SHAPING THE FUTURE –
TULEVAISUUTTA RAKENTAMASSA

Olemme ryhtyneet toteuttamaan Shape & Share -kasvustrategiamme ja siihen sisältyviä taloudellisia ja kestävän kehityksen tavoitteita, painopistealueita ja strategisia askeleita. 2017 oli innostava vuosi, jonka aikana korostuivat erityisesti innovaatiot, digitalisaatio ja keskittyminen henkilöstöön. Kaikki ovat asioita, jotka tuottavat kestävää arvoa asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Lue lisää

Toimitusjohtajan katsaus

Olemme vuoden aikana keskittyneet uuden kasvustrategiamme toteuttamiseen varmistaaksemme kestävän arvonluonnin pitkällä aikavälillä. Tavoitteemme on muokata oman toimintamme lisäksi koko toimialaa, ja siten auttaa asiakkaitamme menestymään ja luoda henkilöstöllemme mahdollisuuksia entistä parempiin suorituksiin. 

Lue lisää

2017 – Shape & Share -strategian ensimmäinen vuosi

Vuoden 2017 strategisia toimenpiteitämme ohjasi uusi kasvustrategiamme sekä siihen sisältyvät taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. Cramon orgaanisen liikevaihdon kasvu oli vakaata kummankin divisioonan tukemana, ja myös konsernin kannattavuus parani.

Lue lisää

Varmistamme kasvun kehittämällä liiketoimintaamme 

Olemme vuoden aikana terävöittäneet tarjoomaamme sekä kehittäneet ja selkeyttäneet sisäisiä prosessejamme ja työkalujamme. Olemme myös vahvistaneet tapaamme työskennellä yhdessä sidosryhmiemme kanssa ratkaisuja ja näkemyksiä avoimesti vaihtaen. Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä digistrategiamme ja siihen pohjautuva digitaalinen alusta ovat olleet tässä työssä keskeisiä. 

Lue lisää

Vuosikertomus 2017

Lataa PDF

Tilinpäätös ja Hallituksen toimintakertomus 2017

Lataa PDF

Kestävän kehityksen raportti 2017

Lataa PDF

www.cramogroup.com

Siirry sivustolle