Riskienhallinnalla varmistetaan jatkuva arvonluonti

Cramon kyky tuottaa arvoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä edellyttää taloudellisten ja kestävään kehitykseen liittyvien riskien tehokasta hallintaa. Tunnistamme potentiaalisia riskejä ja arvioimme niiden seurauksia sekä määritämme ja toteutamme niiden vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä riskienhallinnan viitekehyksemme puitteissa. 

Olemme tunnistaneet useita mahdollisia riskejä, jotka voivat estää meitä saavuttamasta strategiset tavoitteemme. Näihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit, rahamarkkinoihin, kilpailuun, lain- ja säädöstenmukaisuuteen, kestävään kehitykseen sekä konsernin maineeseen liittyvät riskit. Kun riskit on tunnistettu, analysoimme ja arvioimme niiden mahdolliset taloudelliset ja kestävän kehityksen vaikutukset ja määrittelemme vaikutusten minimoimiseksi tarvittavat toimenpiteet. Riskejä hallitaan valvontatoiminnoilla, jotka koskevat koko organisaation kaikkia tasoja ja kaikkia toimintoja.

Liiketoiminnan jakaminen kahteen erilliseen divisioonaan on jo itsessään tietyn asteista riskienhallintaa. Liiketoiminnan syklisyys sekä yleinen taloudellinen kehitys vaikuttavat eri tavoin kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan. Tämän lisäksi liiketoimintadivisioonat palvelevat eri kohderyhmiä ja loppukäyttäjiä, ja niiden kilpailukentissä on myös eroja.

Keskeisimpiin toiminnallisiin riskeihin lukeutuvat esimerkiksi IT-riskit, strategisiin investointeihin ja toiminnan tehokkuuteen liittyvät riskit. Henkilöstöön, työturvallisuuteen, ympäristöön sekä lain-ja säädöstenmukaisuuteen liittyvä riskienhallinta on kriittisen tärkeässä asemassa arvonluontikykymme kannalta. 

Vastataksemme koko toimialaan vaikuttaviin megatrendeihin ja varmistaaksemme vastuullisen liiketoiminnan ja kasvun olemme sisällyttäneet kestävän kehityksen osaksi strategista ja operatiivista päätöksentekoa sekä riskienhallintaa.