shape & share

YHTEINEN VAHVA PERUSTA TULEVAISUUDELLE

Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan. Muutos pakottaa kaikki toimialat kohtaamaan paitsi globaalien megatrendien tuomat haasteet, myös avautuvat mahdollisuudet. Monet yritykset joutuvat muuttamaan koko liiketoimintalogiikkansa selviytyäkseen.

Väestörakenteen muutos, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, resurssien niukkuus ja digitalisaatio ovat megatrendejä, jotka vaikuttavat eniten kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön. Cramon liiketoimintamalli perustuu kestävien ratkaisujen ja resurssien vastuulliseen jakamiseen. Näemme, että liiketoimintamallimme avulla voimme vastata joihinkin aikamme suurimmista globaaleista haasteista yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Meillä on paljon voitettavaa ja annettavaa jakamistalouden aikakaudella.

Uskomme, että ainutlaatuinen, vahva brändi ja asiakaskeskeinen yrityskulttuuri yhdistettynä resurssitehokkaisiin ja turvallisiin ratkaisuihin ovat meille tulevaisuudessakin tärkeitä menestystekijöitä. Ne ovat myös strategiamme keskeisiä osa-alueita. Yhdessä vahvan markkina-asemamme kanssa ne mahdollistivat meille Euroopan kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen vuokrausmarkkinoiden kasvupotentiaalin hyödyntämisen vuonna 2016. Vankkaan perustaamme pohjautuen voimme tarttua muuttuvan maailman tarjoamiin uusiin liiketoimintatilaisuuksiin – ja jakaa niiden luomat mahdollisuudet kaikkien sidosryhmiemme kanssa.