Teemme arjesta helpompaa

Hyödynnämme markkinoiden ja markkina-asemamme mahdollisuudet

Kone- ja laitevuokrauksen markkinat vahvistuivat Euroopassa odotetusti vuoden 2015 aikana, vaikkakin tilanne vaihteli suuresti markkinasta toiseen. Cramon yhtenäistetyn liiketoiminta­mallin ja fokusoidun strategian toteuttamisen ansiosta asemamme markkinoilla on hyvä ja voimme hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet.

Vuokrauksen penetraatio ja markkina-alueen koko (2015E)

Cramo on yksi johtavista palveluntarjoajista kone- ja laitevuokrauksessa Euroopassa ja Pohjoismaiden johtava toimija siirtokelpoisten tilojen vuokrauksessa.

Vahva markkina-asemamme yhdessä ainutlaatuisen brändin, yrityskulttuurin ja yhtenäisen liiketoimintamallin kanssa mahdollistavat markkinoiden erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämisen eri puolilla Eurooppaa.

Olemme esimerkiksi alan johtava toimija Ruotsissa, jossa vuokrausalan palveluiden käyttö on edistyksellisintä Euroopassa. Olemme myös onnistuneet vakiinnuttamaan lupaavan jalansijan Saksassa. Saksa on volyymiltaan Euroopan kolmanneksi suurin vuokrausmarkkina, mutta vuokrauspalveluiden käyttö on maassa vielä suhteellisen vähäistä ja kilpailuympäristö sirpaleinen.

Cramo on johtava toimija siirto­kelpoisissa tiloissa Pohjois-Euroopassa, jossa se on vahvasti läsnä markkinoilla. Liiketoiminta on luonteeltaan suhdanteista riippumatonta ja sen kasvunäkymät ovat erittäin lupaavat.

eurooppalaiset kone- ja Laitevuokrauksen toimijat
#1

siirtokelpoisissa tiloissa Pohjoismaissa

#2

kone- ja laitevuokrauksessa Euroopassa

 

KILPAILUYMPÄRISTÖ

ARVIOITU VUOKRAUKSEN KASVU 20163

suomi

Kaksi vahvaa toimijaa sekä joukko paikallisia ja erikoistuneita kilpailijoita. Siirtokelpoisten tilojen tuotealuetta hallitsee muutama vahva toimija. Muutamia ”in-house” kilpailijoita. Kasvu kiihtyy 3,6 %:iin uudisrakentamisen lisääntymisen myötä ja ylittää yleisen talouskasvun.
ruotsi Kaksi vahvaa toimijaa sekä joukko paikallisia ja erikoistuneita kilpailijoita. Siirtokelpoisten tilojen tuotealuetta hallitsee muutama vahva toimija. Muutamia ”in-house” kilpailijoita. Maltillinen 0,9 %:n kasvu vuokraukselle, rakentamisen näkymät jatkuvat myönteisinä.
norja Useita vahvoja toimijoita sekä joukko paikallisia kilpailijoita. Muutamia toimijoita siirtokelpoisten tilojen tuotealueella. Vuokrauksen markkinan arvioidaan kääntyvän 2,3 %:n kasvuun vuoden 2015 laskun jälkeen. Vaikka rakenta­­misen koko­nais­markkinan arvioidaan kehittyvän posi­tiivi­sesti vuonna 2016, öljyn hinnan laskun oletetaan vaikuttavan markki­noiden aktiivi­suuteen.
tanska Yhä sirpaleiset, mutta yhdentymässä olevat markkinat. Muutamia pieniä toimijoita siirtokelpoisten tilojen tuotealueella. Kasvun odotetaan vahvistuvan 2,6 %:iin (1,4 % vuonna 2015) vakaista rakentamisen näkymistä johtuen.
keski-eurooppa1 Sirpaleiset, yhdentymässä olevat markkinat: Saksassa neljä vahvaa toimijaa sekä joukko pienempiä paikallisia, erikoistuneita kilpailijoita. Useita paikallisia ja kansainvälisiä toimijoita siirtokelpoisten tilojen tuotealueella. Saksan vakaa 1,8 %:n kasvu on linjassa talouden ja rakentamisen yleisen kehityksen kanssa. Itävallassa vuokrausmarkkinan odotetaan kasvavan 3,1 %.
itä-eurooppa2 Lähinnä pieniä kansallisia ja paikallisia toimijoita sekä muutama länsieurooppalainen kilpailija. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueen markkinat vasta kehittymässä. Maltillista kasvua Baltian alueella, vakaata 1,8 %:n kasvua Puolassa sekä vahvaa 5–10 % kasvua Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa.
  1. Saksa, Itävalta, Unkari
  2. Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Kaliningradin alue Venäjällä. Cramon Venäjän toiminnot, pois lukien Kaliningrad, siirrettiin 1.3.2013 Cramon ja Ramirentin yhdessä omistamalle ja hallitsemalle Fortrentille (omistusosuudet 50/50), joka on yhdistetty Cramon tulokseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.
  3. ERA Equipment Rental Industry -maaraportti, marraskuu 2015; Itä-Eurooppaa koskien Cramon johdon arvio.