAILUETU

RISKIKOMPONENTTI/
-tekijä

SEURAUS RISKIN TOTEUTUMISESTA

 

RISKIN VÄHENTÄMINEN/ RISKINOTTOHALU

 

YHTEYS STRATEGIAAN


Erottautuminen

         
 • Asiakas- ja työtyytyväisyys
 • Vahva yritys­kulttuuri
 • Työntekijöiden pysyvyys ja osaamisen säilyminen
 • Ei asiakasuskollisuutta

 • Tehoton organisaatio

 • Markkinaosuuden menetys ja hintojen rapautuminen


 

 • Cramo Storya toteut­tamalla rakennetaan yritys­­kulttuuria, joka mahdollistaa uskolliset asiakkaat ja vahvan yrityskulttuurin

 • Keskittyminen ura­kehi­-
  tykseen ja koulutukseen


 

 • CRAMO STORYN TOTEUTTAMINEN


KustannuSJohtajuus

         
 • Organisaatio- ja liiketoimint­amallin suorituskyky
 • Tavoitteen alittava kannattavuus, mikä johtaa siihen, että kasvu­tavoitetta ei saavuteta ja menetetään markkina­osuuksia suoritus­kykyisemmille kilpailijoille


 

 • Cramon tavoite­johtamis­mallin käyttöön­otto

 • Hyödynnetään konsernin neuvottelu­voimaa hankinnoissa


 

 • CRAMON TAVOITE­JOHTAMIS­MALLIN KÄYTTÖÖN­OTTO