Shape & Share -strategia käynnistyi menestyksekkäästi

Vuosi 2017 käynnisti Cramon uuden nelivuotisen strategiakauden, joka ulottuu vuoteen 2020. Aloitimme Shape & Share -kasvustrategiamme toteuttamisen ja otimme useita strategisesti merkittäviä askeleita kohti Shared Resources Simplified -visiomme saavuttamista. Lisäksi terävöitimme rooliamme koko toimialan edelläkävijänä.

Yksi merkittävimmistä muutoksista vuoden aikana oli Cramon liiketoimintarakenteen uudistaminen. Jaoimme toimintamme kahteen selkeästi erilliseen divisioonaan, Kone- ja laitevuokraukseen sekä Siirtokelpoisiin tiloihin. Muutos tarjoaa parhaat edellytykset kahden erilaisen liiketoiminnan tulevalle kasvulle. Sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen kysyntä oli hyvällä tasolla päämarkkinoillamme vuonna 2017. 

Kone- ja laitevuokrausdivisioonan tulos oli vahva. Liikevaihto kasvoi huomattavasti Ruotsissa ja Itä-Euroopassa. Myös Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi useimmilla markkinoilla. Suomessa, Norjassa ja Saksassa orgaanisen liikevaihdon kasvu oli vaatimattomampaa. Teimme näissä maissa korjaavia toimenpiteitä ohjataksemme liikevaihdon jälleen kasvuun. Pyrimme vahvistamaan asemaamme niillä markkinoilla, joilla meillä on mahdollisuus saavuttaa markkinajohtajuus. Luovuimme vuoden aikana toiminnasta niillä markkinoilla, joilla arvioimme pitkän aikavälin tuottomahdollisuudet heikommiksi. Kaiken kaikkiaan Euroopan kone- ja laitevuokrausmarkkinan näkymä on positiivinen vuodelle 2018 ja markkinan odotetaan kasvavan. 

Siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihdon kehitys oli hyvä, mutta tulos oli pettymys. Heikkoon tulokseen vaikuttivat muun muassa kustannusylitykset. Loppuvuonna organisoimme toimintaamme uudelleen ja tehostimme projektinhallintaa, mistä odotetaan positiivisia vaikutuksia vuonna 2018. Ostimme Tanskassa Just Pavillon A/S:n liiketoiminnot hyödyntääksemme sikäläisen markkinan tarjoamat mahdollisuudet. Siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat positiiviset, ja jatkamme kasvuun tähtääviä investointeja tällä voimakkaasti kasvavalla markkinalla.

Vastuullista resurssien jakamista

Liiketoimintadivisioonamme eroavat toisistaan useilla tavoilla, kuten liiketoiminnan dynamiikan, liiketoimintamallien ja asiakkaiden osalta. Lisäksi niihin vaikuttavat osin eri kasvutekijät. Päätös liiketoimintojen kehittämisestä omina erillisinä yksiköinään varmistaa molemmille parhaat kasvumahdollisuudet. Yhteistäkin löytyy, sillä molemmat tarjoavat kestäviä ratkaisuja aikamme merkittävimpiin haasteisiin, kuten kaupungistumiseen, demografisiin muutoksiin, muuttoliikkeeseen sekä kestävän kehityksen nopean edistämisen välttämättömyyteen. Resurssien vastuullinen jakaminen on yksi vastaus näihin megatrendeihin.

Shape & Share -strategian toteuttaminen

Osana uutta strategiaamme olemme myös määritelleet uudet taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet. Uudet tavoitteemme, jotka tuottavat aiempaa olennaisempaa tietoa toiminnastamme, on asetettu erikseen koko konsernille sekä molemmille liiketoimintadivisioonille. 

Useat tekijät vaikuttavat myönteisesti kummankin divisioonan liike- ja operatiiviseen toimintaan. Näitä tekijöitä ovat innovaatio- ja suorituskulttuuri, kestävän kehityksen ratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen sekä prosessien ja näkemysten jakaminen sidosryhmien kanssa, jotka kaikki sisältyvät myös Shape & Share -strategiaamme. 

Operatiiviset synergiaedut ovat kuitenkin rajalliset. Tästä syystä, ja linjassa Shape & Share -strategian kanssa, Cramo on päättänyt harkita yhtiön jakautumiseen liittyviä mahdollisuuksia. Erilaisten strategisten vaihtoehtojen arviointi tapahtuu vuoden 2018 aikana.

Tavoitteemme on muokata oman toimintamme lisäksi koko toimialaa. Digitalisaatioon sisältyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen on tästä hyvä esimerkki. Mullistavat digitaaliset ratkaisumme parantavat toimintamme laatua jo nyt, minkä lisäksi ne ovat vieneet vuorovaikutuksen asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa täysin uudelle tasolle. Tämän pohjalta kykenemme kehittämään ratkaisuja, jotka vastaavat yhä paremmin asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin, ja tarjoamaan huippumoderneja asiakaskokemuksia.

Vahvan, koko konsernin laajuisen innovaatiokulttuurin merkitys on keskeinen. Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa kokonaiset toimialat mullistuvat lähes yhdessä yössä. Tarvitsemmekin jokaisen työntekijän panosta, osaamista ja kykyä tunnistaa uusia kehityskohteita, joiden avulla voimme kehittää uusia lisäarvoa tuottavia ratkaisuja ja palveluja asiakkaillemme. 

”Henkilöstöllämme on juuri se
tinkimätön asenne ja sitä kunnian­­himoa, 
joita toimi­alan suunnan­näyttäjäksi
tuleminen vaatii.”

Mahdollistamme innovaatiot ja huippusuoritukset

Rakentaaksemme innovaatiokulttuuria ja mahdollistaaksemme työntekijöidemme huippusuoritukset, otimme vuoden lopulla käyttöön uuden henkilöstöstrategian. Sen avulla tuemme henkilöstön osaamisen kehittämistä ja houkuttelemme uusia päteviä osaajia Cramoon huolehtiaksemme tulevasta menestyksestämme. Otimme vuoden aikana käyttöön myös uuden brändialustan, joka omalta osaltaan tukee henkilöstöstrategiamme tavoitteita. Uusi brändialusta kertoo aiempaa selkeämmin, millainen yritys Cramo on ja mitä arvoja edustamme. 

Haluan kiittää osakkeenomistajia uskollisuudesta ja luottamuksesta vuonna 2017. Jatkamme pitkän aikavälin työtä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Shape & Share -strategiaamme toteuttamalla rakennamme operatiivisen toimintamallin sekä pohjan tulevalle kasvulle, jotka yhdessä varmistavat menestyksemme taloudellisen syklin kaikissa vaiheissa. 

Parhain terveisin,

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja