Shape & share

CRAMON FOKUSOITU STRATEGIA VIETIIN ONNISTUNEESTI PÄÄTÖKSEEN  

Strategiakauden 2014–2016 viimeinen vuosi oli vakaan tuloksenteon vuosi ja osoitti, että strategiset valintamme ovat osuneet oikeaan. Voitettavat taistelut ovat olleet avainasemassa fokusoidun Cramo People Living the Cramo Story -strategiamme toteuttamisessa ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Olemme hyvissä asemissa tarttumaan jakamistalouden mahdollisuuksiin. 

Cramo People living the Cramo Story -strategiamme onnistuneen toteuttamisen jälkeen olemme nyt valmiita tarttumaan muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuuksiin ja kohtaamaan kiristyneen kilpailun. Varmistamme tulevaisuuden menestyksemme uudistetun strategian avulla. Monet aikaisempaan strategiaamme sisältyneet osat pätevät myös uudessa strategiassa. Muutos aikaisempaan verrattuna on Cramon selkeämmin ilmaistu rooli aktiivisena toimialan muokkaajana ja jakamistalouden edelläkävijänä. Omien liiketoimintatapojen kehittäminen ja jakamisen korostaminen sen laajassa merkityksessä auttavat meitä myös saavuttamaan uuden visiomme - Shared resources simplified.  

STRATEGIA 2014–2016

Visio

Koko vuokrausalan esikuva

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET

 • EBITA-liikevoittomarginaali > 15 % liikevaihdosta yli suhdannejakson
 • Nettovelkaantumisaste < 100%
 • Liikevaihto kasvaa markkinoita nopeammin
 • Oman pääoman tuotto (ROE) > 12 % yli suhdannejakson
 • Vakaa voitonjakopolitiikka, osinko noin 40 % osakekohtaisesta tuloksesta (EPS)

strategIA

Cramo People living the Cramo Story

 

VOITETTAVAT TAISTELUT  

1Cramo Storyn toteuttaminen

2Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto

3Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen

Lue lisää

 

MUUT STRATEGISET HANKKEET

 • Siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia
 • Dynaaminen hinnoittelu
 • Yrityskaupat ja ulkoistaminen

Lue lisää

 

TÄRKEIN PÄÄMÄÄRÄ

Edistämme asiakkaidemme menestystä ehkäisemällä ja ratkaisemalla ongelmia ja siten helpottamalla heidän arkeaan. 

 

ARVOT

 • Luotettavuus
 • Luovuus
 • Sitoutuminen