Driving the sharing economy

Olemme valinneet johtavan aseman jakamistalouden edistämisessä ja digitalisaation mahdollisuuksien tutkimisessa. Näin toimimalla toteutamme myös rooliamme koko toimialan edelläkävijänä.

"Liikevaihdon vakaa kasvu, yrityshankinnat molemmissa divisioonissa sekä Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan onnistunut tulosparannus ovat muutamia viime vuoden ilahduttavista kohokohdista."

– Leif Gustafsson, toimitusjohtaja

Liikevaihto 2018 (M€)
780
Vertailukelpoinen liikevoitto 2018 (M€)
130
Palvelemme
150 000
asiakasta 14 maassa
Henkilöstö keskimäärin 2018
2 753

Strategia

Digitalisaatio, kestävä kehitys, innovaatiot ja henkilöstöön keskittyminen ovat Shape & Share -kasvustrategiamme ytimessä ja rakentavat kestävää arvoa asiakkaille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

Kestävä kehitys keskeisessä roolissa

Kestävä kehitys on kiinteä osa strategiaamme ja liiketoimintamalliamme, ja jatkoimme sen viemistä osaksi kaikkea toimintaamme. Työmme sai tunnustusta myös oman talon ulkopuolella, kun meille myönnettiin European Rental Associationin (ERA) kestävän kehityksen toimikunnan vuoden 2018 palkinto.

Case-tarinat

Case-tarinamme kertovat siitä, kuinka edistämme jakamistaloutta, tutkimme digitalisaation mahdollisuuksia ja viemme kestävän kehityksen osaksi kaikkea toimintaamme – usein yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.