shape & share

Sidosryhmäyhteistyöllä luodaan lisäarvoa 

Sidosryhmillämme ja niiden sitoutumisella meihin on merkittävä vaikutus liiketoimintaamme ja menestykseemme. Varmistaaksemme pitkäaikaisen sitoutumisen teemme jatkuvasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja kannustamme molemminpuolista näkemysten, kokemusten ja odotusten jakamista. Eettiset toimintatavat ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä kaikille sidosryhmille.  

NÄIN TOTEUTAMME SIDOSRYHMÄVUOROPUHELUA JA -YHTEISTYÖTÄ

SIDOSRYHMÄ TÄRKEÄT AIHEALUEET TOIMENPITEET JA KANAVAT
ASIAKKAAT
 • Cramon asiakaslupauksiin Mainio päivä työmaalla ja Room for great days ja niitä tukeviin toimintaperiaatteisiin liittyvät aiheet 
 • työterveys- ja turvallisuus
 • liiketoimintaetiikka
 • resurssitehokkuus
 • vastuulliset toimittajat
 • vahva brändi
 • Cramo Story
 • asiakasedustaja
 • turvallisuus- ja muut koulutukset
 • resurssitehokkuuteen liittyvät yhteiset projektit
 • asiakastyytyväisyystutkimus
 • toimipisteet ja verkkokaupparatkaisu
 • asiakaslehti
 • verkkosivut ja sosiaalinen media
HENKILÖSTÖ
 • työntekijätyytyväisyys
 • työterveys ja -turvallisuus
 • monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
 • osaamisen kehittäminen
 • kehittymissuunnitelmat ja -tavoitteet
 • liiketoimintaetiikka ja vastuullisuus
 • tavoitejohtaminen
 • Cramo Story
 • Cramon tavoitejohtamismalli
 • turvallisuuskoulutukset
 • terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmat
 • toimintaperiaatteet
 • Cramo Koulu ja Cramo Akatemia
 • Cramo Dialogi
 • intranet ja henkilöstölehti
 • henkilöstötapahtumat
 • Great Place to Work
SIJOITTAJAT JA OMISTAJAT
 • markkinaympäristö
 • tulos
 • toiminta
 • yritysvastuu
 • raportointi
 • strategia
 • taloudellinen asema
 • pörssitiedotteet
 • liiketoimintakatsaukset, puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote
 • vuosikertomus
 • sijoittajatapaamiset ja
  -tapahtumat
 • hallituksen toimintakertomus
 • yhtiökokous
 • selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • konsernin verkkosivut
 • sosiaalinen media
YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TOIMITTAJAT
 • vastuullinen toimitusketju
 • energiatehokkuus ja muut ympäristöasiat
 • turvallisuus
 • tehokkuus
 • kriteerit toimittajien arviointiin
 • toimittajien toimintaperiaatteet työn alla
 • digitaaliset ratkaisut
 • ostojärjestelmä (toimittajakatalogi)
 • yhteistyöprojektit, joilla haetaan energiatehokkaita ja turvallisia ratkaisuja
PAIKALLISET YHTEISÖT
 • sitoutuminen paikallisiin yhteisöihin ja niiden tukeminen
 • konserni- ja maayhtiötason hyväntekeväisyys- ja sponsorointikohteet
 • yhteistyö SOS Lapsikylien kanssa
 • työtilaisuuksia ja harjoittelupaikkoja vaikeasti työllistyville henkilöille
TOIMIALA- JA MUUT JÄRJESTÖT
 • kestävän kehityksen edistäminen eurooppalaisen vuokrausalan toiminnassa
 • European Rental Association(ERA) -järjestön aktiivinen jäsen
 • Cramon toimitusjohtaja on ERA:n hallituksen jäsen 
 • UN Global Compact -aloitteen jäsen
MEDIA
 • merkittävät kaupat
 • yrityskaupat
 • kestävä kehitys ja vastuullisuus
 • strategia ja liiketoiminta
 • lehdistötiedotteet
 • johdon haastattelut
 • verkkosivut ja sosiaalinen media
 

 

CASE

LUOMME AINUTLAATUISIA SIDOSRYHMÄKOHTAAMISIA

Meillä on suora tai välillinen vaikutus moniin eri sidosryhmiimme läpi koko arvoketjun. Yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa, eri tavoin ja eri kanavissa, sekä jatkuva vuoropuhelu antavat meille arvokasta näkökulmaa päätöksenteon tueksi.

Toimenpiteemme kaikkien sidosryhmien huomioimiseksi, luottamuksen ylläpitämiseksi ja Cramo-brändin vahvistamiseksi jatkuivat läpi vuoden. Ainutlaatuinen ja yhtenäinen Cramo-brändi kaikissa kohtaamispisteissä on keskeinen osa Cramo Storya ja tapaamme erottautua kilpailijoista. Cramo-brändi pohjautuu strategiaamme ja arvoihimme ja ilmentyy kaikissa sidosryhmäkohtaamisissa.

”Kuuntelemme aina asiakkaitamme”, Cramon asiakasedustaja Malgorzata Michniewska Puolasta vahvistaa.

Pyrimme aina pitämään asiakaslupauksemme, mutta asiakkaan ollessa tyytymätön asiakasedustaja toimii asiakkaan kanssa ja rinnalla läpi koko prosessin, kunnes tyytymättömyys on käännetty tyytyväisyydeksi.

“Myös sisäiselle sidosryhmälle – työntekijöillemme – on tärkeää, että prosessi ja vastuut ovat selkeästi määritelty näissä tilanteissa. Se on täysin tiimityötä ja osa yrityskulttuuriamme, jossa ketään ei jätetään yksin. Se on myös tärkeä osa maineen rakennusta”, Michniewska jatkaa.

Yksi tärkeä tapa sidosryhmäyhteistyöhön ja läpinäkyvän tiedon tarjoamiseen monille sidosryhmille ovat yrityksemme verkkosivut. Marraskuussa 2016 julkistimme uuden verkkosivustomme 14 kielellä. Tavoitteenamme oli tarjota helposti saatavilla olevaa tietoa, joka palvelee useita tarpeita – oli kyseessä palvelumme tai tuotteemme, tai yritystieto Cramosta sijoituskohteena.