Kestävä kehitys

Ympäristövastuu

Strateginen tavoite: Nollataso päästöissä

Cramo haluaa olla ilmasto- ja resurssitehokkain vuokrausratkaisuja tarjoava yritys. Pyrimme jatkuvasti pienentämään ilmastovaikutustamme vähentämällä energiankäyttöä ja päästöjä, vaihtamalla uusiutuviin energianlähteisiin, vähentämällä materiaalien käyttöä ja kierrättämällä materiaaleja, vähentämällä jätettä ja käsittelemällä ongelmajätettä oikein. Noudatamme varovaisuusperiaatetta ympäristöasioihin liittyen niin hankintapäätöksissä, toimittajien valinnassa kuin vuoropuhelussa asiakkaidemme kanssa.
– Cramo Care -politiikka

Ympäristövastuu
Aiheet Mittarit Tavoitteet Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Resurssitehokkuus CO2e -päästöt, scope 1 ja 22 (suhteessa liikevaihtoon) <15 tonnia/M€ (= yli 20 % vähennys vuoden 2016 tasosta) 15,6 tonnia/M€ 17,5 tonnia/M€ 18,4 tonnia/M€  
  Energiankulutus, scope 1 ja 2 (suhteessa liikevaihtoon) <76 MWh/M€ (= yli 20 % vähennys vuoden 2016 tasosta) 92,5 MWh/M€ 89,2 MWh/M€ 94,5 MWh/M€  
  Sekajätteen osuus3 <20 % vuoteen 2020 mennessä 28 % 30 % 38 %  
  ISO 14 001 -standardisoitujen toimintojen osuus (suhteessa liikevaihtoon) Kaikki toiminnot ISO 14 001 -standardin mukaisia vuoteen 2020 mennessä 80 % 81 % 82 %  

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai Tavoite saavutettu  CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti  CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Markkinalähtöinen menetelmä, jota käytetään sähkön CO2e päästöjen laskentaan.
3 Itävalta, Saksa ja Unkari eivät ole mukana, koska tiedon saamisessa toimittajilta on ollut vaikeuksia.

 

Toimenpiteet vuonna 2018

Energiatehokkuuden parantaminen

Kuljetusten, valaistuksen ja lämmityksen vaatiman energiankulutuksen pienentäminen on kestävän kehityksen edistämiseksi tekemämme työn ytimessä. Vuokrauspalvelumme kattaa koneiden, laitteiden ja siirtokelpoisten tilojen kuljettamisen asiakkaille sekä toimipisteidemme välillä. Pyrimme kuljetusten optimoinnilla ja fiksuilla ajotavoilla vähentämään kuljetusten määrää ja kestoa ja tätä kautta myös päästöjä.

Pyrimme myös vähentämään liikematkustamista. Suosimme verkko- ja puhelinpalaverien järjestämistä aina kuin se on mahdollista. Myös videoneuvottelujen käyttö on laajentunut koko konsernissa.

Energian käyttö, scope 1 ja 2 suhteessa liikevaihtoon, kasvoi vuonna 2018, ja oli 92,5 MWh/MEUR (89,2 MWh/MEUR vuonna 2017). Tulemme analysoimaan kasvun syyt ja tekemään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.

Kaikkien toimipisteiden kyltit LED-valaistu

Päätimme vuonna 2016 päivittää kaikkien 300 toimipisteen kyltit LED-valoilla toimiviksi. Asennukset aloitettiin vuonna 2017 ja vaihdot saatiin valmiiksi vuoden 2018 aikana. Valokylttien ansiosta energiankulutuksen ja energiakustannusten odotetaan laskevan jopa 65 prosenttia.

Uusitutuvan energian käytön lisääminen

Energiankäyttö on merkittävässä roolissa Cramolla. Teemme pitkäjänteistä työtä ympäristövaikutuksiemme pienentämiseksi vähentämällä energian kulutusta ja vaihtaaksemme uusiutuviin energialähteisiin aina mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2018 aikana Suomessa siirryttiin kokonaan uusiutuvista energiamuodoista tuotettuun sähköön. Tämän myötä uusiutuvien energianmuotojen osuus konsernin energian käytössä nousi 56 prosentista 75 prosenttiin. Muutoksen avulla saavutettavat päästövähennykset vastaavat 1 000 tonnia hiilidioksidia (CO2e).

Hiilidioksidipäästöt (CO2e), scope 1 and 2 suhteessa liikevaihtoon laskivat vuonna 2018, ja olivat 15,6 tonnia/MEUR (17,5 tonnia/MEUR vuonna 2017.

Jätteiden lajittelu syyniin

Pyrimme jatkuvasti lisäämään materiaalitehokkuutta jatkuvasti ja vähentämään jätettä, erityisesti sekajätteen ja kaatopaikalle menevän jätteen osuutta. Kehitystoimiimme sisältyvät myös ongelmajätteen käsittely ja kierrätettävän jätteen osuuden lisääminen.

Vuoden 2018 aikana jatkoimme panostuksiamme jätteen käsittelyn. Suurimmassa osassa toimipisteitä, mukaan lukien pääkonttorillamme, jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat arkipäivää. Kaikissa maissa ei kuitenkaan ole valmiiksi tarjolla tehokkaita ratkaisuja jätteiden käsittelyyn, joten selvitämme itse eri vaihtoehtoja jätteiden lajittelun ja kierrätyksen parantamiseksi.

Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa otettiin vuonna 2018 käyttöön erilliset jätteidenlajitteluastiat ja laadittiin vaadittava dokumentointi säännöllisen jätehuollon varmistamiseksi.

Ruotsissa aloitettiin Cramon kaikkien toimipisteiden systemaattinen arviointi vuonna 2018. Ulkopuolisen palveluntarjoajan tekemä arviointi sisälsi lajittelukelpoisten materiaalien tunnistamisen, laitteiden lajittelun, ohjekylttien riittävyyden, tarpeenmukaiset tyhjennysvälit, ongelmajätteen käsittelyn ja metallien lajittelun. Arviointi suoritettiin lähes kaikissa 90:sta toimipisteestämme vuoden 2018 aikana, ja mikäli puutteita havaittiin, toimitettiin raportti suositeltujen korjaustoimenpiteiden kera kyseiseen toimipisteeseen sekä aluepäällikölle.

Sekajätteen osuus pieneni vuonna 2018 ja oli 28 % (30 % vuonna 2017).

Päästöt, tonnia CO2e
  Kone- ja laitevuokraus Skandinavia Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa Siirtokelpoiset tilat
Suora energian käyttö 2 670 2 742 1 696 481
– yhtiön omistamat ajoneuvot 2 446 2 676 1 523 392
– lämmitys 224 66 173 89
         
Ostettu energia 264 2 762 791 93
– sähkö 48 1 905 658 88
– lämmitys 216 857 133 5

 

Energian käyttö, MWh
  Kone- ja laitevuokraus Skandinavia Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa Siirtokelpoiset tilat
Suora energian käyttö 10 838 10 928 6 731 1 932
– yhtiön omistamat ajoneuvot 9 903 10 633 6 028 1 572
– lämmitys 935 295 702 360
         
Ostettu energia 23 743 10 987 1 715 1 141
– sähkö 14 939 5 163 1 006 861
– lämmitys 8 804 5 824 709 280

 

Jätteet ja kierrätys
  Kone- ja laitevuokraus Skandinavia Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa1 Siirtokelpoiset tilat
Jätteen kokonaispaino tonneissa 2 562 1 365 56 542
         
Josta:        
– vaaraton jäte 1 974 1 324 46 522
– ongelmajäte 588 41 10 20
         
Josta:        
– lajiteltu jäte 2 289 614 28 338
– sekajäte 273 751 28 204
         
Vaarattoman jätteen käsittelytavat, %        
– kierrätys 911 537 18 135
– kaatopaikka 102 0 0 67
– jätteenpolttolaitos 961 355 0 131
– määrittelemätön2 0 432 28 189
         
Ongelmajätteen käsittelytavat, %        
– kierrätys 501 23 0 7
– kaatopaikka 14 0 0 0
– jätteenpolttolaitos 73 0 0 12
– määrittelemätön2 0 18 10 1

1 Pois lukien Itävalta, Saksa ja Unkari johtuen vaikeudesta saada tarvittavaa informaatiota toimittajilta
2 Kaiken jätteen käsittelystä vastaavat luotettavat toimijat kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Tietoa jätteenkäsittelymenetelmästä ei ole saatavilla.

 

2019

Jatkamme energiatehokkuuden ja jätteiden käsittelyn parantamista myös vuonna 2019. Myös laadunhallintajärjestelmän ja siihen sisältyvän ISO 14 001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän käyttöönotto jatkuu.