Sidosryhmien sitouttaminen varmistaa yhteisen menestyksen

Sidosryhmien vaikutus liiketoimintaamme on merkittävä, ja heidän sitoutumisensa on erittäin tärkeää menestyksemme jatkumiselle. Varmistaaksemme, että sidosryhmämme sitoutuvat meihin pitkäjänteisesti työskentelemme tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan, pyrimme vastaaman heidän odotuksiinsa ja tuottamaan heille lisäarvoa. Kannustamme myös näkemysten ja kokemusten vastavuoroiseen jakamiseen. 

Cramo AR2017 25 01 FIN

Case

Uudet konseptit syntyvät parhaiten yhteistyössä

Ensin järjestettiin Cramo Innovation Race -innovaatiokisa. Sitten oli vuorossa yhdessä asiakkaiden kanssa toteutettu Shapers of the Future –Tulevaisuuden rakentajat -tapahtuma. Molemmissa tavoitteena oli innovoida ja luoda jotakin uutta yhdessä.

Uusien liiketoimintamallien kartoittaminen sai lentävän lähdön tammikuussa 2017, kun Cramo järjesti konserninlaajuisen Innovation Race -tapahtuman. 

”Tapahtuma ylitti kaikki odotuksemme. Tiimit ehtivät tuskin nukkua 70-tuntisen innovaatiokisan aikana. Oli mahtavaa huomata, kuinka täysillä ja valtavalla innolla Cramon osaajat heittäytyivät tapahtumaan”, Cramon innovaatiojohtaja Tomi Sundberg kertoo. 

Innovaatiokisasta syntyi viisitoista projektia. Niistä valittiin pilotoitavaksi kolme, jotka kaikki liittyvät uusien digitaalisten ratkaisuiden luomiseen. 

Tulevaisuuden rakentajat -tapahtuma järjestettiin yhdessä Cramon suomalaisten asiakkaiden kanssa. Tapahtuman lähtökohtana oli palvelumuotoilumetodi. Kolme tiimiä aloitti työn sekä asiakkailta että Cramosta kerättyjen haasteiden ratkaisemiseksi. Tapahtumasta syntyi kaksi pilottiprojektia. 

Toinen niistä, Cramo Kalenteri, tähtää asiakkaan työmaasuunnittelun helpottamiseen. Digitaalisen ratkaisun avulla koneiden ja laitteiden käyttöä sekä kuljetuksia voidaan optimoida paremmin, mikä alentaa päästöjä ja kustannuksia.

”Cramo Kalenteri on loistava idea. Pätevä työkalu, jolla voi hallinnoida sekä oman että vuokratun kaluston kustannuksia. Optimoimalla kaluston käyttöä saavutetaan mitattavia hyötyjä”, Lemminkäinen Talo Oy:n vastaava työmaapäällikkö Jesse Puhjo sanoo.

Seuraavaksi vuorossa ovat muissa toimintamaissa järjestettävät ratkaisukeskeiset työpajat, joissa lähtökohtana on niin ikään palvelumuotoilu. Tavoitteena on luoda uusi datakonsepti ja toteuttaa joka vuosi kymmenen pilottiprojektia, joiden avulla markkinoille tuodaan uusia ratkaisuja nopeasti.