Sijoittajat

Osake ja osakkeenomistajat

Osake

Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). Tilikauden 2018 lopussa Cramon osakkeiden lukumäärä oli 44 690 554 ja rekisteröity osakepääoma 24 834 785 euroa.

Vuonna 2018 Cramo juhli 30-vuotista taivalta pörssilistattuna yhtiönä. Cramo listattiin Helsingin pörssiin 1.8.1988.

Osakekohtaisia tunnuslukuja
  2014 2015 2016 2017 2018
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 0,91 1,17 1,70 1,87 2,05
Tulos/osake (EPS), € 0,37 1,13 1,54 1,89 1,90
Osinko/tulos, % 148,6 57,5 48,7 45,0 47,4
Osinko/osake, € 0,55 0,65 0,75 0,85 0,901
Vertailukelpoinen hinta/voitto (P/E) 13,27 16,33 13,99 10,57 7,28
Osakekannan markkina-arvo, M€ 528,5 848,4 1 057,5 879,1 666,8

1 Hallituksen esitys

 

Markkina-arvo, M€

Nasdaq Helsinki 2014-2018

Osakkeenomistajat

Cramolla oli 12 160 osakkeenomistajaa 1.1.2018 ja 12 718 osakkeenomistajaa 31.12.2018.

 

Osakkeenomistajat ryhmittäin

31.12.2018 (2017) % osakkeista

Osakeomistuksen jakautuminen

31.12.2018 (2017) %

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2018
  Osakkeiden määrä % Äänimäärä kpl %
EQT Partners 4 447 210 10,02 4 447 210 10,02
Rakennusmestarien Säätiö 2 129 422 4,76 2 129 422 4,76
OP-Suomi sijoitusrahasto 1 619 580 3,62 1 619 580 3,62
Ilmarinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1 319 040 2,95 1 319 040 2,95
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 758 387 1,70 758 387 1,70
Odin Finland 507 656 1,14 507 656 1,14
Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 420 000 0,94 420 000 0,94
OP -Suomi Pienyhtiöt 385 445 0,86 385 445 0,86
SR Danske Invest Suomi Yhteisöosake 345 000 0,77 345 000 0,77
Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 320 000 0,72 320 000 0,72
Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaat 309 457 0,69 309 457 0,69
Rakennusmestarit ja -Insinöörit AMK RKL Ry 301 220 0,67 301 220 0,67
SEB Finlandia Sijoitusrahasto 238 565 0,53 238 565 0,53
Kirkon Eläkerahasto 213 500 0,48 213 500 0,48
Mandatum Life unit -linked 196 618 0,44 196 618 0,44
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 194 677 0,44 194 677 0,44
Helsingin Rakennusmestarit ja -Insinöörit AMK Ry 173 973 0,39 194 677 0,39
Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 164 648 0,37 173 973 0,37
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 162 304 0,36 164 648 0,36
Lindström Kim 156 975 0,35 162 304 0,35
SEB Life Helsinki Branch 153 934 0,34 156 975 0,34
Laakkonen Mikko Kalervo 135 300 0,30 153 934 0,30
Maa-ja Vesitekniikan Tuki R.Y. 130 000 0,29 135 300 0,29
SR DI Suomi Osinko Plus 119 763 0,27 130 000 0,27
Cramo Plc 116 581 0,26 119 763 0,26
SR Danske Invest Suomi Osake 115 000 0,26 116 581 0,26
Sijoitusrahasto Nordea Suomi 106 359 0,24 115 000 0,24
Veikko Laine Oy 103 000 0,23 106 359 0,23
Muut 10 407 448 23,29 103 000 0,00
Hallintarekisteröidyt 18 473 240 41,27 18 473 240 41,27
Arvo-osuusjärjestelmään siirtyneet 44 682 385 99,98 44 682 385 99,98
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät 8 169 0,02 8 169 0,02
Yhteensä 44 690 554 100,00 44 690 554 100,00

 

Johdon omistukset

Cramon hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiirinsä omistivat vuoden 2018 lopussa yhteensä 77 916 Cramo Oyj:n osaketta (73 340 osaketta vuonna 2017).