Johdanto

Vuoden päätapahtumat

Lisävauhtia kasvuun Saksassa

Saksalaisen työmaalogistiikkayritys KBS Infra GmbH:n osto vuoden alussa vahvisti Cramon asemaa Keski-Euroopan markkinoilla ja laajensi sen liiketoimintamallia lisäarvoa tuottaviin palveluihin. KBS Infra tarjoaa kattavia työmaalogistiikka- ja muita palveluita sekä sähköistyspalveluita, ja se on tarjoomansa takia tyypillisesti ensimmäinen ja viimeinen palveluntarjoaja työmaalla.

KBS Infran kalusto koostuu noin 6 000 työmaatilasta sekä laajasta työmaan sähköistämiseen ja muuhun rakennustyömaakäyttöön tarkoitetusta kalustosta. Työmaatilakaluston merkittävän kasvun lisäksi Cramo näkee huomattavaa lisämyyntipotentiaalia sen nykyiselle vuokrakalustolle, jota tukee pääsy työmaille rakentamisen alkuvaiheessa.

Cramo aikoo kehittää edelleen työmaalogistiikkapalveluihin liittyvää tarjoomaansa, ja keskittyy vahvasti lisäarvoa tuottaviin suunnittelupalveluihin. KBS Infran syvällinen asiantuntemus työmaalogistiikkapalveluissa tarjoaa erinomaisen pohjan konseptin laajentamiseen koko konsernin kattavaksi.

Asema siirtokelpoisissa tiloissa vahvistui

Cramo osti lokakuussa ruotsalaisen siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittavan Nordic Modular Group Holding AB:n. Hankinta on täysin linjassa Cramon Shape & Share -strategian kanssa. Kauppa vahvistaa Cramo Adapteon asemaa pohjoismaisilla siirtokelpoisten tilojen markkinoilla toiminnan laajentuessa kattamaan tuotekehityksen ja valmistuksen. Lisäksi yritysosto laajentaa Cramo Adapteon liiketoimintamallia ja mahdollistaa uusien tuotteiden ja asiakasratkaisujen kehittämisen.

Nordic Modular Group on vakiintunut toimija siirtokelpoisten tilojen pohjoismaisilla markkinoilla. Sen toiminta kattaa siirtokelpoisten tilojen tuotekehityksen, valmistuksen, myynnin ja pitkän ajan vuokraustoiminnan. Yhtiön päämarkkina-alue on Ruotsi, mutta sillä on toimintaa myös Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. 6 500 moduulista koostuvalla kalustollaan se palvelee pääasiassa kuntia ja suuria yksityisiä yrityksiä.

Hallitus tähtää Cramo Adapteon eriyttämiseen

Cramo on arvioinut vuoden 2018 aikana strategisia vaihtoehtoja Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnalleen (Cramo Adapteo) osakkeenomistaja-arvon kasvattamiseksi. Arvioinnin lopputuloksena Cramon hallitus päätti joulukuussa 2018 tähdätä yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen jakamiseen yhtiön nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen Tukholman pörssiin (Nasdaq Stockholm) on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Cramon työ kestävässä kehityksessä palkittiin

Toukokuussa Cramolle myönnettiin European Rental Associationin (ERA) kestävän kehityksen toimikunnan vuoden 2018 palkinto. Perusteluissaan toimikunta kuvaili Cramoa edelläkävijäksi, joka on kehittänyt aidosti kestävän kehityksen mukaista toimintatapaa vuokrausalalla. Tämä on työtä, joka ansaitsee toimikunnan mukaan laajempaa tunnustusta.

Vain kuukautta aiemmin European CEO -julkaisu palkitsi Cramon toimitusjohtajan Leif Gustafssonin vuoden 2018 parhaana toimitusjohtajana kestävässä kone- ja laitevuokrausliiketoiminnassa. Perusteluissa mainittiin, että vajaassa kahdessa vuodessa Cramo on luonut Gustafssonin johdolla kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen toimintamallin, joka tuotti tuloksia jo vuonna 2017. Jakamistalouden kärjessä toimiminen on yksi Gustafssonin Cramoon liittyvistä visioista.

Vahvistaakseen entisestään kunnianhimoista kestävään kehitykseen liittyvää työtään konsernitasolla Cramo nimitti heinäkuussa Maria Karlssonin konsernin kestävän kehityksen johtajaksi.

Kestävä kehitys on kiinteä osa Cramon Shape & Share -strategiaa. Kestävä kehitys integroidaan askel askeleelta osaksi kaikkea liiketoimintaamme Cramo Care -strategian avulla. Kestävän kehityksen strategiamme avaintekijöihin lukeutuu myös ammattimaisen jakamistalouden aktiivinen kehittäminen. Ammattimainen jakamistalous on kokoava termi B-to-B -liiketoiminta-aktiviteeteille, joiden tavoitteena on lisätä resurssitehokkuutta. Tehokkuutta lisätään ja ympäristövaikutusta vähennetään tarjoamalla asiakkaille väliaikaiseen käyttöön resursseja, kuten koneita tai tilaelementtejä, jotka muuten olisivat vajaakäytöllä. Resurssitehokkuuden lisääminen kapasiteetin käyttöastetta nostamalla on periaate, johon Cramon liiketoiminta on perustunut jo yli puolen vuosisadan ajan.  Ammattimaisen jakamistalouden toimintamallin omaksuminen on tälle luonteva jatko.

Digitaaliset ratkaisut merkittävässä roolissa

Cramon strateginen painopistealue Tulevaisuuden rakentaminen pitää sisällään muun muassa tavoitteen tukea asiakkaiden ja Cramon tulevaisuuden menestystä viimeisimpien digitaalisten teknologioiden ja ratkaisujen avulla.

Hyvä esimerkki tästä on Cramon lanseeraama rakennuksen tietomallinnus (BIM) -palvelu, jonka tarjoajana Cramo on ensimmäisten joukossa vuokrausalalla. BIM on vakiintunut 3D-pohjainen työkalu, jota hyödynnetään rakennusteollisuudessa rakennusten ja infrastruktuurien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Cramo on nyt valmis toimittamaan kaiken olennaisen tiedon ja 3D-mallit vuokrakoneistaan ja -laitteistaan BIM-yhteensopivina digitaalisina tiedostoina. Yhtiön BIM-palvelu lanseerattiin ensimmäisenä Norjassa.

BIM tukee koko arvoketjua suunnittelussa, visualisoinnissa, seurannassa ja optimoinnissa auttaen hahmottamaan kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien toimijoiden työvaiheet sekä tarpeet liittyen Cramon tarjoamiin koneisiin, laitteisiin ja palveluihin. BIM on tärkeässä roolissa koneiden ja palveluiden tehokkaan toimituksen varmistamisessa, ja auttaa Cramoa pääsemään saumattomaksi osaksi rakennusprojekteja.