Molemmat divisioonat tukivat orgaanisen liikevaihdon vakaata kasvua

Cramon orgaanisen liikevaihdon kasvu oli vakaata kummankin divisioonan tukemana. Liiketoimintasegmenteistä erityisesti Kone- ja laitevuokraus Skandinavia, Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa sekä Siirtokelpoiset tilat vaikuttivat myönteisesti kehitykseen. Myös konsernin kannattavuus parani vuonna 2017. 

Kone- ja laitevuokrausdivisioonan tulos oli vahva päämarkkinoidemme hyvän kysynnän johdosta: orgaaninen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti Ruotsissa ja Itä-Euroopassa ja kehitys oli myönteistä useimmilla Keski-Euroopan markkinoilla. Suomessa, Norjassa ja Saksassa orgaanisen liikevaihdonkasvu ja kannattavuus olivat vaatimattomampia. Kone- ja laitevuokraus Skandinavian liikevaihdon kasvua heikensi Tanskan toimintojen myyminen. Ruotsissa markkinan aktiivisuus jatkui voimakkaana koko vuoden. Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa -segmentin liikevaihto kasvoi huolimatta Latvian ja Kaliningradin toimintojen myynnistä. Itä-Euroopassa kysyntä oli läpi vuoden erittäin hyvällä tasolla. Suomessa markkina kehittyi myönteisesti erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi Itävallan, Tsekin tasavallan ja Slovakian hyvän kehityksen myötä, kun taas Saksassa liikevaihto laski. Segmentin kannattavuus parani. 

Siirtokelpoisissa tiloissa projektitoimitukset lisääntyivät loppuvuodesta ja vuosi päättyi liikevaihdon vahvaan kasvuun. Kannattavuutta rasittivat pääasiassa kuluylitykset ja organisaatiorakenteen muutokset Suomessa ja Saksassa. Organisaatiomuutoksilta ja tehostetulta projektinhallinnalta odotetaan positiivisia vaikutuksia vuonna 2018. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä oli hyvällä tasolla kaikissa toimintamaissamme, ja erityisesti väliaikaisten koulu- ja päiväkotitilojen markkinakasvu oli voimakasta.

Liiketoimintadivisioonien osuus konsernin

 

Raportointisegmentit

 

 

Kone- ja laitevuokraus Skandinavia
2017 (2016)

Liikevaihto M€ 380,1 (378,8)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto M€ 72,7 (64,5)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 19,1 % (16,6 %)

Toimintamaat Ruotsi ja Norja. Tanskan toiminnot myyty 31.8.2017.

124 (135) toimipistettä

 

 

Kone- ja laitevuokraus Suomi  ja Itä-Eurooppa
2017 (2016)

Liikevaihto M€ 143,0 (138,6)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto M€ 25,2 (22,3)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 13,4 % (12,0 %)

Toimintamaat Suomi, Viro, Liettua ja Puola. Latvian ja Kaliningradin toiminnot myyty 1.8.2017.

105 (118) toimipistettä

 

 

Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa
2017 (2016)

Liikevaihto M€ 80,5 (77,9)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto M€ 4,4 (3,8)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 4,7 % (4,0 %)

Toimintamaat Saksa, Itävalta, Unkari, Tsekin tasavalta ja Slovakia.

70 (71) toimipistettä

 

 

Siirtokelpoiset tilat
2017 (2016)

Liikevaihto M€ 126,5 (117,6)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto M€ 28,8 (30,8)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 9,1 % (11,1 %)

Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Liettua ja Saksa. Latvian toiminnot myyty 1.8.2017.