Kone- ja laitevuokraus – tehokkaampaa resurssien jakamista digitalisaation avulla

Liiketoimintadivisioonan ensimmäisenä itsenäisenä vuotena keskityimme tarjoomamme ja toimintamme kehittämiseen. Veimme ratkaisujen, osaamisen ja näkemysten jakamisen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa uudelle tasolle digitalisaatiota hyödyntäen. Tehdyt toimenpiteet auttavat meitä tarttumaan jakamistalouden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin. 

Cramon Kone- ja laitevuokrausdivisioonan tarjoama käsittää rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksen sekä vuokraukseen liittyvät palvelut. Cramo vuokrauskonseptin avulla palvelemme asiakkaita yksittäisten laitteiden vuokrauksesta kokonaisvaltaisiin vuokrausratkaisuihin.

Vuonna 2017 kone- ja laitevuokrauksen sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntä kehittyi suotuisasti useimmilla markkina-alueilla, ja divisioonan tulos oli vakaa. Orgaaninen liikevaihto kasvoi vahvasti Ruotsissa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Itävallassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, kun taas Suomessa, Saksassa ja Norjassa kehitys oli vaatimattomampaa. Näillä markkinoilla ryhdyttiin vuoden aikana merkittäviin toimenpiteisiin, joiden tarkoitus on mahdollistaa orgaanisen liikevaihdon kasvu tulevaisuudessa. 


Vuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntä kasvaa

Yksi tärkeimmistä kone- ja laitevuokrauksen kasvuun vaikuttavista tekijöistä on uudis- ja korjausrakentamisen volyymi. Kysynnän vaihtelu seuraa tyypillisesti rakennusalan trendejä, joskin viiveellä. Rakentamisen määrän lisäksi kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat teollisuuden kunnossapitoinvestoinneista johtuva kysyntä ja vuokrauksen penetraatiotaso eri markkinoilla. Kaikkein edistyksellisin markkina vuokrauspalveluiden käytössä Euroopassa on Ruotsi. Saksan markkinat ovat volyymiltaan kolmanneksi suurimmat, mutta vuokrausaste on paljon alhaisempi ja kilpailuympäristö pirstaloitunut. 

Kasvavat vaatimukset laadun, turvallisuuden ja resurssitehokkuuden suhteen sekä kiristyvä lainsäädäntö ja paineet kustannussäästöihin lisäävät erilaisten vuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntää. Tämä näkyy muun muassa kokonaisvaltaisten palveluiden kysynnän kasvuna erityisesti suurissa rakennus- ja teollisuusprojekteissa. 

#2

VUOKRAUSPALVELUISSA EUROOPASSA

>206 000

VUOKRATTAVAA KONETTA JA LAITETTA

Kehitämme toimintaamme ja uusia jakamisen tapoja 

Cramo on yksi kone- ja laitevuokrauksen johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Tavoitteemme on markkinajohtajuus valituilla markkinoilla. Etsimme jatkuvasti tilaisuuksia yritysostoihin, mutta olemme myös valmiita jättämään markkinat, joilla emme näe selkeitä kasvun mahdollisuuksia. Vuoden aikana luovuimme vuokrausliiketoiminnastamme Tanskassa, Latviassa ja Kaliningradissa. 

Osana uuden Shape & Share -kasvustrategiamme toteuttamista haemme kasvua myös tuomalla markkinoille tuoreita, mullistavia ratkaisuja. Yksi esimerkki tästä on uusi ilmanpuhdistuspalvelumme. 

Näemme digitalisaation tarjoavan paljon uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaamme, ja olemme panostaneet vahvasti digitaalisiin ratkaisuihin. Niiden avulla pyrimme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja tarjoamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja ja palveluja esimerkiksi automatisoimalla rutiinitehtäviä. Hyvä esimerkki digitaalisista palveluistamme on myös verkkovuokrauspalvelu Cramo eCRent, jonka avulla asiakkaamme voivat vuokrata koneita ja laitteita ajasta ja paikasta riippumatta. 

Digitalisaatio mahdollistaa entistä sujuvammat sisäiset prosessit ja toiminnot sekä tehostaa yhteistyötä toimittajiemme kanssa korkeamman automaatioasteen ansiosta. Käynnistimme useita digitaalisiin ratkaisuihin liittyviä kehitys- ja pilottiprojekteja vuoden aikana. 

 


Näemme digitalisaation tarjoavan paljon uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaamme ja olemme panostaneet vahvasti digitaalisiin ratkaisuihin.

Megatrendit ja jakamistalous vahvistavat liiketoiminnan kasvua

Useat megatrendit tukevat vuokrauspalveluiden kysyntää pitkällä aikavälillä. Näitä ovat esimerkiksi väestörakenteen muutokset, kaupungistuminen, resurssien niukkuus, pyrkimys kestävään kehitykseen, digitalisaatio ja jakamistalous. Kone- ja laitevuokrausalan kehitys riippuu uudis- ja korjausrakentamisen määrästä, johon puolestaan vaikuttavat talouden suhdanne, kaupungistuminen
ja energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset. Rakentamisen volyymin lisäksi kone- ja laitevuokrauksen kasvua siivittävät jakamisen edut, kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palveluiden kasvava kysyntä sekä tekninen kehitys, joka kasvattaa koneiden ja laitteiden omistamisesta syntyviä kustannuksia. 

Pyrkimys kestävään kehitykseen on olennainen osa kaikkea toimintaamme ja tukee meitä etsiessämme ratkaisuja joihinkin aikamme suurimpiin haasteisiin. Vuokrausala on jo lähtökohtaisesti ympäristön kannalta kestävää, koska resurssien jakaminen vähentää luonnonvarojen kulutusta. 

Tarjoamme ratkaisuja, joiden ympäristöystävällisyys ja turvallisuus ovat alansa huippua. Ne vastaavat tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksiin ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Jaamme osaamista, parhaita käytäntöjä ja lisäarvoa tuottavaa tietoa asiakkaillemme ja kumppaneillemme varmistaaksemme, että kalustoamme käytetään turvallisella, kestävällä tavalla. Samaan aikaan kehitämme uusia, ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Vuokrakoneistamme- ja laitteistamme jo noin 12 000 on internetin kautta yhteydessä IoT-järjestelmäämme tuottaen hyödyllistä tietoa tulevaa kehitystyötä varten. 

12 000

DIGITAALISESTI YHDISTETTYÄ VUOKRAKONETTA
JA -LAITETTA 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
2017-2020 ja 2017 tulokset

Orgaanisen liikevaihdon kasvu1

>Markkina2

Tavoite

4,0%

Tulos

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto3

> 14,5 %

Tavoite

15,5 %

Tulos

1    Kone- ja laitevuokrauksen orgaanisen liikevaihdon kasvu ei sisällä yritysostojen ja -myyntien sekä valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksia
2    ERA:n mukaan laskettuna markkinoista, joilla Cramo toimii
3    Sidotun pääoman tuotto = Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) / sidottu pääoma (keskiarvo jakson alussa ja lopussa)

Case

Uusia palvelukonsepteja ajankohtaisiin tarpeisiin

Sisäilman laatu on toisinaan haaste erityisesti kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Cramon julkisen sektorin kohteisiin räätälöity ilmanpuhdistuspalvelu lähtee liikkeelle sisäilmakartoituksesta. 

”Jos ilmanpuhdistuspalvelulle on selvää tarvetta, pystymme tarjoamaan juuri kyseiseen kohteeseen sopivan ratkaisun”, Cramon projektipäällikkö Mika Kotro sanoo. 

Itse ilmanpuhdistuskalusto tulee ulkopuoliselta sopimustoimittajalta. Laitteet asennetaan paikan päällä ja loppukäyttäjät koulutetaan niiden käyttöön. Laitteista on kolme eri kokovaihtoehtoa tilan koosta riippuen.

Cramo vastaa asiakastarpeisiin ratkaisun koko elinkaaren ajan. Palvelukokonaisuuteen sisältyy säännöllinen huolto puolen vuoden välein, ja laitteet siirretään pois, kun kiinteistö on saneerattu tai päätetty purkaa.

Palvelu on ollut käytössä Suomessa noin kaksi vuotta. Asiakkaita ovat kunnat, kaupungit ja muut julkisyhteisöt. Tällä hetkellä suomalaisissa päiväkodeissa, kouluissa ja virastoissa on käytössä satoja ilmanpuhdistuslaitteita. 

”Meillä on noin 20 kohdetta, joissa käytämme Cramon ilmanpuhdistuspalvelua. Arvostamme palvelun varmuutta ja joustavuutta. Tilauksen jälkeen laitteiden toimitus ja käyttäjien perehdytys hoituu tyypillisesti viikon sisällä. Ja kun palvelua ei enää tarvita, ilmanpuhdistuslaitteet haetaan saman tien pois. Palvelu on juuri sellainen kuin tarvitsemme”, Hämeenlinnan kaupungin sisäilma-asiantuntija Mika Metsäalho kertoo.