Teemme arjesta helpompaa

Kasvun mahdollistajat kohdallaan markkinoiden voittamiseksi

Vuonna 2015 teimme paljon työtä Cramon kehittämiseksi vahvaksi, monipuoliseksi ja asiakas­keskeiseksi vuokrausalan toimijaksi Keski-Euroopan markkinoilla. Vaikka kaikkia tavoitteita ei aivan saavutettu, suunta oli oikea. Tehdyt merkittävät kehitystoimet auttavat meitä hyödyn­tämään kasvu­mahdollisuuksia yhdellä Euroopan suurimmista vuokrausalan markkinoista.

Keski-Euroopan vuokrausalan markkinoilla on runsaasti kasvupotentiaalia. Alan ulkoistaminen etenee vähitellen saksalaisilla, Euroopan kolmanneksi suurimmilla vuokraus­alan markkinoilla. Myös keskittyminen on käynnissä pirstoutuneilla kone- ja laitevuokrauksen sekä siirto­kelpoisten tilojen markkinoilla.

Muutosohjelmamme saatettiin päätökseen vuoden aikana, aluerakennetta yksinkertaistettiin ja Cramon tavoite­johtamis­malli otettiin käyttöön kaikissa toimin­noissa. Lisäksi rakensimme uuden myynti­organisaation.

Vaikka emme vielä saavuttaneetkaan taloudellisia tavoitteitamme, toteutetut säästötoimet sekä määrä­tietoinen tavoitejohtaminen saivat aikaan merkittäviä säästöjä välittömissä ja välillisissä kustannuksissa.

Asiakaslähtöinen kokonais­ratkaisujen tarjoaja

Cramon tavoitejohtamismallin laajennuttua kattamaan myyntiorganisaation, toimintamme on entistä asiakas­lähtöisempää.

Olemme vakiinnuttaneet ase­mamme vuokrausalan kokonaisratkaisujen tarjoajana ja luotettavana kump­panina. Meillä on nyt käsissämme kaikki mahdol­lisuudet markkinoiden voitta­miseksi. Viimeaikaiset saavutukset erityisesti siirto­kelpoisten tilojen liiketoiminnoissa ovat lupaavia, ja vahvistavat kasvua ja markkina-asemaamme entisestään.

Seuraavaksi keskitymme liiketoiminnan kehittämiseen ja muutos­ohjelman tulosten hyödyntämiseen.

3 500

Saksan vuokraus­markkinoiden koko, M€

3 900

Keski-Euroopan (Saksa, Itävalta, Unkari) vuokraus­markkinoiden koko, M€

Rakentamisen kasvu Saksassa ja Itävallassa

RAKENTAMISEN VOLYYMIN INDEKSI
(2013 = 100)

Asiakascase

INNOVATIIVINEN RATKAISU ASIAKKAAN TARPEISIIN

Karlsfeldissä, Münchenin lähellä rakennetaan uutta ostoskeskusta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan työmaalle oli tar­koitus tuoda useita nostureita. Suoraan työ­maan yllä kulkeva voimalinja vesitti kuitenkin suunnitelmat.

Cramo kehitti nopeasti vaihtoehtoisen ratkaisun tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa: työmaan ylempiin kerroksiin toimitettiin mininosturi ja alemmille tasoille pyörivä teleskooppinosturi. Tällä yhdistelmällä päästiin käsiksi rakennus­työmaan jokaiseen nurkkaan seinien rakentamiseen tarvittavia muottielementtejä siirrettäessä.

”Ratkaisu saatiin aikaan parissa viikossa ja hintakin oli kohtuullinen, vaikka kyseessä on teknisesti vaativa, ja kaikkea muuta kuin vakiolaite. Cramo tarjosi jopa maksuttoman kokeilumahdollisuuden: jos yhdistelmä ei toimisi, sitä ei tarvitsisi hankkia. Tämä teki hyvän vaikutuksen”, Bilfinger Hochbaun työmaapäällikkö Andreas Schmelzer kertoo.

Lisäksi Cramo tarjosi työmaalle teknistä tukea, johon sisältyi muun muassa päivän mittainen koulutus laitteiden käyttäjille.

”Asiakastyytyväisyys on kaiken a ja o. Piipahdan usein työmailla katsomassa, tarvitseeko asiakas jotakin ja että kaikki on kunnossa”, hankkeesta vastannut Cramon myyntimies Ronny Busschers sanoo.

”Tunnen, että voin todella luottaa Cramoon. Mitä tahansa pyydänkin, he ottavat asian vakavasti ja tarjoavat kohtuu­hintaista ratkaisua hyvin nopeasti. Työmaallamme itse asiassa oli kylmyydestä ja kosteudesta johtuva ongelma, jonka Cramo ratkaisi ammattitaitoisesti ja nopeasti ilman pienintäkään haittaa itse rakentamiselle.”

Andreas Schmelzer, työmaapäällikkö
Bilfinger Hochbau, Saksa