Shape & share

Hyödynnämme muuttuvan maailman mahdollisuudet 

Pyrkimys kestävään kehitykseen, joka liittyy kasvavaan huoleen ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksesta vauhdittaa myös uusien taloudellisten mallien, kuten jakamistalouden, kehittymistä. Vuokraustoimialalla on erinomainen mahdollisuus olla merkittävä tekijä tässä kehityksessä sen tarjotessa helpon pääsyn jaettaviin, kestäviin resursseihin. 

76%

kaupunkiväestön osuus koko väestöstä Euroopan unionissa 
(Maailmanpankki 2015)

65-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus Euroopan unionin väestöstä kasvaa
(Eurostat 2015)

89% B2B-ostajista etsii tietoa internetistä B2B-ostoprosessin alkuvaiheessa ja 57% ostoprosessista on jo tehty ennen yhteydenottoa myyntiin 
(Frost & Sullivan)