Shape & share

ERINOMAINEN VUOSI MAHDOLLISTAA ENTISTÄ VAHVEMMAN CRAMON RAKENTAMISEN

Kilpailijoista erottautumisen mahdollistavan strategian ja voitettavien taisteluiden menestyksekäs läpivieminen johti vahvoihin tuloksiin ja tuki taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista. Hyödynsimme myönteisen markkinakehityksen mahdollisuudet, ja olemme nyt valmiita ottamaan entistä aktiivisemman roolin koko vuokrausalan suunnannäyttäjänä.

VUOSI 2016 OLI MENESTYKSEKÄS, JA SAAVUTIMME KAIKKI STRATEGIAKAUDEN 2014–2016 TALOUDELLISET TAVOITTEET.

Sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen kysyntä kehittyi myönteisesti vuonna 2016, ja onnistuimme kasvattamaan kummankin tuotealueen liikevaihtoa ja tulosta. Kehitys oli erityisen vahvaa Suomessa ja Ruotsissa. Keski-Euroopassa kannattavuus kääntyi positiiviseksi, mikä on erityisen ilahduttavaa. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta, Cramo Adapteo, jatkoi hyvää tuloksentekoa orgaanisen kasvun ollessa poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Strategiamme, jonka ydin on Cramo People living the Cramo Story, onnistunut toteuttaminen on vahvan tuloksemme keskeinen tekijä. Cramo Story on laaja ohjelma, jonka avulla kasvatamme liikevaihtoa eri maissa, erottaudumme kilpailijoista, tuotamme asiakkaille erityistä lisäarvoa ja vahvistamme yrityskulttuuria. Ohjelma on osoittautunut erinomaiseksi kilpailukyvyn mahdollistajaksi Euroopan vuokrausmarkkinoilla, joilla kilpailu on kiristymässä.

Myös investointien optimoinnilla oli suotuisa vaikutus taloudelliseen tulokseemme. Sopeutimme nopeasti kalustoinvestointimme muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja ohjasimme ne alueille, jotka tarjosivat lupaavimmat kasvumahdollisuudet.

Vuosi 2016 oli meille menestyksekäs, ja saavutimme kaikki strategiakauden 2014–2016 taloudelliset tavoitteet.

KESTÄVÄ KEHITYS TOIMINNAN KESKIÖSSÄ

Vuoden kuluessa terävöitimme entisestään keskittymistä valituille alueille. Johtoryhmää vahvistettiin kahdella uudella jäsenellä, joista toinen on henkilöstöhallinnon ja toinen markkinoinnin ja yritysviestinnän asiantuntija. Lisäksi perustettiin johtotason tehtävä, johon nimitetyn henkilön vastuulla on kestävä kehitys konsernitasolla.

Työmme kestävän kehityksen parissa eteni vuonna 2016 merkittävästi. Kirkastimme strategiaamme sen suhteen, miten kestävä kehitys integroidaan osaksi koko liiketoimintastrategiaamme Cramo Care -ohjelman avulla. Meillä on nyt vakaa pohja jatkaa järjestelmällistä työtämme tärkeällä kestävän kehityksen alueella. Tavoitteemme on, että kestävästä kehityksestä tulee entistä kiinteämpi osa kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoamme. Olen vakuuttunut siitä, että vastuullinen tapamme toimia luo arvoa meille ja asiakkaillemme sekä hyödyttää kaikkia sidosryhmiämme ja koko yhteiskuntaa.

Keskeinen osa strategista ajatteluamme on mahdollistaa henkilöstömme hyvät suoritukset. Vahvistamalla henkilöstön kehittämistä varmistamme, että työntekijät ovat hyvin valmistautuneita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Tarjotaksemme asiakkaille ja muille sidosryhmille heitä palvelevia ja sitouttavia kohtaamisia, investoimme parempaan ja ytimekkäämpään monikanavaiseen viestintään. Hyvä esimerkki tästä ovat uudet verkkosivumme, jotka julkaistiin vuoden lopulla yhtä aikaa 14 maassa.

TAVOITTEEMME ON, ETTÄ KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ TULEE ENTISTÄ KIINTEÄMPI OSA KAIKKEA TOIMINTAAMME JA PÄÄTÖKSENTEKOAMME.

STRATEGIAMME SHAPE & SHARE

Olemme vuoden aikana valmistelleet uutta, vuosien 2017–2020 strategiakautta. Keskeinen lähtökohta uuden strategian luomisessa on ajatus siitä, että haluamme olla toimija, joka ei ainoastaan muokkaa omaa toimintaansa, vaan myös koko vuokrausalaa.

Uusi visiomme, Shared resources simplified, tähtää resurssien jakamiseen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sen laajimmassa merkityksessä tavalla, joka on sekä yksinkertainen että sitouttava. Missiossamme lupauksemme on "Create great days at work and room for great days". Tästä syystä haluamme oppia tuntemaan asiakkaamme ja heidän tarpeensa entistä paremmin, ja annamme kasvavan ymmärryksen myös ohjata tulevaisuuden kehitystämme. Aidosti innovatiivisen kulttuurin rakentaminen ja tukeminen Cramossa on tärkeä osa tätä ajattelua.  

Tulevien vuosien strategisia askeleitamme ovat prosessien ja toimintatapojen konserninlaajuinen yhtenäistäminen sekä toimintamme optimoiminen, mikä tapahtuu liiketoimintarakenteemme ja -mallimme muovaamisen ja uusien digitaalisten konseptien luomisen avulla. Nämä kaksi askelta mahdollistavat kolmannen – uusien, kannattavien kasvumahdollisuuksien aktiivisen etsimisen ja hyödyntämisen.

Olen vakuuttunut, että pystymme tuoreen strategiamme avulla rakentamaan Cramosta entistä menestyksekkäämmän yrityksen ja saavuttamaan uudet, kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteemme. Haluan kiittää osakkeenomistajiamme uskollisuudesta ja luottamuksesta myös vuonna 2016. Jatkamme työtämme omistaja-arvonne kasvattamiseksi.

Parhain terveisin,

Leif Gustafsson
Toimitusjohtaja