SHAPE & SHARE

2016 – VAHVA VUOSI CRAMOLLE

Cramon tulos vuodelta 2016 osoitti selvästi fokusoidun strategian ja asiakaslähtöisen yrityskulttuurin voiman. Voitettavien taisteluiden onnistunut toteutus mahdollisti taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisen. Lupaamme asiakkaillemme mainion päivän työmaalla ja teemme parhaamme pitääksemme lupauksemme mahdollistamalla ratkaisujen, osaamisen ja ymmärryksen jakamisen tavalla, joka tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme.

AVAINLUVUT 2016

712

Liikevaihto, M€
2015: 668

0,75*

Osakekohtainen osinko, €
2015: 0,65
*Hallituksen esitys

111

Vertailukelpoinen EBITA, M€
2015: 87

2 550

Henkilöstö keskimäärin
2015: 2 486

15,6

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali, %
2015: 13,0

13,7

Tapaturmataajuus
(LTIR)

1,70

Vertailukelpoinen EPS, €
2015: 1,17

14,9

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, %
2015: 10,9

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 2016 2015

Tuloslaskelma

 

 

Liikevaihto, M€

712,3

667,9

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto, M€

111,1

86,8

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto, %

15,6

13,0

EBITA-liikevoitto, MEUR

106,7

84,8

EBITA-liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen, %

15,0

12,7

Liikevoitto (EBIT), M€

98,7

76,7

Voitto ennen veroja (EBT), M€

86,9

63,8

Tilikauden tulos, M€

68,6

49,7

Tase

 

 

Nettovelkaantumisaste, %

74,5

75,1

Omavaraisuusaste, %

45,6

45,7

Korolliset nettovelat, M€

387,0

368,4

Taseen loppusumma, M€

1 155,8

1 085,9

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, M€

519,7

490,7

Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut

 

 

Henkilöstö keskimäärin

2 550

2 486

Toimipisteiden määrä

324

328

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %

14,9

10,9

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

12,0

9,2

Bruttoinvestoinnit, M€

207,3

175,0

     josta liiketoimintahankinnat, M€ 4,4 9,8
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 172,2 174,9
Rahavirta investointien jälkeen, M€ 7,3 35,6
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 1,70 1,17
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, € 1,54 1,13
Tulos/osake (EPS), laimennettu, € 1,53 1,12
Osakekohtainen osinko, € 0,75* 0,65
Oma pääoma/osake, € 11,69 11,05
Markkina-arvo, M€ 1057,5 848,4

 

*Hallituksen esitys