Teemme arjesta helpompaa

Cramon fokusoitu strategia tuottaa tulosta

Fokusoitu strategiamme mahdollistaa taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisen ja helpottaa sidosryhmiemme arkea vastaamalla niiden odotuksiin. Toteutamme strategiaamme kolmen kasvuun ja arvon luomiseen tähtäävän voitettavan taistelun kautta.

VISIO

Koko vuokrausalan esikuva

TALOUDELLISET TAVOITTEET

 • EBITA-liikevoittomarginaali > 15 % liikevaihdosta yli suhdannejakson
 • Nettovelkaantumisaste < 100 %
 • Liikevaihto kasvaa markkinoita nopeammin
 • Oman pääoman tuotto (ROE) > 12 % yli suhdannejakson
 • Vakaa voitonjakopolitiikka, osinko noin 40 % osakekohtaisesta tuloksesta (EPS)

STRATEGIA

Cramo people living the Cramo Story

VOITETTAVAT TAISTELUT

MUUT STRATEGISET HANKKEET

 • Siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia  Lue lisää
 • Dynaaminen hinnoittelu
 • Yrityskaupat ja ulkoistaminen

TÄRKEIN PÄÄMÄÄRÄ

Edistämme asiakkaidemme menestystä ehkäisemällä ja ratkaisemalla ongelmia ja siten helpottamalla heidän arkeaan.

ARVOT

 • Luotettavuus
 • Luovuus
 • Sitoutuminen

Tavoite: Liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin

Saavutettu taso: Liikevaihtotavoite saavutettiin. Liikevaihdon kasvu oli 2,5 %, paikallisissa valuutoissa kasvu oli 4,9 %.

Tavoite: Yli 15 %:in EBITA-liikevoittomarginaali liikevaihdosta yli suhdannejakson

Saavutettu taso: EBITA-liikevoittomarginaali kerta­luonteisten erien jälkeen nousi 12,7 %:iin 10,8 %:sta. EBITA ja EBITA-liikevoitto­marginaaliin vaikuttivat 2,0 miljoonan euron kerta­luonteiset erät. EBITA ennen kerta­luonteisia eriä oli 87 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto­marginaali 13,0 % jääden alle tavoitetason. Toimenpiteet tavoitetason saavuttamiseksi jatkuvat.

Tavoite: Yli 12 %:in oman pääoman tuotto (ROE) yli suhdannejakson

Saavutettu taso: Oman pääoman tuotto oli 10,5 %. Oman pääoman tuotto ennen kertaluonteisia eriä oli 10,9 % jääden alle tavoitetason. Toimenpiteet tavoitetason saavuttamiseksi jatkuvat.

Tavoite: Korkeintaan 100 %:in nettovelkaantumisaste

Saavutettu taso: Nettovelkaantumisaste oli 75,1 % eli tavoite­­taso saavu­tettiin selkeästi. Netto­velkaan­tumis­asteeseen vaikutti positiivisesti vahva kassavirta.

Tavoite: Vakaa voitonjakopolitiikka, noin 40 % tilikauden osake­kohtaisesta tuloksesta (EPS) maksetaan osinkona

Saavutettu taso: Voitonjakopolitiikan mukaisesti hallitus esittää, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta eli 56 % vertailu­kelpoisesta tuloksesta ennen kertaluonteisia eriä.