Teemme arjesta helpompaa

Kannattavuutta ja kasvua voitettavilla taisteluilla

Voitettavat taistelut yhdessä muiden strategisten hankkeiden kanssa ovat vieneet meidät lähemmäksi taloudellisia tavoitteitamme. Cramon yhtenäiset konseptit ja järjestelmät muodostavat vahvan perustan voitettaville taisteluille ja strategisille hankkeille. Niiden läpiviemisen myötä liikevaihtomme ja tuottavuutemme ovat kasvaneet, mikä on johtanut parempaan kannattavuuteen.

1

CRAMO STORYN TOTEUTTAMINEN
 

 • Erottautuminen kilpailijoista Cramo Storya toteuttamalla
 • Asiakkaiden menestyksen edistäminen toiminta­periaatteiden mukaisesti toimimalla
 • Vahva tahto vastata asiakkaiden odotuksiin
 • Cramo-brändin vahvista­minen ja liike­vaihdon kasvattaminen
 • Jatkuva parantaminen, kyky mitata tuloksia

2

CRAMON TAVOITEJOHTAMISMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO

 • Tavoitejohtamismallin käyttöönotto kaikissa avain­toiminnoissa
 • Parhaiden käytäntöjen jakaminen, yrittäjä­henki­syyden edistäminen ja jatkuva oppiminen
 • Tuetaan päätöksen­tekoa lisäämällä avain­tunnus­lukujen läpinäkyvyyttä
 • Tuetaan myyntiä ja tiuken­netaan kustannusten hallintaa
 • Lisätään tulostietoisuutta ja seurantaa johtamis­järjes­telmän kautta

3

KESKI-EUROOPAN MARKKINOIDEN VOITTAMINEN

 • Muutosohjelman loppuun saattaminen, aluerakenteen yksinkertaistaminen ja tavoitejohtamismallin toimenpiteiden läpivienti
 • Aseman vakiinnuttaminen kokonaisratkaisujen asiakas­lähtöisenä toimittajana
 • Aseman vahvistaminen siirtokelpoisten tilojen markkinoilla

S

STRATEGISET HANKKEET

1. Siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia
Cramo on valmistautunut hyödyntämään sekä orgaaniset että yritysostoihin perustuvat kasvu­mahdollisuudet, joita eurooppalainen siirtokelpoisten tilojen markkina tarjoaa.  Lue lisää

 • Siirtokelpoisten tilojen kasvu­strategian toteuttaminen, ostokohteiden jatkuva etsiminen ja orgaanisen kasvun vahvistaminen nykyisillä markkinoilla
 • Lisääntyvä keskittyminen majoitusratkaisuihin erityisesti kehittyvillä markkinoilla
 • Tiukentuvaan lainsäädäntöön ja asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen

2. Dynaaminen hinnoittelu

Cramo käyttää päämarkkinoillaan ”Reilu Hinta” -työkalua. Näin varmistetaan, että asiakkaat saavat aina oikean, läpinäkyvän ja helposti ymmärrettävän vuokraushinnan.

 • Dynaamisen hinnoittelun käyttöönotto Pohjoismaissa

3.Yrityskaupat ja ulkoistaminen

Cramo on aktiivinen toimija Euroopan koneiden ja laitteiden sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraus­markkinan keskittymisessä. Tästä syystä yhtiö arvioi jatkuvasti potentiaalisia ostokohteita.