Teemme arjesta helpompaa

Siirtokelpoiset tilat siivittävät kasvua ja vakautta

Siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia on yksi Cramon strategisista hankkeista. Suhdanteista riippumat­toman liiketoiminnan kehitys­potentiaali on lupaava ja tarjoaa sekä orgaanisia että yritysostoihin perustuvia kasvumahdollisuuksia. Asiakas­lupauksemme on – Room for great days. 

Cramo Adapteo, Cramon alabrändi vuoden 2014 alusta lähtien, kattaa yhtiön korkealaatuisiin siirto­kelpoisiin tiloihin liittyvät toiminnot. Tarjoamme joustavia ratkaisuja erilaisiin väliaikaisten tilojen tarpeisiin julkiselle sektorille ja yrityksille. Tavoitteemme on olla merkittävä kansain­välinen toimija siirtokelpoisten tilojen liike­toiminnassa Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoilla. Siirtokelpoisten tilojen markkinoilla on mahdollisuuksia sekä orgaaniseen että yritysostoihin perustuvaan kasvuun. Molemmat kasvupolut sisältyvät strategiaamme.

Pohjoismaissa jatkamme vahvan orgaanisen kasvun tiellä. Keski-Euroopassa Cramo Adapteon kasvu perustuu harkittuihin yritysostoihin. Etsimme jatkuvasti synergia­etuja tuovia ostokohteita ja olemme myös valmiita laajentamaan toimintaamme täysin uusille markkinoille.

Ratkaisumme tarjoavat erinomaisen käyttäjä­kokemuksen

Cramo Adapteo tarjoaa kustannustehokkaita, toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä siirtokelpoisten tilojen ratkaisuja väliaikaiseen ja kohteenmukaiseen tilan tarpeeseen. Ratkaisumme soveltuvat kouluille, päivä­kodeille, toimistoiksi ja majoitustiloiksi. Energia­tehokkaat ratkaisumme on suunniteltu pohjois­maisiin olosuhteisiin ja niiden tarjoama käyttäjäkokemus on verrattavissa pysyviksi rakennettuihin tiloihin.

saavutukset 2015

  • Hyviä tuloksia saavutettu toiminnan parantamisessa ja kustannusten hallinnassa

  • Toimintaa ja läsnäoloa vahvistettu Saksassa, joka on nyt hyvin integroitu Cramon liiketoimintaan.

  • Uusi, energiatehokas siirtokelpoisten tilojen ratkaisu lanseerattu useimmilla markkinoilla

  • Lupaavalla majoitustilojen liiketoiminta-alueella tehty perus­teel­lista valmistelevaa työtä

  • Vakaata orgaanista kasvua sekä asiakas­suhteiden ja läsnäolon vahvistamista Pohjoismaissa

PAINOPISTEET 2016

  • Otollisten tilaisuuksien hyödyntäminen ja merkittävän orgaanisen kasvun vauhdit­taminen resursseja vahvistamalla

  • Tiiviimpi keskittyminen majoitustilaratkaisuihin, joka on yksi keskeisimmistä tulevaisuuden liiketoiminta-alueista.

  • Entistä tiukempien säädösten noudattaminen ja asiakkaiden vaatimusten huomioon ottaminen

  • Saksan huomattavien markkina­mahdol­lisuuksien hyödyntäminen, sisältäen kohden­netut yritysostot ja laajentumisen uusille maan­tieteellisille alueille

  • Vahva, markkinoita nopeampi orgaaninen kasvu Pohjoismaissa

SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN LIIKEVAIHTO JA EBITA, M€                

2013–2015

TILAUSKANTA, M€                                                                              

2013–2015

SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN LIIKEVAIHTO ASIAKAS­RYHMITTÄIN, %

2015 (2014)

asiakasCASE

Kaikki asiakkaan erityistoiveet täytettiin


Malmin koulu Raumalla joutui etsimään väistötilat nopeasti, sillä vanha koulu­­rakennus kärsi pahoista sisäilmaongelmista.

Erityisvaatimuksia kasautui aikamoinen määrä, sillä Malmin koulun oppilaiden kehitys on viivästynyt tai heillä on kehitysvamma.

”Lukuvuoden alku lähestyi, ja meidän tarpeemme ylittivät kirkkaasti kaikki vakio­ratkaisut. Koulun piti olla täydelli­sen esteetön, ja lisäksi tarvitsimme vakioleveyttä leveämmät käytävät, isommat pesutilat ja vaikka mitä muuta”, Rauman kaupungin tekninen johtaja Mika Raula muistelee.

Cramo Adapteo lähti etsimään ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Luokkahuoneet esimerkiksi sijoitettiin käytävän molemmin puolin, mikä poikkeaa huomattavasti yhden luokkarivin vakioratkaisusta.

”Olin erittäin vaikuttunut lopputuloksesta – itse asiassa saimme kaiken, mitä tarvitsimme, ja vielä ennätysajassa”, Raula toteaa.

”Tämän tyytyväisempiä väliaikaiseen kouluun emme voisi olla. Tilat ovat todella viihtyisät ja toimivat, ja kaikki erityistarpeemme on otettu huomioon.”

Taina Suvikas
Malmin koulun rehtori, Rauma

asiakascase

Koti kaukana kotoa

Tanskaan on muiden Euroopan maiden lailla saapunut lyhyessä ajassa suuri määrä turva­paikan­hakijoita. Alleroedin kunnassa Kööpenhaminan pohjoispuolella ei ollut lainkaan vastaanottokapasiteettia, kun se sai tehtäväkseen ottaa vastaan maahantulijoita.

”Meillä ei ollut lainkaan majoitustiloja, joten ratkaisun piti löytyä nopeasti. Cramo Adapteo osoittautui täydelliseksi kumppaniksi tähän. Sen ratkaisu vastasi mukavuuksiltaan ja laadultaan pysyviä rakennuksia, ja lisäksi tiloja voitiin joustavasti muunnella tarpeitamme vastaaviksi”, Alleroedin kunnan projektipäällikkö Karina Belling Jensen kertoo.

Noin 90 tilaelementtiä toimitettiin neljään eri kohteeseen kolmen vuoden vuokra-ajaksi. Tiukasta aikataulusta ja budjetista huolimatta erityistoiveisiin pystyttiin vastaa­maan. Kaikki räätälöidyt ratkaisut kehitettiin yhdessä asiakkaan kanssa.

”Tilojen asukkaat ovat olleet oikein tyytyväisiä, koska he saavat asua kodinomaisessa ympäristössä, joka on käytän­nöllinen ja helppo siivota. Perheyksiköissä on makuu­huone, olohuone ja keittiö – ihan kuten missä tahansa tanskalaisessa kodissa.”

“Cramon ratkaisu on muka­vuuKSiltaan ja laadultaan verratTavissa pysyväksi tarkoi­tettuihin tiloihin.”

asiakascase

Yksityiskohdat HALLUssa tiukassakin aikataulussa

Klingerschule, Saksan Frankfurtissa sijaitseva ammattikoulu, toimii suojellussa, historiallisessa raken­nuksessa. Perus­korjaus­töiden ajaksi koulun toiminta piti siirtää väliaikaisiin tiloihin.

”Tarvitsimme runsaasti väliaikaista tilaa keskelle vanhaa kaupunginosaa, jonka kapeat kadut ja ahtaat tilat aiheuttivat päänvaivaa. Nyt meillä on kuitenkin kaksi väliaikaista rakennusta, joissa molemmissa on kolme kerrosta. Ne näyttävät siltä kuin olisivat aina olleet täällä”, Frankfurtin kaupun­ginarkkitehti Andreas Starnofsky kertoo.

Frankfurtin kaupunki käynnisti EU:n laajuisen tarjous­kilpailun väliaikaisten tilojen hankkimiseksi.

”Cramo Adapteon tarjous oli paras. Lisäksi se pystyi toimittamaan tilat neljässä kuukaudessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Elementit koottiin mahdollisimman pitkälle etukäteen, Cramo hoiti katujen sulkemiset ja muut tarvittavat toimet, ja asennustyöt vain viimeisteltiin paikan päällä.”

Rakennukset koostuvat 180 tila­ele­mentistä, ja tilaa on yhteensä 2 600 m2. Niihin mahtuu 107 luokka­huonetta ja teknisiä tiloja. Kaikki asiakkaan erityistoiveet pystyttiin myös täyttämään.

”Kyse on ammattikoulusta, joten joihinkin luokka­huoneisiin tarvittiin esimerkiksi laboratoriolaitteet ja niiden vaatimat ilmanvaihtojärjestelmät. Kaikissa elementeissä on akustiset seinälevyt, jotka takaavat rauhallisen oppimis­ympäristön. Lisäksi tieto­koneluokissa on erityiset ääntä vaimentavat lattiat.”

”Cramo Adapteon tarjous oli paras, ja toimitus tapahtui neljässä kuukaudessa sopimuksen alle­kirjoit­tamisesta. Kaikki sujui mainiosti ja olemme erittäin tyytyväisiä ratkaisuun. Myös opiskelijat ja opettajat pitävät kovasti uudesta väliaikaisesta koulustaan.”

Andreas Starnofsky,
kaupunginarkkitehti, Frankfurt

asiakascase

Päiväkoti sai toimivat ja innostavat tilat

Stenhamran päiväkoti, joka sijaitsee noin 30 kilometriä Tukholmasta länteen, jouduttiin purkamaan raken­nuksen huonon kunnon takia. Kasvavalle lapsimäärälle tarvittiin myös lisää tilaa. Kunta käynnisti tarjous­kilpailun väli­aikaisten päiväkotitilojen hankkimiseksi. Toimittajaksi valittu Cramo Adapteo toimitti 42 tila­elementtiä, joissa tilaa on yhteensä 1 130 m2. Elementit on jaettu kuudeksi erilliseksi osastoksi, joissa eri-ikäisten lasten ryhmille on erityiset tilat leikkiin, lepoon ja ruokailuun. Lisäksi on iso yhteinen tila kokoontumisia, paljon tilaa vaativia leikkejä ja juhla-aterioita varten.

”Tilaelementit ovat todella viihtyisiä ja moderneja, ja tuntuvat ihan pysyviltä tiloilta. Ne ovat joustavia ja käytännöllisiä, mitä päiväkotiympäristössä totisesti tarvitaan. Sekä lapset että heidän vanhempansa ovat hyvin tyytyväisiä raikkaisiin ja inspiroiviin tiloihin”, Stenhamran päiväkodin johtaja Carita Almqvist sanoo.

”Kun asensimme tiloja, päiväkoti pyysi vielä järjestämään 150 m2 kokoisen katetun tilan lastenvanuille ja -rattaille. Tämä toive toteutettiin”, Cramon projektikehittäjä ja myyntimies Ulf Sevborn lisää.