Shape & share

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA MITTARIT

Cramo pyrkii jatkuvasti parantamaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tuloksiaan. Mittaamme liiketoimintamme tuloksia useilla mittareilla. Vuonna 2016 määritellyt kestävän kehityksen tavoitteet ja mittarit esitellään tarkemmin erillisessä GRI-raportissa. 

TALOUDELLISET TAVOITTEET 2017–2020

(keskimäärin kaudella)

KONE- JA LAITEVUOKRAUS

>14,5

Sidotun pääoman tuotto, %

 
 

> Markkinakasvu

Liikevaihdon orgaaninen kasvu

SIIRTOKELPOISET TILAT

>12,5

Sidotun pääoman tuotto, %

 

>10

Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu, %

CRAMO-KONSERNI

< 3x

Nettovelka / käyttökate

 

>15

Oman pääoman tuotto, %

 

~ 40

Osingonjakosuhde, %

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET 2017–2020

ASIAKKAISTA
VÄLITTÄMINEN

>70

Asiakastyytyväisyysindeksi
2016: 72,6

TYÖNTEKIJÖISTÄ VÄLITTÄMINEN

≤5

LTIR
2016: 13,7

SOSIAALINEN VASTUU
 

0

Oikeustapaukset
2016: 0

YMPÄRISTÖVASTUU
 

-20

CO2-päästöt, scope 1 ja 2, suhteutettuna liikevaihtoon (tonnia/M€), %
2016: 18 tonnia/M€ 

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO:
liikevoitto / keskimääräinen sidottu pääoma 

MARKKINAKASVU: 
ERA:n mukaan laskettuna markkinoista, joilla Cramo toimii

LTIR: 
Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden 

MIKSI SIJOITTAA CRAMOON?

Useat megatrendit vaikuttavat myönteisesti kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön. Cramon strategia, yhtenäistetty liiketoimintamalli molemmissa liiketoimintadivisioonissa sekä vakaa taloudellinen asema mahdollistavat jakamistalouden luomien uusien liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Tämä tukee myös yhtiön työtä tuottaa arvoa omistajilleen.