Kestävä kehitys

Sidosryhmien sitouttamisella luodaan yhteistä arvoa

Eri sidosryhmien näkemysten ja odotusten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää jatkuvalle menestyksellemme. Aktiivisen ja avoimen vuoropuhelun kautta me pyrimme tunnistamaan sekä sidosryhmiemme huolenaiheet että globaalit trendit ja markkinaodotukset, jotka vaikuttavat merkittävimmin tulevaisuuden toimintaamme ja arvonluontiin. Sidosryhmien sitoutumista vahvistetaan myös koko arvoketjun kattavalla, läheisellä yhteistyöllä.

Näin toteutamme sidosryhmävuoropuhelua ja -yhteistyötä

 

Asiakkaat
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • missioomme Great days at work and room for great days liittyvät aiheet
 • terveys ja turvallisuus
 • liiketoimintaetiikka
 • resurssitehokkuus
 • toiminnallinen erinomaisuus
 • vastuulliset toimittajat
 • innovaatiot varmistamassa tulevaa menestystä
 • vahva brändi
 • toimipisteet ja digitaalinen alusta
 • Cramo Story
 • asiakasedustaja
 • turvallisuus- ja muut koulutukset
 • innovaatioihin liittyvät ja resurssitehokkuutta lisäävät yhteisprojektit
 • digitaaliset ratkaisut, jotka parantavat toiminnan erinomaisuutta
 • asiakastyytyväisyyskysely
 • asiakaslehdet, verkkosivut ja sosiaalinen media
 • alan messut
 • vuosikertomus, johon sisältyvät vastuullisuusasiat

 

Henkilöstö
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • henkilöstön tyytyväisyys
 • terveys ja turvallisuus
 • monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
 • osaamisen kehittäminen
 • kehittymissuunnitelmat ja -tavoitteet
 • liiketoimintaetiikka ja vastuullisuus
 • tavoitejohtaminen
 • henkilöstöstrategia
 • henkilöstölupaus
 • toimintaperiaatteet
 • Cramo Story
 • turvallisuuskoulutus
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistämisohjelmat
 • Cramo Koulu ja Cramo Akatemia
 • Cramo Dialogi
 • uusi työnantajamielikuva
 • intranet ja henkilöstölehti
 • henkilöstötapahtumat
 • Great Place to Work
 • vuosikertomus, johon sisältyvät vastuullisuusasiat

 

Sijoittajat ja omistajat
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • markkinaympäristö
 • tulos
 • toiminta
 • yritysvastuu
 • raportointi
 • strategia
 • taloudellinen asema
 • fuusiot ja yritysostot
 • pörssitiedotteet
 • liiketoimintakatsaukset, puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote
 • vuosikertomus, johon sisältyvät vastuullisuusasiat
 • hallituksen toimintakertomus
 • konsernin verkkosivut ja sosiaalinen media
 • selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • yhtiökokous
 • sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset ja -tapahtumat

 

Yhteistyökumppanit ja toimittajat
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • vastuullinen toimitusketju
 • energiatehokkuus ja muut ympäristönäkökulmat
 • turvallisuus
 • tehokkaat prosessit
 • vastuullisuuden ja jakamisen edistäminen
 • toimittajien arviointikriteerit
 • toimintaperiaatteet toimittajille valmistuneet ja käytössä
 • turvallisten, resurssitehokkaiden ratkaisujen kehittäminen yhteistyöprojekteissa
 • digitaaliset ratkaisut, kuten hankinnasta maksuun -prosessi
 • ostojärjestelmä (toimittajakatalogi)

 

Paikalliset yhteisöt
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • paikallisten yhteisöjen tukeminen ja aktivoiminen
 • konserni- ja maayhtiötason hyväntekeväisyys- ja sponsorointikohteet
 • yhteistyö SOS-lapsikylien kanssa
 • työskentelymahdollisuuksia ja harjoittelupaikkoja pitkäaikaistyöttömille

 

Toimiala- ja muut järjestöt
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • kestävän kehityksen edistäminen ja vuokraustoimialan houkuttelevuuden lisääminen tulevaisuuden työnantajana Euroopassa
 • jakamistalouden edistäminen
 • European Rental Association (ERA) -järjestön aktiivijäsen
 • YK:n Global Compact -aloitteen jäsen
 • Cramon toimitusjohtaja on ERA:n hallituksen jäsen

 

Media
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • merkittävät kaupat ja yritysostot
 • kestävä kehitys ja vastuullisuus
 • strategia ja liiketoiminta
 • lehdistötiedotteet
 • johdon haastattelut
 • verkkosivut ja sosiaalinen media

 

Kestävän kehityksen yhteyshenkilö:

Maria Karlsson, johtaja, kestävä kehitys
puh. +46 70 249 87 44
sähköposti: maria.a.karlsson@cramo.com