Teemme arjesta helpompaa

Tuotamme kestävää arvoa sidosryhmillemme

Olemme sitoutuneet kestävään liiketoimintaan ja parannamme jatkuvasti toimintaamme kaikilla kolmella kestävän kehityksen alueella. Toimimme taloudellisesti ja vastuullisesti sekä huolehdimme ympäristöstä ja yhteiskunnasta ympärillämme. Näin luomme kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Yritysvastuuohjelmamme Cramo Care muodostaa yhdessä toimintaperiaatteidemme kanssa puitteet kestävää kehitystä tukevan työn koordinointiin ja seurantaan. Cramo Care kertoo sitoumuksestamme tuottaa kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Parannamme jatkuvasti toimintaamme suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Vastuullinen tapa toimia

Olemme sitoututuneet asiakastyytyväisyyteen. Alan johtavien ratkaisujen kehittäminen perustuu asiak­kaidemme tarpeiden ja odotusten syvään ymmärtä­miseen, mikä ilmenee ratkaisujemme toimivuutena, laatuna ja kestävyytenä. Uskomme, että kestävä liiketoiminta pohjautuu molemmin­puoliseen luotta­mukseen ja korkeaan eettisyyteen. Toiminta­periaat­teemme osoittavat sitoumuksemme eettiseen liike­toimintaan ja sisältävät konkreettisia ohjeita liiketoiminnan harjoittamiseen.

Cramo pitää huolta työntekijöistään luomalla houkut­televan ja turvallisen työympäristön sekä tarjoamalla runsaasti mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilö­kohtaiseen kasvuun. Sitoutuneet ja osaavat työn­tekijämme ovat avaintekijöitä korkean asiakas­tyytyväi­syyden saavuttamisessa.

Huolenpitoa yhteiskunnasta

Vastuullisena yrityskansalaisena tuemme niitä paikallis­yhteisöjä, joissa toimimme. Vuodesta 2007 lähtien Cramo on tehnyt yhteistyötä SOS-Lapsikylien kanssa, jotka tarjoavat turvallisen kasvu­ympäristön erityisen haastavista olosuhteista tuleville lapsille. Keskitymme erityisesti Baltian maissa sijaitseviin kyliin ja tuemme paikallisia SOS-organisaatioita niiden työssä. Yksi strategisista tavoit­teistamme Ruotsissa on naisten osuuden lisääminen henkilöstöstämme, mikä heijastaa kehitystä asiakkaidemme toiminnassa ja koko yhteiskunnassa.

YK:n Global Compactin periaatteet ja ISO 26000 standardi luovat pohjan Cramo Care -yritys­vastuu­ohjeLMaLLemme ja toimintAPeriaatteillemme.”  Anders Collman, Cramo Care -ohjelmasta ja viestinnästä vastaava johtaja, Cramo-konserni
cramo-case

Cramo tukee paikallisia SOS-Lapsikyliä monissa maissa

Osana yritysvastuutyötään Cramo tekee yhteistyötä SOS-Lapsikylien kanssa.

Virossa, Latviassa ja Liettuassa Cramo avusti paikallisia SOS-Lapsikyliä markkinoinnissa ja suhteiden luomisessa sekä järjesti varainkeruutapahtumia asiakkaille ja henkilöstölle. Kesällä 2015 Cramo Viro lahjoitti paikallisille SOS-Lapsikylille nosto-, siirto- ja telinekalustoa sekä wc-tiloja.

Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Norjassa Cramo tuki rahallisesti SOS-Lapsikylien toimintaa.

SOS-Lapsikylät on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka perustettiin vuonna 1949.

cramo-case

Cramolle tunnustusta suunnan näyttämisestä


Cramo Piteån toimipiste Öjebynissä Ruotsissa on nimetty yhdeksi viidestä Pohjois-Ruotsin finalistista Samhall-järjestön vuoden työnantajan palkinnon saajaksi. Tunnustus on nimeltään “Näytä suuntaa”.

Samhall on valtio-omisteinen organisaatio, jonka tehtävä on luoda mielekkäitä työmahdollisuuksia ihmisille, jotka helposti jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle. “Näytä suuntaa” -palkinto myönnetään yrityksille, jotka pyrkivät aktiivisesti työllistämään vajaakuntoisia ihmisiä.

“Cramolle on aina ollut tärkeää suhtautua avoimesti vajaakuntoisiin ihmisiin”, Piteån toimipisteen päällikkö Jonas Sundström sanoo.

Mainio esimerkki on Robin Nilsson, joka aloitti työt Piteån toimipisteessä harjoittelijana. Tämän jälkeen hänet palkattiin vakituiseksi työntekijäksi. Robinin mukaan hänen vaikeutensa liittyivät ennen kaikkea heikkoon itsetuntoon ja epävarmuuteen. Työskentely Cramolla on muuttanut miehen: nyt hänestä on mukavaa tarttua uusiin työtehtäviin.