Vuoden päätapahtumat

Kaksi liiketoiakminta-divisioonaa

Vuoden alussa jaoimme toimintamme kahteen erilliseen liiketoimintadivisioonaan, jotka ovat Kone- ja laitevuokraus ja Siirtokelpoiset tilat (Cramo Adapteo). Uuden rakenteen ansiosta voimme kehittää ja kasvattaa divisioonien liike­toimintaa optimaalisesti kummankin omista lähtökohdista. Philip Isell Lind af Hageby nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan Siirtokelpoiset tilat. 

Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnalla on vain rajalliset operatiiviset synergiat Kone- ja laitevuokraus -liiketoiminnan kanssa. Tästä syystä, ja linjassa Shape & Share -strategian kanssa, Cramo on päättänyt harkita yhtiön jakautumiseen liittyviä mahdollisuuksia. Erilaisten strategisten vaihtoehtojen arviointi tapahtuu vuoden 2018 aikana.

Tanskassa Cramo keskittyy siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan 

Elokuussa Cramo myi koko Tanskan kone- ja laitevuokrausliiketoimintansa Loxam A/S:lle. Luopuminen on linjassa Cramon uuden strategian kanssa, jonka mukaan yhtiö tähtää asemansa vahvistamiseen niillä markkinoilla, joilla sillä on potentiaalia markkinajohtajuuteen. Tanskassa Cramo keskittyy tästä lähtien siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan. 

Vahvistaakseen markkina-asemaansa siirtokelpoisissa tiloissa Cramo osti Just Pavillon A/S:n liiketoiminnan kesäkuussa. Hankinta tukee tavoitetta saavuttaa suurempi markkinaosuus Tanskan kasvavilla siirtokelpoisten tilojen markkinoilla. Kaupan mukana siirtynyt tuotevalikoima kattaa 360 etupäässä koulu- ja toimistokohteisiin sopivaa tilaelementtiä. Just Pavillonin tarjonta täydentää Cramon kalustoa hyvin, ja asiakkaat arvostavat sen laadukkainta tilaelementtityyppiä, jota pidetään yleisesti yhtenä markkinoiden parhaista.

Kestävä kehitys osaksi kaikkea toimintaamme

Vahvistaaksemme edelleen vastuullisuutta osana kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoa, otimme käyttöön uudistetun kestävän kehityksen ohjelman – Cramo Care – tuoreen Cramo Care Manager -verkoston avulla. Lisäksi laadimme toimittajia koskevat kattavat kestävän kehityksen toimintaperiaatteet, joiden käyttöönotto aloitettiin koko toimitusketjussamme.

Latvian ja Kaliningradin toiminnot myytiin

Cramo luopui Latvian ja Kaliningradin toiminnoistaan myymällä osakeomistuksensa kone- ja laitevuokrausta harjoittavista SIA Cramo ja Cramo Kaliningrad OOO -yrityksistä AS Storent Investmentsille. Elokuussa päätökseen saatu kauppa sisälsi myytyjen yritysten kaikki varat ja vastuut. Cramon 39 työntekijää jatkavat yhtiöiden työntekijöinä. Tulevaisuudessa Cramo keskittyy niihin markkinoihin, joilla se voi saavuttaa johtavan aseman ja pitkän aikavälin kannattavaa kasvua. 

Tavoittelemme luotetun neuvonantajan asemaa

Parantaaksemme kilpailukykyämme vahvan ja houkuttelevan brändin avulla otimme käyttöön uuden brändialustan. Uusi brändi suunniteltiin kertomaan selkeämmin siitä, millainen yritys Cramo on ja mitä me yrityksenä edustamme. Lisäksi haluamme brändimme avulla erottautua kilpailijoista ja lisätä asiakkaiden tietoisuutta yhtiöstämme ja siten luoda arvoa liike-toiminnallemme. Vahva ihmiskeskeisyys ja asiakkaiden toiminnan tulosten korostaminen ovat brändin olennaisia elementtejä, mikä näkyy sekä visuaalisessa että sanallisessa ilmaisussamme. Yhdenmukaisella viestinnällä kaikissa kanavissamme pyrimme asemoimaan Cramon asiakkaiden ja sidosryhmien mielissä luotetuksi neuvonantajaksi.