Sijoittajat

Miksi sijoittaa Cramoon?

Vahva brändi ja markkina-asema

 • Olemme #2 kone- ja laitevuokrauksessa Euroopassa
 • Olemme #1 siirtokelpoisissa tiloissa Pohjoismaissa

Shape & Share -strategia varmistaa kestävän kasvun ja kannattavuuden

 • Vankka taloudellinen asema mahdollistaa uusien liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.
 • Tavoittelemme sekä orgaanista että yrityskauppoihin perustuvaa kasvua ja johtavaa asemaa valituilla markkinoilla.
 • Olemme hyvin valmistautuneita liiketoimintamallien laajentamiseen ja skaalaamiseen sekä mullistavien tarjoomien luomiseen kannattavan kasvun pohjaksi.
 • Vahva innovaatiokulttuuri auttaa meitä kehittämään palveluita ja ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme menestystä.

Vakaa osingonmaksaja

 • Tavoitteenamme on harjoittaa vakaata voitonjakopolitiikkaa ja maksaa noin 40 % tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS) osinkona.

Kasvavat markkinat, joita megatrendit vauhdittavat

 • Muuttoliike, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset ja resurssien niukkuus vauhdittavat kestävien vuokrapalveluiden ja -ratkaisujen kysyntää ja vaikuttavat myönteisesti kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön.
 • Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia harjoittaa tehokasta ammattimaista jakamista ja se myös edistää jakamistaloutta, jossa vuokraaminen on omistamista suositumpaa sekä ympäristö- että taloudellisista syistä.

Kone- ja laitevuokrausalan digitalisaation edelläkävijä

 • Liiketoimintamallimme perustuu kestävien ratkaisujen ja resurssien vastuulliseen jakamiseen. Visiomme on Shared resources simplified.
 • Digitalisaatio on merkittävin yksittäinen tekijä, joka mahdollistaa tehokkaamman ja helpomman jakamisen. Olemme ottaneet johtavan aseman digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja kehittämisessä osana ammattimaista vuokrausliiketoimintaa.

Hallitus tähtää Cramo Adapteon eriyttämiseen

Cramo arvioi vuoden 2018 aikana strategisia vaihtoehtoja Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnalleen (Cramo Adapteo), sillä siirtokelpoisten tilojen ja kone- ja laitevuokrauksen synergiaedut ovat rajalliset. Arvioinnin tavoitteena oli maksimoida Cramon osakkeenomistaja-arvon kasvattaminen. Arvioinnin lopputuloksena Cramon hallitus päätti joulukuussa 2018 tähdätä yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen jakamiseen Cramon nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen Tukholman pörssiin (Nasdaq Stockholm) on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Case-tarinat

Siirtokelpoisia tiloja vaativiin käyttökohteisiin

Siirtokelpoisia tiloja vaativiin käyttökohteisiin

Lue lisää
Asiakkaan kertomaa: Moduulirakennus – täydellinen ratkaisu koululle

Asiakkaan kertomaa: Moduulirakennus – täydellinen ratkaisu koululle

Lue lisää
Tilaelementit siirtyvät rakennuksesta toiseen

Tilaelementit siirtyvät rakennuksesta toiseen

Lue lisää

[[ $root.case.caseTitle ]]

Case-tarinat
Case-tarinat