Shape & share

Hyvät lähtökohdat tarttua markkinoiden uusiin mahdollisuuksiin 

Cramon liiketoimintamalli perustuu kestävien ratkaisujen ja muiden resurssien vastuulliseen jakamiseen. Tämä sekä vahva markkina-asemamme, asiakaslähtöisyytemme ja innovatiivinen ajattelumme mahdollistavat meille Euroopan vuokrausmarkkinoiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien täyden hyödyntämisen. 

Cramo on yksi kone- ja laitevuokrauksen johtavista palveluntarjoajista Euroopassa ja Pohjoismaiden johtava toimija siirtokelpoisten tilojen vuokrauksessa.

Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen kysyntä kehittyi vuonna 2016 suotuisasti suurimmalla osalla markkinoista, joilla Cramo toimii. Onnistuimme hyödyntämään positiivisen markkinakehityksen tuomat mahdollisuudet erittäin hyvin ja kasvattamaan myyntiä ja tulosta molemmilla tuotealueilla.

Pitkällä aikavälillä useat megatrendit tukevat vuokrauspalveluiden kysyntää. Megatrendit, joilla on eniten vaikutusta kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön liittyvät vahvasti demografisiin muutoksiin, kaupungistumiseen, kriittisten resurssien niukkuuteen, kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon.  

VUOKRAUKSEEN LIITTYVIEN PALVELUIDEN KYSYNTÄ KASVAA 

Yksi tärkeimmistä kone- ja laitevuokrausalan kysyntään vaikuttavista tekijöistä on uudis- ja korjausrakentamisen volyymi. Muutokset kysynnässä seuraavat tavallisesti rakentamisen trendejä viiveellä. Rakentamisen määrän lisäksi vuokrausalan palveluiden kysyntään vaikuttavat teolliset investoinnit ja vuokrauksen penetraatiotaso eri markkinoilla. Kaikkein edistyksellisin markkina Euroopassa vuokrauspalveluiden käytössä on Ruotsi. Saksa on volyymiltaan Euroopan kolmanneksi suurin vuokrausmarkkina, mutta vuokrauspalveluiden käyttö on yleisesti vähäisempää ja kilpailuympäristö sirpaleinen. Cramo on aktiivinen toimija molemmilla markkinoilla.

Vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvu on yksi alan voimistuvista trendeistä. Tarve kokonaisratkaisuille erityisesti suurissa rakennus- ja teollisuusprojekteissa lisääntyy paineen kohdistuessa yhä enemmän taloudelliseen suorituskykyyn ja toiminnan tehokkuuteen.

KIINNOSTUS SIIRTOKELPOISIA TILOJA KOHTAAN KASVAA 

Monet kone- ja laitevuokrauksen kasvutekijöistä luovat mahdollisuuksia myös siirtokelpoisten tilojen vuokraustoiminnalle. Kohdekohtaiset tilatarpeet korjausrakennusprojektien aikana, sekä paikallisiin demografisiin muutoksiin ja muuttoliikkeeseen liittyvät tarpeet, luovat kysyntää korkealaatuisille, väliaikaisille tilaratkaisuille. Väliaikaiset ratkaisut, jotka täyttävät tiukat turvallisuus- ja energiatehokkuusvaatimukset ja joiden ylläpitokustannukset ovat matalat, ovat yhä suositumpia.

Julkinen sektori on tärkeä asiakasryhmä siirtokelpoisille tiloille ja siksi julkisen sektorin talous vaikuttaa myös väliaikaisten tilaratkaisujen kysyntään.

ASIAKKAAMME

Meillä on yli 150 000 asiakasta.
 

VERKOSTOMME KATTAVUUS

Verkostomme kattaa 324 toimipistettä 15 eri maassa.¹

TARJOAMAMME

Meillä on yhteensä yli 230 000 vuokrakonetta ja
-laitetta sekä tilaelementtiä.

                     VUOKRAUSMARKKINAN KOKO 2016 (2015)3, M€  ARVIOITU MARKKINA-ASEMA4

SUOMI

471 (456) Vahva #2 kone- ja laitevuokrauksessa,
#1 siirtokelpoisissa tiloissa 

RUOTSI

1 519 (1 460) Vahva #1 sekä kone- ja laitevuokrauksessa
että siirtokelpoisissa tiloissa 

NORJA

895 (890) #3 kone- ja laitevuokrauksessa,
#4 siirtokelpoisissa tiloissa 

TANSKA

463 (452) #6 kone- ja laitevuokrauksessa,
#1 siirtokelpoisissa tiloissa 

KESKI-EUROOPPA1

4 288 (4 131) #4 Saksassa, #2 Itävallassa 

ITÄ-EUROOPPA2

675 (669) #2 Baltian maissa, yksi johtavista toimijoista yleisessä vuokraustoiminnassa Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa 

 

  1. Saksa, Itävalta ja Unkari
  2. Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Slovakia ja Kaliningradin alue Venäjällä
  3. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska: ERA European Rental Industry 2016 Market Report, lokakuu 2016, Keski- ja Itä-Eurooppa: ERA, Cramo johdon arvio. Venäjä ei sisälly arvioon Itä-Euroopan markkinan koosta.
  4. Cramon johdon arvio