Shape & share

Kaksi vahvaa liiketoimintadivisioonaa toimialaa muokkaamaan

Cramo on johtava palveluntarjoaja kone- ja laitevuokrauksessa ja siirtokelpoisten tilojen vuokrauksessa. Kone- ja laitevuokrauspalveluissamme yhdistyvät kattava tuotevalikoima ja palvelutarjonta. Siirtokelpoisten tilojen ratkaisuja tarjotaan Cramo Adapteo -alabrändin nimissä. 

#2

vuokrauspalveluissa Euroopassa

#1

siirtokelpoisissa tiloissa Pohjoismaissa

    

CRAMON YDINOSAAMISTA ON TUOTTAA ARVOA ASIAKKAILLE AUTTAMALLA HEITÄ JAKAMAAN JA KÄYTTÄMÄÄN RESURSSEJA HELPOSTI JA TEHOKKAASTI.

KONE- JA LAITEVUOKRAUS 

Cramo on yksi johtavista palveluntarjoajista kone- ja laitevuokrauksessa Euroopassa. Tarjoamamme käsittää rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksen sekä vuokraukseen liittyvät palvelut.

Cramo vuokrauskonsepti palvelee asiakkaita yksittäisten laitteiden vuokrauksesta suurten projektien kokonaistoimituksiin yhteiskunnan eri sektoreilla.

Kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntään vaikuttavat rakentamisen volyymi, teolliset investoinnit ja markkinakohtainen vuokrauksen penetraatioaste. Erilaisten vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvu on selkeä markkinatrendi. 

13,6%

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 2016 

SIIRTOKELPOISET TILAT 

Tarjoamme joustavia ratkaisuja erilaisiin väliaikaisten tilojen tarpeisiin julkiselle sektorille ja yrityksille. Toimimme neljässä eri segmentissä, jotka ovat koulut, päiväkodit, toimistot ja majoitustilat.

Toimimme ennakoivasti vastataksemme kiristyviin ympäristövaatimuksiin. Energiatehokkaat ratkaisumme on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja niiden tarjoama käyttäjäkokemus on verrattavissa pysyviksi rakennettuihin tiloihin.

Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnassa on mahdollisuus kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Tavoitteenamme on olla merkittävä kansainvälinen toimija alallamme Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoilla. 

11,1%

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 2016

OSUUS EBIT-LIIKEVOITOSTA,
% (2016)
 

OSUUS SIDOTUSTA PÄÄOMASTA,
% (2016)