Shape & share

VOITETTAVAT TAISTELUT JATKUIVAT TULOKSEKKAINA

Vuotta 2016 kuvaa voitettavien taisteluiden ja muiden strategisten hankkeiden onnistunut läpivienti. Vuosille 2014–2016 asetetut voitettavat taistelut eivät ainoastaan nostaneet kannattavuuttamme, tuottavuuttamme ja myyntiämme, vaan myös osallistivat henkilöstömme yhä tiiviimmin osaksi Cramo Storyn toteuttamista. 

VOITETTAVA TAISTELU #1:

Cramo Storyn toteuttaminen auttaa meitä erottautumaan kilpailijoista, tehden meistä asiakkaiden ykkösvalinnan. Cramo Storyn onnistunut läpivienti ei ainoastaan vahvista brändiämme, vaan auttaa meitä vastaamaan ja ylittämään asiakkaiden odotukset, parantamaan myyntiämme ja varmistamaan tulevaisuuden kasvun. Vuonna 2016 jatkoimme työtämme varmistaaksemme, että Cramo Story on omaksuttu läpi organisaation, ja että lupauksemme mainiosta päivästä työmaalla on täytetty – asiakkaan ollessa aina etusijalla.  

VOITETTAVA TAISTELU #2:

Cramon tavoitejohtamismalli tarkoittaa parhaiden käytäntöjen jakamista, yrittäjähenkisyyden edistämistä ja jatkuvaa oppimista. Jokapäiväisessä työssämme se näkyy avaintunnuslukujen parempana läpinäkyvyytenä, myynnin edistämisenä, kustannusten hallinnan tiukentamisena ja tulostietoisuutena. Asiakkaillemme työskentelytapamme merkitsee ketterämpää asiakaspalvelua, nopeampaa ongelmanratkaisua ja oikeiden korjaustoimenpiteiden löytämistä tarvittaessa. Vuonna 2016 keskityimme erityisesti muutoksenhallintaan varmistaaksemme mallin kattavan toteutuksen ja jatkuvuuden. 

VOITETTAVA TAISTELU #3:

Keski-Euroopan markkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen ja merkittävän, monipuolisen vuokrausalan yrityksen aseman saavuttaminen, johtivat tulosten parantumiseen. Vuosi 2016 oli meille Keski-Euroopassa käänteentekevä vuosi. Tehdyt toimenpiteet ja investoinnit näkyvät positiivisesti taloudellisessa tuloksessamme ja parantuneena kannattavuutena. 

STRATEGISET HANKKEET

Cramo on valmistautunut hyödyntämään sekä orgaaniset että yritysostoihin perustuvat kasvumahdollisuudet, joita eurooppalainen siirtokelpoisten tilojen markkina tarjoaa. 

Cramo käyttää päämarkkinoillaan ”Reilu Hinta” -työkalua, varmistaen asiakkaille läpinäkyvän, helposti ymmärrettävän ja oikean vuokraushinnan. 

Cramo on aktiivinen toimija Euroopan koneiden ja laitteiden sekä siirtokelpoisten tilojen vuokrausmarkkinan keskittymisessä. 

CASE

ASIAKASEDUSTAJAT TOTEUTTAVAT CRAMO STORYA

Cramo Storyn toteuttaminen merkitsee aidosti ainutlaatuisen asiakaskokemuksen varmistamista kaikissa kohtaamisissa – kolmen konkreettisen toimintaperiaatteemme kautta. Näiden kolmen periaatteen täyttäminen ei vaadi ainoastaan vankkaa asiakasymmärrystä, vaan myös kykyä ennaltaehkäistä ja ratkaista asiakkaan ongelmat.

Sen vuoksi jokaisessa Cramon toimintamaassa on oma asiakasedustaja. ”Asiakasedustajan työ edellyttää asiakkaan odotusten ja Cramon oman liiketoiminnan laajaa ymmärrystä. Päätavoitteeni asiakasedustajana on olla olemassa asiakkaita varten ja nähdä asiat heidän näkökulmastaan. Jos emme jostain syystä täytä lupaustamme mainiosta päivästä työmaalla, asiakkaat tietävät, että heillä on aina mahdollisuus ottaa yhteyttä asiakasedustajaan. Tämä myös mahdollistaa toimintamme kehittämisen edelleen ja lisää luotettavuuttamme”, Adam Skoric, Cramon asiakasedustaja Ruotsista, kertoo.

Vuoden 2016 aikana Adam sai noin 150 asiakasyhteydenottoa, ja yhtä monta kertaa hän onnistui löytämään ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa. Kaikki asiakasyhteydenotot eivät kuitenkaan olleet valituksia, vaan saimme myös arvokkaita kehitysideoita, jotka auttavat meitä yhä parantamaan toimintaamme ja yhteistyötä.

“Esimerkiksi asiakkaamme palaute verkkosivujemme käytettävyydestä huomioitiin, kun uusi verkkosivustomme julkaistiin marraskuussa – pieni mutta tärkeä näkökulma kohti parempaa asiakaskokemusta”, Adam jatkaa.

Jokainen asiakasyhteydenotto kirjataan Cramon poikkeama- ja kehitysjärjestelmään, asian edistymistä seurataan ja lopulta ratkaisu kuvataan ja jaetaan läpi organisaation. Tämä on olennainen osa Cramon jatkuvan parantamisen ajattelua. 

#1    Kuuntelemme sinua aina

#2    Toimitusaikamme pitävät aina

#3    Kalustomme on kunnossa aina

CASE

KORJAUS- JA HUOLTOTOIMINNOISSA VAHVISTETAAN MUUTOSJOHTAMISTA

Cramon tavoitejohtamismalli, jonka lähtökohtana on ”sitoutunut henkilöstö tuloksen ajurina”, on keskittynyt valittuihin toimintoihin viime vuosien aikana, kuten toimipisteiden tavoitejohtamiseen, korjaus- ja huoltotoimintoihin, myynnin johtamiseen sekä hankintatoimeen ja siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan. Olemme toteuttaneet lukuisia kehitystoimenpiteitä, vuoden 2016 painopisteiden ollessa viestintä, johtaminen ja muutoksenhallinta.

Huolto- ja korjaustoiminnon yksi vuoden 2016 tärkeimmistä aktiviteeteista oli kaikille Cramon toimintamaiden tuote- ja kunnossapitopäälliköille, huoltopäälliköille ja korjaamopäälliköille järjestetty konferenssi. Konferenssi sisälsi viestinnän ja johtamisen koulutusta ja coachingia sekä eri maiden parhaiden käytäntöjen jakamista. Lisäksi tilaisuuden aikana käynnistettiin sisäinen, maiden välinen muutoksenhallinnan kilpailu. Vuoden lopulla joukkueet kuudesta eri Cramon toimintamaasta esittelivät konkreettiset esimerkkinsä muutoksen läpiviennistä. Voittajajoukkue, ”Shaper in Repair & Maintenance”, oli joukkue Suomesta. Joukkue osoitti johtaneensa onnistuneesti muutosprojektia, jolla oli selkeästi määritellyt tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu. He osoittivat, että tavoitejohtaminen ei ole ainoastaan teoreettinen malli, vaan tärkeä työkalu suorituskyvyn parantamiseksi. Joukkueen kehitystoimenpiteet sitouttivat kaikki korjaus- ja huolto-organisaatiossa – luoden näin tilaa jatkuvan muutoksen kulttuurille. Kilpailu järjestetään vuosittain. 

 

Tärkein oppimamme asia oli, että ottamalla tilanteesta täyden hallinnan, saavutimme selkeitä parannuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Nyt vain ylläpidämme ja jatkamme hyvin tehtyä työtä kilpailun ja koulutuksen tuomalla positiivisella energialla!

Tuomas niinisalo, HUOLTOPÄÄLLIKKÖ, cramo finland

CASE

PITKÄAIKAISET ASIAKASSUHTEET VAHVISTAVAT LUOTTAMUSTA

Cramon Keski-Euroopan markkinoiden voittamisen onnistumisten takana ovat merkittävät panostukset ja pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen, joita kaksi muuta voitettavaa taistelua ovat tukeneet. Cramon Keski-Euroopan pienkonevuokraus on nyt suurempaa kuin koskaan.

Asiakkaamme Bilfinger Hochbau rakentaa kahta tornitaloa osana suurta rakennusprojektia Münchenissä, Saksassa. Bavarian Towers, baijerilaiset tornit, on ensimmäinen suuri kaupallinen tornitalokokonaisuus, joka on hyväksytty Münchenissä pitkään aikaan. Projekti alkoi vuonna 2016 ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 alussa. Bilfinger vuokraa Cramolta laitteita perustuen pitkäkestoiseen sopimukseen, mikä puolestaan mahdollistaa investoinnit erityisesti tälle työmaalle soveltuvaan uuteen kalustoon, projektin koko elinkaaren ajaksi. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi iskuvääntimet, betonisiilot, betonitäryttimet ja lämpömittarit.

“Yhteistyö Cramon kanssa sai alkunsa toisella Bilfingerin työmaalla työskentelevien kollegoideni suosituksesta. Päätekijät Cramon valinnassa tähän urakkaan olivat laaja kone- ja laitetarjonta, hintaperusteet ja Cramon neuvotteluiden aikana osoittamansa rakentava ajattelutapa. Yhteistyö työmaalla sujuu oikein hyvin – koemme, että olemme hyvissä käsissä. Kysymyksiimme vastataan ja ongelmat hoidetaan nopeasti ja ketterästi”, Bilfinger Hochbaun vanhempi projektipäällikkö Theodor Sprick kertoo.

“Arvostamme myös Cramon palvelua, jossa he tarjoavat turvallisuustarkastuksia meidän kalustollemme. Ja ennen kaikkea, Cramo käyttää uusia koneita ja laitteita, jotka täyttävät viimeisimmät ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset”, Sprick jatkaa. 

 

Turvallisuusnäkökulma on yrityksellemme erittäin tärkeää. Cramo täyttää kaikki vaatimuksemme tarjoamalla turvallisuustarkastuksia kaikille käytössä oleville koneille ja laitteille ja ylläpitämällä niistä rekisteriä.

Theodor Sprick, VANHEMPI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, Bilfinger Hochbau