Cramo veronmaksajana

Cramo on sitoutunut noudattamaan kaikkia konsernin toimintaa koskevia verolakeja, -säädöksiä ja -määräyksiä. Toimintamme tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle verotulojen muodossa kaikkiaan 14 maassa.

Vastuullisena yrityskansalaisena toimimme veroviranomaisten kanssa proaktiivisesti ja avoimesti.

Vuonna 2018 Cramo maksoi veroja yhteensä 106,1 (90,6; 2017) miljoonaa euroa konsernin toimintamaissa. Pääosa maksuista muodostui yhtiöverosta ja arvonlisäverosta. Maksoimme yhtiöveroa kaikkiaan 20,0 (14,9; 2017) miljoonaa euroa ja arvonlisäveroa 86,1 (75,5; 2017) miljoonaa euroa.

Noudatamme kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeita ja pakallista lainsäädäntöä. Pyrimme varmistamaan, että veropäätöksemme ovat linjassa liiketoimintamme kanssa, ja verot ovat vain yksi liiketoiminnan päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä. Arvonlisävero raportoidaan nettona ja sisältää myyntitulojen arvonlisäverot sekä hankinnoista ja investoinneista vähennetyt arvonlisäverot.