Teemme arjesta helpompaa

Lisääntyvä tietoisuus parantaa työturvallisuutta

Pitkäjänteinen työmme turvallisuus- ja ympäristö­asioiden parissa varmistaa, että voimme tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia, alan johtavia ratkaisuja kummallakin alueella.

Turvallisuus on sekä meille että asiakkaillemme keskeisen tärkeää. Teemme järjestelmällisesti työtä päästäksemme kokonaan eroon tapaturmista rakennustyömailla. Tähän tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, edistyneitä turvallisuusratkaisuja ja työntekijöiden koulutusta.

Laadukkaat turvallisuusvälineemme sekä taitojen kehittämiseen keskittyvä toimintamme auttavat meitä varmistamaan henkilöstömme työturvallisuuden ja saavuttamaan nolla tapaturmaa -tavoitteemme rakennustyömailla.

Cramon tarjoamien turvallisuus- ja suojatuotteiden valikoima on kasvanut viime vuosina vastaamaan kasvavaa kysyntää. Kaikkein tärkein turvallisuustekijä on kuitenkin työmailla työskentelevien ihmisten tietoisuus ja osaaminen. Tästä syystä Cramo tarjoaa entistä enemmän turvallisuuskoulutusta asiakkailleen kaikissa Cramon toimintamaissa. Osallistujat ovat arvostaneet suuresti koulutusjaksoja, jotka sisältävät sekä teoriaa että käytäntöä.

Ympäristötehokkuuden parantaminen

Ympäristöasioihin liittyvässä työssämme on kaksi ulottuvuutta. Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja, jotka ovat edelläkävijöitä esimerkiksi energiatehokkuuden ja muiden ympäristövaatimusten näkökulmasta. Samaan aikaan parannamme myös jatkuvasti oman toimintamme ympäristötehokkuutta.

Yksi esimerkki sisäisistä toimistamme on hanke, jossa korvataan kaikki nykyiset Cramo-kyltit LED-valaistukseen perustuvalla ratkaisulla. Hanke käynnistettiin Saksassa, Itävallassa ja Baltian maissa vuonna 2014 ja Ruotsissa vuonna 2015.

Cramo on aktiivinen toimija eurooppalaisen vuokrausalan kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistämisessä. Tämä hyödyttää sekä kaikkia sen sidosryhmiä että ympäristöä.

Laatujohtamis­järjestelmän sertifiointi edellyttää jatkuvia parannuksia proses­seissa ja johta­mis­järjestelmissä.”

Cramon Suomen ja Ruotsin toiminnoilla on laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus­sertifikaatti. Tanskassa ja Norjassa toiminnot on sertifioitu laadun ja ympäristön osalta.

asiakascase

Cramo tarjoaa turvallisuus­koulutusta asiakkaille

Cramo Finland on aloittanut kattavien turval­lisuus­koulutusten tarjoamisen asiakkailleen taatakseen turvallisen työympäristön ja turvalliset toimintatavat.

Yksi koulutuksista keskittyy tekemään korkeissa paikoissa työskentelystä turvallisempaa. Putoami­silta suojautumisen koulutus sisältää teoriaa korkeissa paikoissa työskentelystä, turvallisten ratkaisujen löytämistä putoamisten estämiselle ja asianmukaisten turvalaitteiden valintaa erityyppisiin tilanteisiin. Lisäksi koulutuksessa kokeillaan turvavälineistöä sekä harjoitellaan sen käyttöä turvallisissa olosuhteissa asiantuntijan opastuksella.

Osallistujilta saatu palaute on ollut erinomaista, ja koulutus jatkuu Suomessa myös vuonna 2016.

 

“Rakennustyömailla sattuneet putoamisonnettomuudet ovat usein kohtalokkaita, ja siksi putoamisilta suojau­tumisen ohjeiston ehdoton noudat­taminen on tärkeä osa työmaiden turvallisuus­kulttuuria. Cramon koulu­tuksen kautta rakentajille muodostuu selkeä käsitys turval­lisuus­asioista.”

Oskari Peurakoski, työturvallisuusinsinööri
NCC Rakennus Oy

cramo-case

Ympäristötehokkuutta edistetty aktiivisesti Puolassa

Vuokrausala on lähtökohtaisesti kestävää liiketoimintaa, sillä koneiden ja laitteiden yhteiskäyttö vähentää luonnonvarojen kulutusta ja parantaa mahdollisuuksia optimoida kuljetuksia. Samalla asiakkaamme saavat vaivattomasti käyttöönsä nykyaikaisen kaluston, joka on juuri sopiva kulloiseenkin käsillä olevaan työtehtävään.

Cramo Puola on tehnyt paljon työtä varmistaakseen, että kalustoa huolletaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen vuokrattava yksikkö tarkistetaan aina kahteen kertaan ennen toimitusta, ja kaluston täsmällistä huolto­suunnitelmaa noudatetaan tarkasti. Tämä varmistaa muun muassa alhaisemmat päästöt ja vähäisemmän riskin poltto- tai voiteluaineiden joutumisesta maaperään. Lisäksi kalusto toimii aina moitteettomasti.

Cramo Puola on myös luonut toimitus­portaalin, jonka sisältämät prosessit tukevat toimitusten täsmälli­­syyttä ja kuljetusten optimointia. Cramon käyttämät kuljetusyhtiöt ovat hyvin ammattimaisia: niiden ajoneuvot ovat asian­mukaisia ja kuljettajilla on lupa maanrakennus­koneiden sekä nosto-, siirto-, ja teline­kaluston käyttöön. Laaduk­kaasti toimivat kuljetusyritykset yhdessä portaalin kanssa tekevät toimitusten hallinnasta ja yhdistelystä helpompaa, ja turhilta kuljetuksilta voidaan välttyä. Tämä puolestaan johtaa optimoituihin kuljetuksiin, vähäisem­pään poltto­aineen kulutukseen ja alhaisempiin päästöihin.