Shape & share

KESKEISET LIIKETOIMINTASEGMENTIT TEKIVÄT HYVÄÄ TULOSTA

Kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen kysyntä kehittyi suotuisasti vuonna 2016. Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat vahvasti Suomessa ja Ruotsissa, ja Keski-Euroopan tulos kääntyi voitolliseksi. Vuoden loppua kohti kannattavuus parani kaikilla markkinoilla Norjaa ja Itä-Eurooppaa lukuun ottamatta. 

OSUUS KONSERNIN 2016 (2015)

LIIKEVAIHDOSTA

Goodresults sales FI

VERTAILUKELPOISESTA EBITA-LIIKEVOITOSTA

Goodresults comparable FI

BRUTTOINVESTOINNEISTA PITKÄAIKAISIIN VAROIHIN

Goodresults grosscapital FI

HENKILÖMÄÄRÄSTÄ, HTV

Goodresults employees FI

SUOMI

Palveluverkosto (2015)
58 (54) toimipistettä

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN 2016 (2015),
% KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA 

MARKKINAYHTEENVETO*,
%

RUOTSI

Palveluverkosto (2015)
99 (100) toimipistettä

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN 2016 (2015),
% KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA

MARKKINAYHTEENVETO*,
%

NORJA

Palveluverkosto (2015)
28 (28) toimipistettä

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN 2016 (2015),
% KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA 

MARKKINAYHTEENVETO*,
%

TANSKA

Palveluverkosto (2015)
8 (8) toimipistettä

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN 2016 (2015),
% KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA

MARKKINAYHTEENVETO*,
%

KESKI-EUROOPPA1

Palveluverkosto (2015)
63 (71) toimipistettä

SALES BY CUSTOMER SEGMENT, 2016 (2015) 
% of total sales

MARKKINAYHTEENVETO*,
%

ITÄ-EUROOPPA2

Palveluverkosto (2015)
68 (67) toimipistettä

SALES BY CUSTOMER SEGMENT, 2016 (2015) 
% of total sales

MARKKINAYHTEENVETO*,
%

  1. Saksa, Itävalta ja Unkari
  2. Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Slovakia ja Kaliningradin alue Venäjällä

* Lähteet: HIS ERA Market Report 2016, lokakuu 2016; Euroconstruct, kesäkuu 2016; Forecon, kesäkuu 2016; European Commission, lokakuu 2016.