2017 – Shape & Share -strategian ensimmäinen vuosi

Vuoden 2017 strategisia toimenpiteitämme ohjasi uusi Shape & Share -kasvustrategia sekä siihen sisältyvät taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. Tehtyihin toimenpiteisiin lukeutuivat muun muassa liiketoimintarakenteen ja markkinaläsnäolon muokkaaminen. Asiakaskeskeinen, innovatiivinen asenteemme ja digitalisaation hyödyntäminen tukivat meitä strategian toteuttamisessa.

730

LIIKEVAIHTO, M€
2016: 712

4,6 %

ORGAANINEN
LIIKEVAIHDON KASVU
2016: 7,3 %

120

VERTAILUKELPOINEN
EBITA-LIIKEVOITTO, M€
2016: 111

16,5 %

VERTAILUKELPOINEN
EBITA-LIIKEVOITTOMARGINAALI
2016: 15,6 %

1,65

NETTOVELKA / KÄYTTÖKATE
2016: 1,77

0,851

OSAKEKOHTAINEN
OSINKO, €
2016: 0,75
1 Hallituksen esitys

15,4 %

VERTAILUKELPOINEN
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO
2016: 14,9 %

9,9

TAPATURMATAAJUUS (LTIR)
2016: 13,7

KESKEISET TUNNUSLUVUT 2017 2016
Tuloslaskelma    
Liikevaihto, M€ 729,5 712,3
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto, M€ 120,0 111,1
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto, % liikevaihdosta 16,5 15,6
EBITA-liikevoitto,  M€ 120,7 106,7
EBITA-liikevoitto, % liikevaihdosta 16,5 15,0
Liikevoitto (EBIT), M€ 117,3 98,7
Voitto ennen veroja (EBT), M€ 105,2 86,9
Tilikauden tulos, M€ 84,2 68,6
Tase    
Nettovelkaantumisaste, % 68,6 74,5
Omavaraisuusaste, % 47,4 45,6
Korolliset nettovelat, M€ 382,3 387,0
Taseen loppusumma, M€ 1 194,6 1 155,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, M€ 557,4 519,7
Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut    
Henkilöstö keskimäärin 2 538 2 550
Toimipisteiden määrä 300 324
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), % 15,4 14,9
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 11,9 11,4
Bruttoinvestoinnit, M€ 213,9 207,3
      josta liiketoimintahankinnat, M€ 9,4 4,4
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 186,5 172,2
Rahavirta investointien jälkeen, M€ 33,1 7,3
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 1,87 1,70
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, € 1,89 1,54
Tulos/osake (EPS), laimennettu, € 1,88 1,53
Osinko/osake, € 0,85* 0,75
Oma pääoma/osake, € 12,53 11,69
Markkina-arvo, M€ 879,1 1 057,5


* Hallituksen esitys