shape & share

Kone- ja laitevuokraus – kestäviä ratkaisuja ja palveluita 

Strategiamme toteuttamisen ja myönteisten markkinaolosuhteiden ansiosta onnistuimme hyödyntämään vuokrausmarkkinoiden kasvumahdollisuudet tehokkaasti. Selkeitä trendejä ovat resurssitehokkuuden ja vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvu, erityisesti suurissa rakennus- ja teollisuusprojekteissa. 

Kone- ja laitevuokrauksen ja vuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntä kehittyi myönteisesti vuoden aikana kaikilla Cramon päämarkkinoilla. Liikevaihtomme ja kannattavuutemme pysyivät vahvoina, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, ja Keski-Euroopan tuloksessa nähtiin selkeä positiivinen käänne.

Kone- ja laitevuokrauksessa kysynnän muutokset seuraavat yleensä rakentamisen kysynnän muutoksia viiveellä. Vuokrauspalveluiden kysyntään vaikuttavat rakentamisen volyymi, teollisuuden investoinnit ja markkinoiden vuokrausaste. 

 

VASTAAMME VUOKRAUKSEEN LIITTYVIEN PALVELUIDEN KYSYNTÄÄN 

Lisääntyvät vaatimukset laadun, turvallisuuden ja resurssitehokkuuden suhteen, kiristyvä lainsäädäntö ja paineet kustannussäästöihin lisäävät erilaisten vuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntää. Vastatakseen tähän kysyntään Cramo tarjoaa muiden ratkaisujen ja palveluiden lisäksi suurprojektien asiakkaille kahta erilaista palvelukonseptia: ennakoiva projektinhallinta ja työmaalogistiikkapalvelut. Molempien palvelukonseptien tavoitteena on varmistaa ajan ja muiden resurssien tehokas käyttö läpi projektin.

Ennakoiva projektinhallinta on palvelu, jossa Cramo suunnittelee oman toimitusaikataulunsa asiakkaan koko projektin aikataulutuksen pohjalta hyvissä ajoin etukäteen. Työmaalogistiikan palvelukonseptissa Cramo vastaa koko työmaan logistiikasta.

Molempien palvelukonseptien avulla pystytään välttämään turhaa odotusta ja materiaalien tai kaluston siirtoa, säästäen näin aikaa, rahaa ja ympäristöä.

Vuonna 2016 Cramo vahvisti työmaalogistiikkapalveluitaan Suomessa ostamalla kurottaja- ja kuljetuspalveluita tarjoavan Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen Oy:n liiketoiminnan.

Toinen, erityisesti Pohjoismaissa tunnistettu trendi on suunnittelupalveluiden kasvava kysyntä, esimerkiksi työmaan olosuhteiden hallintaan liittyen. 

 

PAREMPAA TURVALLISUUTTA JA RESURSSITEHOKKUUTTA 

Suuret rakennus- ja teollisuusasiakkaat odottavat ja edellyttävät yhä enemmän koko toimitusketjun vastuullisuudelta. Cramo on asemoinut itsensä vahvasti vastatakseen näihin vaatimuksiin, ja kestävä kehitys onkin erottamaton osa strategiaamme ja tapaamme työskennellä.

Cramon tarjoamissa ratkaisuissa on uraauurtavia turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia, jotka vastaavat nykypäivän energiatehokkuuteen liittyviin sekä muihin vaatimuksiin, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa. Lisäksi jaamme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa osaamistamme, parhaita käytäntöjä ja näkemystämme, jotta voimme varmistaa, että kalustoamme käytetään turvallisesti ja kestävästi. Samalla edistämme uusien ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä.

Cramon turvallisuus- ja suojaustuotteiden tarjontaa on laajennettu viime vuosien aikana vastaamaan kasvavaan kysyntään. Cramo on myös lisännyt asiakkaille tarjottavaa turvallisuuskoulutusta kaikissa toimintamaissaan.

Vuokrauspalvelu on luonteeltaan ympäristön kestävää kehitystä tukeva toimiala, sillä koneiden ja laitteiden yhteiskäyttö vähentää luonnonvarojen kulutusta ja parantaa mahdollisuuksia optimoida kuljetuksia. Samalla se tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden saada vaivattomasti käyttöön nykyaikaisin, kuhunkin työvaiheeseen parhaiten sopiva kalusto. 

 

UUSI VUOKRAUKSEN VERKKOPALVELU 

Cramo lanseerasi vuoden loppupuolella koneja laitevuokrauspalveluiden verkkokaupan, Cramo eCRent:in, Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Verkkopalvelu on osa Cramon laajempaa digitaalista alustaa, jota pilotoitiin jo aiemmin vuoden aikana. Pilotoimalla varmistettiin, että palvelu vastaa käytännössä eri asiakasryhmien odotuksia ja tarpeita. 

KONE- JA LAITEVUOKRAUKSEN LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, %
2016 (2015)

KONE- JA LAITE-
VUOKRAUKSEN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO, M€ 
(2013–2016) 

VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %  
(2013–2016) 

ASIAKKAAMME OVAT AINA ETUSIJALLA 

Vastaamme asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin toteuttamalla asiakaslupauksemme – mainio päivä työmaalla – ja kolme konkreettista toimintaperiaatettamme. 

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 

#1

KUUNTELEMME SINUA AINA 

Jokaisessa toimintamaassamme on asiakkaita varten asiakasedustaja. Hän on puolueeton henkilö, jolla on valtuudet ja halu ratkaista mahdolliset ongelmat sinun ja Cramon välillä. Hänen työnsä on tehdä sinut tyytyväiseksi ja auttaa meitä kehittymään paremmiksi. 

#2

TOIMITUSAIKAMME PITÄVÄT AINA 

Tunnemme ja ymmärrämme tarpeesi ja aikataulusi niin hyvin, että pienikin myöhästyminen meiltä on liikaa. Jos toimituksemme on yhdenkin minuutin myöhässä tai yhdenkin letkun vajaa, kannamme vastuun. Toimimme näin, jotta palvelutasomme vastaisi odotuksiasi. 

#3

KALUSTOMME ON KUNNOSSA AINA 

Korkealaatuinen kalusto on koko toimintamme ydin. Jos kalusto on pakko korjata tai vaihtaa toimivaan, me teemme sen nopeammin kuin saatat odottaa. 

CRAMO eCRent VERKKOVUOKRAUSPALVELU ON SELKEÄ JA HELPPOKÄYTTÖINEN. KONEIDEN JA LAITTEIDEN TILAAMINEN TYÖMAALLE JA PALAUTUS TAKAISIN CRAMOLLE ON MYÖS ERITTÄIN KÄTEVÄÄ. JANNE RIMPIOJA, VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, VARTE OY

CASE

NOPEAA, TEHOKASTA JA TURVALLISTA 

Helsingin Meilahteen on nousemassa Uusi Lastensairaala, jossa jatkossa hoidetaan vaikeasti sairaita lapsia kaikkialta Suomesta. Cramon vastuulla hankkeessa ovat työmaalogistiikkapalvelut.

Bruttopinta-alaltaan 45 000 m2 kokoisen ja muun muassa 11 leikkaussalia käsittävän sairaalan rakentamisesta vastaa SRV.

Cramon logistiikkapalvelun avulla varmistetaan tehokas ajan ja resurssien käyttö koko rakennusprojektin ajan. Käytännössä tämä tarkoitta esimerkiksi, että oikeat rakennusmateriaalit ovat aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa rakentajien käytettävissä. Tämän lisäksi työmaalle tulevien kuormien käsittelyssä turvallisuus ja tehokkuus lisääntyvät, kun kaikkien kuormien purkamiseen ja siirtämiseen käytetään samaa henkilöstöä.

Cramo vastaa myös työmaan järjestykseen liittyvistä tehtävistä ja osallistuu materiaalikierrätyksen varmistamiseen. Urakoitsijoiden vastuulla on lajitella kerroksissa kierrätettäväksi kelpaavat materiaalit, jotka Cramo puolestaan huolehtii keskitetysti oikeille kierrätyslavoille.

”Tämä projekti on erityisen haasteellinen kokonsa ja tiukan aikataulunsa puolesta sekä siksi, että työmaa sijaitsee keskellä Helsinkiä – tämä on erittäin mittava työmaa ahtaalla alueella. Jo alusta asti oli selvää, että tarvitsemme logistiikkaan erikoistuneen yrityksen varmistamaan koko projektin tehokkuutta ja toimivuutta. Materiaalivirrat ovat valtavia, ja kaiken pitää olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa”, sanoo työmaapäällikkö Matti Julin SRV Rakennus Oy:stä.

Useat toimet, kuten työtilauksen tekeminen ja sen resursointi, töiden raportointi ja kuittaaminen sekä laskutus, hoituvat sähköisesti Cramon järjestelmässä, mikä sekin lisää tehokkuutta.

”Työmaalla toimii kymmeniä urakoitsijoita ja kuljetuksia hoitavat lukuisat kuljetusliikkeet. Hyvä yhteistyö sekä heidän että SRV:n kanssa on työmaalogistiikan sujuvuuden kannalta keskeisen tärkeää”, korostaa Cramon logistiikkapäällikkö Tommi Kivimäki

CASE

KOKONAISVALTAISET VUOKRAUSPALVELUT SELLUTEHTAAN LAAJENNUKSEEN 

Östrandin sellutehtaan laajennus on yksi suurimmista teollisuuden investoinneista Ruotsissa. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut ovat laajalti käytössä työmaalla.

SCA, johtava kansainvälinen hygienia- ja metsätuotteita valmistava yritys, investoi laajamittaiseen Östrandin sellutehtaan laajennukseen Timråssa, Ruotsissa. Laajennus tunnetaan nimellä Helios-projekti – kreikkalaisessa mytologiassa esiintyvän auringon henkilöitymän mukaan. Uusi tehdas, joka avataan lokakuussa 2018, on yksi suurimmista teollisuuden investoinneista Ruotsissa. Sellutehtaan tavoitteena on olla Euroopan kannattavin ja johtaa tuotelaadussa ja ympäristösuorituskyvyssä. Ja ennen kaikkea, olla alan paras turvallisuuden ja työympäristön saralla.

Cramo on osa tätä laajamittaista projektia ja myötävaikuttaa näin osaltaan sellutehtaan laajennusvaiheen onnistuneeseen läpivientiin. Cramo toimittaa kaikki rakennustöiden aikaiset sosiaalitilat, ruokalat ja toimistotilat Helios-projektin noin 1 500:lle työntekijälle ja urakoitsijalle. Cramo on myös avannut työmaalle rakennustöiden aikaisen toimipisteen ja toimittaa urakkaan esimerkiksi koneita ja hissejä.

”Nyt, lähellä urakan puoliväliä, Cramo on toimittanut kaikki tarvittavat työmaatilat sovitun mukaisesti. Tilat on toimitettu aikataulussa, ja Cramo on myös ollut hyvin sopeutuvainen kaikkiin SCA:n toiminnallisiin vaatimuksiin koskien tarvittavia tiloja”, Fredrik Mellesmo, Helios-projektin työmaakoordinaattori SCA:lta kertoo.