Kestävä kehitys

Sosiaalinen vastuu

Strateginen tavoite: Huippusijoitus liiketoiminnan eettisyydessä

Cramo pyrkii toimimaan vastuullisen yrityskansalaisen tavoin edistäen kestävää tulevaisuutta ja tuottaen arvoa kaikille sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle. Haluamme ottaa aktiivisen roolin niissä yhteisöissä, joissa toimimme, ja kannustamme työntekijöitämme osallistumaan paikallisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin.
– Cramo Care -politiikka

Sosiaalinen vastuu
Aiheet Mittarit Tavoitteet Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Liiketoiminnan eettisyys Oikeudellisiin seuraamuksiin johtaneiden tapausten määrä (ihmisoikeudet, lahjonta, ympäristö) 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta 0 0 0  
  Osuus työntekijöistä, jotka saavat vuosittain liiketoimintaetiikkaan/toimintaperiaatteisiin4 liittyvää koulutusta Koko henkilöstö saa liiketoimintaetiikkaan/toimintaperiaatteisiin liittyvää koulutusta 33 % 77 % 73 %  

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai Tavoite saavutettu  CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti  CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Toimintaperiaatteet kattavat ympäristö-, työhyvinvointi ja -turvallisuus -, ihmisoikeus- sekä lahjonta- ja korruptioasiat

 

Toimenpiteet vuonna 2018

Toimintaperiaatteiden käyttöönotto ja seuranta

Jatkoimme toimintaperiaatteidemme käyttöönottoa vuonna 2018. Projekti alkoi vuonna 2017, sen jälkeen, kun ohjeet oli vuoden 2016 aikana päivitetty. Toimintaperiaatteet on käännetty paikallisille kielille ja viestitty kaikille työntekijöille. Vuonna 2018 33 % Cramon työntekijöistä osallistui toimintaperiaatteiden koulutukseen.

Cramon sisäisen whistleblowing-raportointijärjestelmän kautta raportoitujen epäilyjen määrä kasvoi vuoden takaisesta yhdestä viiteen tapaukseen vuonna 2018. Kaikki raportoidut tapaukset tutkittiin ja ennaltaehkäiseviä toimia toteutettiin. Yhdestäkään tapauksesta ei seurannut oikeustoimia.

Whistleblowing-tapausten kasvanut määrä viestii henkilöstömme lisääntyneestä tietoisuudesta väärinkäytösepäilyjen raportoinnin merkityksestä. Whistleblowing-järjestelmämme on varhaisen vaiheen varoitusjärjestelmä, jonka avulla vähennetään riskejä. Se on myös tärkeä työkalu, jolla varmistetaan yhtiön hallinnoinnin vaatimustenmukainen toiminta ja säilytetään luottamus toimintaamme kohtaan. On tärkeää, että työntekijämme tietävät järjestelmän olemassaolosta ja ymmärtävät miten ja milloin sitä käytetään.

Arvojen juurruttaminen Cramopolin avulla

Viestimme arvoistamme ­– Luotettavuus, Luovuus ja Sitoutuminen – johdonmukaisesti, jotta ne juurtuvat koko organisaation arkeen. Koulutamme henkilöstömme arvojemme mukaiseen toimintaan vahvistaaksemme yrityskulttuuriamme tavoitteenamme saavuttaa huippuluokan asiakastyytyväisyys.

Kehitimme vuoden 2018 aikana Cramopolia, arvoihin ja etiikkaan perustuvaa pelillistä viestintätyökalua.  Sen avulla henkilöstö ja johto voivat käydä keskustelua eettisistä pulmista ja niiden käsittelystä. Pelin uuden version käyttöönotto aloitetaan vuonna 2019.

GDPR:n vaatimusten täyttäminen

Vuonna 2018 panostimme tiettyjen rutiinitoimiemme läpikäyntiin ja päivittämiseen varmistaaksemme, että vastaamme GDPR-asetuksen tuomiin vaatimuksiin. Kaikki työntekijämme ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen voidakseen toimia GDPR:n edellytysten mukaisesti.

Cramo luomassa sosiaalista vastuuta

Vastuullinen yrityskansalaisuus on meille pitkän aikavälin sitoumus. Eettinen, läpinäkyvä ja lainmukainen liiketoimintamalli on tärkeimpiä prioriteettejamme – kaikella mitä teemme, on vaikutuksia ympärillämme olevaan yhteiskuntaan.

Cramo on tukenut SOS-Lapsikylän toimintaa vuodesta 2008. Tänä aikana olemme tukeneet erilaisia SOS-projekteja kaikkiaan 660 000 eurolla Ukrainassa, Venäjällä, Latviassa ja Virossa. Tuemme toimintaa taloudellisesti ja annamme asiantuntija-apua markkinoinnissa, myynnissä ja verkostoitumisessa tavoitteenamme edistää SOS-Lapsikylien pitkäjänteistä toimintaa ja yhteistyötä Baltian maiden liike-elämän kanssa.

Lapsikylien korkealuokkainen sosiaalinen tukitoiminta vaatii runsaasti resursseja. Kymmenen vuotta jatkuneen yhteistyön aikana Cramon tuki on ulottunut noin 200 lapseen ja aikuiseen – tukimuodot ovat vaihdelleet perhekuntoutuksesta, sijaisperhetoimintaan ja ravitsevaan ruokaan. Perhekohtaisesti suunnitellut perhekuntoutus-ohjelmat voivat sisältää esimerkiksi psykologista tai aineellista tukea, hoito- tai lääkeapua, tai koulutusavustusta.

Cramon tuen tulokset kymmenen vuoden aikana:

  • 13 perheelle on tarjottu lounas ja illallinen yhdessä Lapsikylässä kuuden vuoden ajan
  • 88 lasta on saanut turvallisen ja rakastavan kodin Lapsikylässä vuoden ajan
  • 92 lasta ja aikuista on saanut apua perhekuntoutus-ohjelman kautta yhden vuoden ajan
  • 6 017 hätätapausta, joissa tuhoalueilla on hoidettu lapsia lapsiystävällisissä olosuhteissa

Tämän tuen avulla voidaan luoda pitkällä aikavälillä vastuullisia yhteiskuntia, joissa huolehditaan lasten ja aikuisten hyvinvoinnista, koulutuksesta ja tukemisesta, mikä on linjassa Cramo Care-strategiamme kanssa.

2019

Jatkamme vahvaa keskittymistä liiketoimintaetiikkaan vuonna 2019. Otamme toimintaohjeemme osaksi uusien työntekijöiden perehdytysprosessia ja aloitamme Cramopolin käyttöönoton.