Taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet sekä tulokset

Olemme asettaneet uudet pitkän aikavälin tavoitteet taloudellisille ja kestävän kehityksen tuloksillemme strategiakaudelle 2017–2020. Olemme määritelleet taloudelliset tavoitteet erikseen sekä konsernille että molemmille liiketoimintadivisioonille. Vuonna 2017 saavutimme kaikki konsernitason ja Kone- ja laitevuokrausdivisioonan taloudelliset tavoitteet. 

Pitkän aikavälin tavoitteet 2017–2020 ja vuoden 2017 tulokset
(keskimäärin kaudella)

Cramo-konserni

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto

>15 %

Tavoite

15,4 %

Tulos

Nettovelka / käyttökate

3

Tavoite

1,65

Tulos

Kone- ja laitevuokraus

Liikevaihdon orgaaninen kasvu2

> Markkina1

Tavoite

4,0 %

Tulos

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto4

> 14,5 %

Tavoite

15,5 %

Tulos

Siirtokelpoiset tilat

Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu3

> 10 %

Tavoite

9,3 %

Tulos

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto4

> 12,5 %

Tavoite

9,1 %

Tulos

1    ERA:n mukaan laskettuna markkinoista, joilla Cramo toimii
2    Orgaaninen liikevaihdon kasvu ilman yritysostojen ja -myyntien sekä valuuttakurssien vaikutusta
3    Orgaaninen vuokrausliikevaihdon kasvu ilman yritysostojen ja -myyntien sekä valuuttakurssien vaihtelun vaikutusta
4    Sidotun pääoman tuotto = liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) / sidottu pääoma (keskiarvo jakson alussa ja lopussa)

Kestävän kehityksen tavoitteet 2017–2020 ja vuoden 2017 tulokset (2016)

Asiakkaista välittäminen

Asiakastyytyväisyysindeksi

> 70

Tavoite

70 (72,6)

Tulos

Työntekijöistä välittäminen

LTIR1

5

Tavoite

9,9 (13,7)

Tulos

Sosiaalinen vastuu

Oikeustapaukset

0

Tavoite

0 (0)

Tulos

Ympäristövastuu

CO2-päästöt, scope 1 ja 2, suhteutettuna liikevaihtoon, tonnia/M€

-20 %

Tavoite

17,5 (18,4)

Tulos

1    LTIR (tapaturmataajuus) = vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden