Kaksi liiketoimintadivisioonaa luo vakautta

Strategiamme mukaisesti pyrimme saavuttamaan johtavan markkina-aseman valituilla markkinoilla kummallakin tuotealueella. Jakamistalous ja muut megatrendit tukevat sekä Kone- ja laitevuokraus- että Siirtokelpoiset tilat –divisioonan markkinan kasvua.

Kone- ja laitevuokraus 

Olemme yksi johtavista palveluntarjoajista kone- ja laitevuokrauksessa Euroopassa. Tarjoamamme käsittää rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksen sekä vuokraukseen liittyvät palvelut. Cramo vuokrauskonseptin sekä 300 toimipisteen ja verkkovuokrauspalvelun kautta tarjoamme laajan valikoiman vuokrauspalveluita rakennus- ja muulle teollisuudelle, julkiselle sektorille ja kuluttajille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. 

Rakentamisen volyymi ja teollisten investointien lisääntyminen kasvattavat kone- ja laitevuokrauksen kysyntää. Jakamisen hyödyt, edistyksellisestä teknologiasta johtuvat kasvavat omistamisen kustannukset sekä kokonaisratkaisujen ja palvelukonseptien tarve vaikuttavat myös alan kysyntään. 

#2

VUOKRAUSPALVELUISSA
EUROOPASSA

Siirtokelpoiset tilat

Olemme Pohjoismaiden johtava siirtokelpoisten tilojen tarjoaja. Tarjoamme laadukkaita väliaikaisia tiloja avaimen käteen -toimituksina eri pituisilla vuokrajaksoilla. Toimimme neljässä eri segmentissä: koulut, päiväkodit, toimistot ja majoitustilat. Palvelemme sekä julkista että yksityistä sektoria ja toimimme Pohjoismaissa, Virossa, Liettuassa ja Saksassa. Tarjoamme siirtokelpoisia tiloja Cramo Adapteo -alabrändillä.

Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan ajureina toimivat yhteiskunnan eri toimintojen vaihtelevat tilatarpeet ja toimistotilojen kasvava tarve taloudellisen toiminnan lisääntymisen myötä.

#1

SIIRTOKELPOISISSA TILOISSA
POHJOISMAISSA

Molempien divisioonien markkina kasvaa

Arvion mukaan kone- ja laitevuokrausmarkkina oli vuonna 2017 8,1 miljardia euroa niissä maissa, joissa Cramon Kone- ja laitevuokrausdivisioona toimii. Ennakoimme vuotuisen markkinakasvun olevan 3,7 % toimintamaissamme vuosina 2017–2019.

Siirtokelpoisten tilojen markkina Cramo Adapteon toimintamaissa oli kokoluokaltaan 1,3 miljardia euroa vuonna 2017. Odotamme noin 8,8 % vuosittaista markkinakasvua toimintamaissamme seuraavien kolmen vuoden aikana. Megatrendit tukevat vuokraustoiminnan kysynnän kasvua pitkällä aikavälillä. 

8,8 %

SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN MARKKINAN KASVUENNUSTE 2017–2020, KESKIMÄÄRIN5

3,7 %

KONE- JA LAITEVUOKRAUSMARKKINAN KASVUENNUSTE 2017–2019, KESKIMÄÄRIN4