shape & share

Siirtokelpoiset tilat ovat ratkaisu erilaisiin tilatarpeisiin

Siirtokelpoisten tilojen kasvuun tähtäävän strategian määrätietoinen toteuttaminen – positiivisen markkinakehityksen ja markkina-ajureiden tukemana – teki Cramo Adapteon vuodesta menestyksekkään. Vahvistettujen resurssiemme ansiosta olemme hyvässä asemassa jatkamaan Saksan markkinan suuren kasvupotentiaalin hyödyntämistä. 

Cramo Adapteo, Cramon alabrändi vuodesta 2014, tarjoaa korkealaatuisten siirtokelpoisten tilojen vuokrauspalveluita. Kysyntä joustaville, tilapäisille tilaratkaisuille kasvoi päämarkkinoillamme kuluneen vuoden aikana erityisesti muuttoliikkeen ja väestörakenteen muutosten seurauksena. Onnistuimme menestyksekkäästi hyödyntämään markkinoiden kasvupotentiaalin ja kasvattamaan myyntiämme.

Noin kaksi kolmasosaa siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnastamme koostuu tilojen vuokrauksesta ja yksi kolmasosa vuokraukseen liittyvistä palveluista, kuten tilojen asentamisesta ja purkamisesta. Kuluneen vuoden aikana toimitimme lukuisia uusia siirtokelpoisia tiloja, mikä lisäsi erityisesti kokoamispalveluiden myyntiä.

Siirtokelpoisten tilojen vuokraustoiminta tarjoaa mahdollisuuksia sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun kasvustrategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on olla alan merkittävä kansainvälinen tekijä Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan markkinoilla. Pohjoismaissa olemme alan johtavassa asemassa ja tavoittelemme vahvaa, markkinoita nopeampaa orgaanista kasvua. Keski-Eurooppa, erityisesti Saksan markkina, on meille tärkeä epäorgaanisen kasvun alue. Etsimme jatkuvasti synergiaetuja tuovia ostokohteita ja olemme myös valmiita laajentamaan toimintaamme täysin uusille markkinoille. 

 

ENERGIATEHOKKAAT, LAADUKKAAT RATKAISUT 

Tarjoamme joustavia ratkaisuja monenlaisiin väliaikaisten tilojen tarpeisiin yksityisellä ja julkisella sektorilla. Siirtokelpoiset tilamme ovat kustannustehokkaita, toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja väliaikaiseen ja kohdekohtaiseen tilatarpeeseen. Ratkaisumme jakautuvat neljään osa-alueeseen: koulut, päiväkodit, toimistot ja majoitustilat. Näistä majoitustilat ovat voimakkaasti kasvava osa-alue, johon tulemme jatkossa keskittymään yhä vahvemmin. Tällä hetkellä tarjoamme siirtokelpoisia tiloja majoitukseksi esimerkiksi pakolaisille, vanhuksille ja opiskelijoille.

Työskentelemme proaktiivisesti vastataksemme alan jatkuvasti kiristyviin ympäristövaatimuksiin ja kehittääksemme toimintaamme vaatimukset ylittäviksi. Energiatehokkaat ratkaisumme on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin ja ne tarjoavat käyttökokemuksen, joka on verrattavissa pysyvän rakennuksen käyttökokemukseen. 

SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, %
2016 (2015)

SIIRTOKELPOISTEN
TILOJEN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO, M€ 
(2013–2016)

SIDOTUN PÄÄOMAN
TUOTTO, %
(2013–2016)

CRAMO STORY PALVELEE MYÖS SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN ASIAKKAITA 

Cramo Adapteo vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin toteuttamalla asiakaslupauksensa – Room for great days – ja kolme toimintaperiaatetta. 

Boksi slush

  
Cramo Adapteo esitteli Smartblock-työtiloja Slush 2016 -tapahtumassa. 

room for great days

#1

OLEMME AINA KÄYTETTÄVISSÄ 

Olemme aina läsnä ja asiakkaamme tavoitettavissa. Jos asiakas on tyytymätön toimintaamme, ja asiaan ei löydetä sopivaa ratkaisua, tarjoamme mahdollisuutta käyttää puolueetonta asiakasedustajaa, joka kuuntelee ja jolla on valtuudet toimia. 

#2

TÄYDELLINEN TOIMITUS 

Siirtokelpoisten tilojen kohdalla tämä merkitsee kokonaisvaltaista asiakaskokemusta – ensimmäisestä kohtaamisesta markkinoinnin ja myynnin kanssa avainten luovutukseen ja muuttoon saakka. 

#3

KÄYTETTÄVYYS AVAINASEMASSA 

Ratkaisumme on käytettävissä heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Jos jokin ei toimi, teemme kaikkemme, jotta saamme tilat takaisin toimiviksi neljän tunnin sisällä – joko korjaamalla paikan päällä tai vaihtamalla tilalle uuden. Mikä tahansa on vian syy, ratkaisemme ongelman ja korvaamme vahingon. 

CASE

TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS KOULU 

Frankfurtilainen Merianschule-koulu ja sen yhteydessä toimiva päiväkoti muuttivat kahden vuoden pituisen saneerauksen ajaksi Cramo Adapteon toimittamaan väliaikaiseen rakennukseen.

Siirtokelpoinen tilaratkaisu on ylittänyt koulun johdon kaikki odotukset.

“Olemme erittäin tyytyväisiä väliaikaisen koulurakennuksen laatuun. Se on itse asiassa paljon parempi kuin nyt saneerattava pysyvä koulumme”, kertoo rehtori Brigitte Schulz.

Väliaikaisen koulurakennuksen pintaala on 3 510 m² ja se koostuu 234:sta tilaelementistä. Kolmikerroksinen rakennus on jaettu useampaan osaan, joihin on luotu erilaisia ominaisuuksia vastaamaan erityislasten ja eri-ikäisten lapsiryhmien tarpeita. Hiljaisemman työympäristön varmistamiseksi luokkiin on esimerkiksi asennettu akustiikkalevyt.

Cramo Adapteon infrapunapaneeleihin perustuva lämmitysratkaisu on erittäin energiatehokas - jopa siinä määrin, että se ylittää asiakkaan vaatimukset. Ratkaisussa hyödynnetään infrapunateknologiaa, jolla lämmitetään kiinteitä kappaleita suoraan, toisin kuin sähkölämmityksessä, jossa lämpö siirtyy ilman välityksellä. Infrapunasäteilyn lämmittämät kappaleet varastoivat ja vapauttavat lämpöä tasaisesti.

”Yhteistyö Cramo Adapteon kanssa on sujunut erinomaisesti. Arvostamme erityisesti luotettavuutta ja avointa viestintää. Kaikki pyyntömme muutostöistä toteutettiin nopeasti ja hyvässä yhteistyössä muiden rakennusprojektiin osallistuneiden toimijoiden kanssa”, sanoo Schulz. 

CASE

VIIHTYISÄ TYÖTILA JA SHOWROOM ENERGIAYHTIÖ E.ON VÄRMELLE  

Ruotsalainen energiayhtiö E.ON Värme tarvitsi lisää uutta toimistotilaa 50 henkilölle muuttaessaan toimistonsa Öresundverketin pohjoissatamasta Heleneholmsverketiin Malmön keskustaan. 

“Halusimme erittäin viihtyisän maisemakonttorin sekä paljon tilaa kokouksille ja inspiraatiolle”, sanoo projektipäällikkö Johan Fors, E.ON Värme Sverige.

Näistä lähtökohdista Cramo Adapteo suunnitteli yhtiölle 3-kerroksisen väliaikaisen toimistorakennuksen. E.ON:in selkeä vaatimus oli, että olemassa oleviin rakennuksiin tehtävän lisäosan tulee olla erittäin korkeatasoinen paloturvallisuuden, energiatehokkuuden ja turvallisuuden suhteen.

Lisähaastetta projektiin toivat tontin pienuus ja tarve yhdistää lisärakennus saumattomasti olemassa olevaan rakennukseen. E.ON:in ja Cramo Adapteon tiiviin yhteistyön ansiosta 51 tilaelementin varsinainen asennusvaihe kesti kuitenkin vain alle kolme viikkoa.

”Energiatehokkaat ja kestävät tilaelementtimme sopivat erinomaisesti tällaiseen korkealuokkaiseen tilaratkaisuun”, sanoo Cramo Adapteon projektikehittäjä Zeljko Orlandic

 

Arvostan erittäin paljon avointa ja läpinäkyvää työtapaa, joka meillä projektin aikana oli. Yhteistyö sujui ja projekti eteni vaivattomasti.

JOHAN FORS, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, E.ON VÄRME SVERIGE