Teemme arjesta helpompaa

Myönteistä kehitystä liiketoiminta­segmenttien tuloksissa

osuus konsernin
markkinat

 1. Saksa, Itävalta ja Unkari
 2. Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Kaliningradin alue Venäjällä. Cramon Venäjän toiminnot, pois lukien Kaliningrad, siirrettiin 1.3.2013 Cramon ja Ramirentin yhdessä omistamalle ja hallitsemalle Fortrentille (omistusosuudet 50/50), joka on yhdistetty Cramon tulokseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.
 3. Johdon arvio
 4. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska: ERA European Rental Industry 2015 -raportti, syksy 2015, Keski- ja Itä-Eurooppa: ERA, Cramo johdon arvio. Venäjä ei sisälly arvioon Itä-Euroopan markkinan koosta.
 5. Euroconstructin maaraportti, marraskuu 2015 ja Forecon, joulukuu 2015 (Baltian maat).

 

PALVELUVERKOSTO

SAAVUTUKSET VUONNA 2015

LIIKEVAIHTO ASIAKAS-RYHMITTÄIN 2015 (2014) %

Suomi

 54 (53) toimipistettä, joista 17 (17) on franchising-toimipisteitä

Logistiikkakeskusrakenne valmis

 • Kannattavuuden parantumisen jatkuminen heikossa markkina­tilanteessa
 • Vuokra-Pekat Oy:n osto
 • Cramon tavoite­johtamis­mallin käyttöönotto kaikissa avaintoiminnoissa
 • Uusien palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen
 • Vahva tulos siirtokelpoisissa tiloissa

Ruotsi

100 (102) toimipistettä, joista 22 (23) on franchising-toimipisteitä

Logistiikkakeskus­rakenne valmis

 • Kasvu ja kannattavuuden paraneminen hyvässä markkina­tilanteessa
 • Cramon tavoite­johtamis­mallin käyttöönotto kaikissa avaintoiminnoissa
 • Vakaa tuloksenteko siirtokelpoisissa tiloissa

NOrja

28 (28) toimipistettä, joista 0 (0) on franchising-toimipisteitä

Logistiikkakeskus­rakenne valmis

 • Kannattavuus säilyi ennallaan haasteellisessa markkina­tilanteessa
 • Tehokkuuden lisääntyminen avaintoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja liiketoimintaprosessien kehittämisen myötä
 • Cramon tavoite­johtamis­mallin käyttöönotto kaikissa avaintoiminnoissa

tanska

8 (8) toimipistettä, joista 0 (0) on franchising-toimipisteitä

Logistiikkakeskus­rakenne valmis

 • Kannattavuuden parantaminen uudelleen­järjestelyjen ja muiden suorituskykyä lisäävien toimenpiteiden avulla
 • Vahva tulos siirtokelpoisissa tiloissa


keski-eurooppa1

71 (75) toimipistettä, joista 0 (0) on franchising-toimipisteitä

Logistiikkakeskus­rakenne valmis

 • Muutosohjelman läpivienti ja aluerakenteen yksinkertaistaminen
 • Toimipiste- ja hallinto-organisaation uudelleen­järjestelyt
 • Cramon tavoite­­johtamis­­mallin käyttöönotto kaikissa avaintoiminnoissa, erityisesti myynnin johtamisessa ja korjaus- ja huoltotoiminnoissa
 • Orgaanista ja yritysostoihin perustuvaa kasvua siirtokelpoisissa tiloissa

Itä- eurooppa2

67 (63) toimipistettä, joista 3 (3) on franchising-toimipisteitä

Logistiikkakeskus­rakenne lähes valmis

 • Vahva tulosparannus Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa
 • Cramon tavoite­johtamis­mallin käyttöönotto jatkui