Sijoittajat

Tietoa osakkeenomistajille

Varsinainen yhtiökokous

Aika: torstai 28.3.2019 klo 10.00
Paikka: Finlandia-talo, Helsinki-sali
Osoite: Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Rekisteröityneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen alkaa klo 9.00.

Osallistumisoikeus

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröitynä 18.3.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajien on lisäksi ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan viimeistään 25.3.2019 klo 10.00 jollakin seuraavista tavoista:

  • yhtiön verkkosivuilla: www.cramogroup.com
  • soittamalla numeroon 010 661 1242 (ma-pe klo 8–18)
  • toimittamalla kirjallinen ilmoitus osoitteeseen Cramo Oyj, ”Yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa.  

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa alkuperäisinä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos osakkeenomistaja haluaa yhtiökokouksen käsittelevän tiettyä asiaa, on hänen esitettävä asia hallitukselle kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun julkaisemista, jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Osingonjako

Voitonjakopolitiikan mukaisesti hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli 47,4 % osakekohtaisesta tuloksesta.  Tilikaudella 2017 maksettiin osinkoa 0,85 euroa osakkeesta eli 44,9 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Osoitteenmuutos

Jos osakkeenomistajan osoite tai osingonmaksua varten ilmoittama tilinumero muuttuu, osakkeenomistajan on toimitettava tästä kirjallinen ilmoitus arvo-osuustilinsä pitäjälle.

Taloudellinen raportointi ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2019