Strategia ja strategian toteuttaminen

Edistämme jakamistaloutta toteuttamalla strategiaamme

Vuonna 2018 jatkoimme strategiamme menestyksekästä toteuttamista. Teimme työtä digitaalisen alustamme kehittämiseksi, innovatiivisen ja mullistavan tarjooman luomiseksi sekä kestävän kehityksen integroimiseksi prosesseihimme. Kahden lisäarvoa tuottavan yrityskaupan myötä markkina-asemamme vahvistui ja liiketoimintamallimme laajentuivat. Henkilöstön huippusuoritusten mahdollistaminen oli edelleen toimintamme keskiössä.

Cramon päämäärä on edistää jakamistaloutta. Päämäärämme yhdistyy läheisesti visioomme – Shared Resources Simplified. Tekemällä vuokrausratkaisujemme ja lisäarvoa tuottavien palveluidemme hyödyntämisen helpoksi asiakkaille, edistämme samalla kehitystä kohti jakamistaloutta koko toimialalla.

Cramon visio yhdistää jakamistalouden ajatusmallin digitalisaation mahdollisuuksiin. Digitalisaatio on merkittävin yksittäinen tekijä, joka mahdollistaa tehokkaamman ja helpomman resurssien jakamisen.

Strateginen painopistealueemme Tulevaisuuden rakentaminen pitää muun muassa sisällään tavoitteen tukea asiakkaiden ja Cramon tulevaisuuden menestystä viimeisimpien digitaalisten teknologioiden ja ratkaisujen avulla. Etsimme, kehitämme ja otamme käyttöön aktiivisesti digitaalisia ratkaisuja, jotka auttavat meitä tehostamaan sisäisiä prosessejamme ja luomaan lisäarvoa asiakkaille.

Vuokrakalusto ja lisäarvopalvelut helposti saatavilla

Asiakaskeskeisyys tukee tavoitettamme tarjota sujuvia asiakaspolkuja ja erinomaisia asiakaskokemuksia kaikissa kohtaamisissa. Jokainen kohtaaminen on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja odotuksia sekä heijastamaan brändiämme.

Digitaalinen alustamme tekee koko vuokrausprosessista yksinkertaisen asiakkaille. Palvelussa asiakkaat voivat tarkastella, vertailla ja tilata sekä palauttaa koneita ja laitteita. Se toimii myös hallintatyökaluna, jolla asiakkaat voivat seurata työmaakohtaisia palveluita ja vuokrakoneita, ja joka siten mahdollistaa vuokrakaluston käytön paremman optimoinnin. 

Cramo edistää jatkuvasti valittujen digitaalisten teknologioiden kehittämistä. Hyvä esimerkki tästä on applikaatio, joka mahdollistaa asiakkaille helpon pääsyn konetta tai laitetta koskevaan olennaiseen tietoon työmaalta käsin skannaamalla koneen tai laitteen sarjanumeron. Tiedot voivat käsittää perusinformaation ja ohjeiden lisäksi myös tilaukseen ja palautukseen tai CE-merkintään liittyviä tietoja.

Kuluttajistumisen aikakaudella sosiaalinen media on noussut yhä tärkeämmäksi asiakas- ja sidosryhmäviestinnän kanavaksi. Systemaattisesti käytettynä sosiaalinen media tarjoaa tehokkaan väylän kiinnostuksen herättämiseen brändiämme ja tarjoomaamme kohtaan sekä lisää liikennettä digitaaliselle alustalle.

Työmme verkkopalveluiden kehittämiseksi saivat myös alan ulkopuolista tunnustusta vuonna 2018, kun Cramo valittiin viiden parhaan toimijan joukkoon kansainvälisen European Digital Communications Award -kilpailun Asiakaspolku-kategoriassa.  

Digitalisaation edistäminen pilottiprojektien kautta

Pilottiprojektit ovat tärkeä tapa edistää toimialamme digitalisaatiota. Uskomme, että meidän on sekä opittava että erehdyttävä nopeasti innovaatioiden todellisen arvon arvioimiseksi. Tähän mennessä olemme toteuttaneet yli 15 pilottiprojektia, useat niistä läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme ja parhaiden startup-yritysten kanssa.

Vaikka pilotoitavat teknologiat ovat varsin edistyksellisiä, tavoitteenamme on ratkaista asiakkaiden arkipäiväisiä käytännön haasteita. Suurella työmaalla voi esimerkiksi viedä paljon aikaa löytää tietty työkalu tai kone. Koska iso osa Cramon vuokrakalustosta on digitaalisesti yhdistetty, pilotoimme nyt paikannusteknologiaa. Paikannusratkaisu, johon sisältyy yksinkertainen mobiilikäyttöliittymä, tekee tietyn koneen tai laitteen paikantamisesta työmaalla helpompaa. Mahdollisuudet ajan säästämiseen ovat huomattavat, ja asiakkaiden palaute on ollut erittäin positiivista.

Haastamme tavan, jolla alallamme tehdään yhteistyötä

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin mullistaen ja haastaen perinteiset liiketoiminta- ja ansaintamallit. Se myös muuttaa tapaa, jolla arvoketjun muodostavat organisaatiot tekevät työtä yhdessä. Tulevaisuudessa vaaditaan paljon läpinäkyvämpää ja läheisempää yhteistyötä arvon ja menestyksen luomiseksi kaikille arvoketjun toimijoille.

Cramon tavoitteena on edistää innovaatioita ja muokata toimialaa yhdessä asiakkaiden kanssa. Hyvä esimerkki tästä on merkittävä norjalainen rakennusprojekti, Bjørvika, jossa on otettu käyttöön uuden tyyppinen sopimus. Sopimus varmistaa ja edistää yhteistyötä ja innovaatioita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laajensimme kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen liiketoimintamalleja

Saksalaisen työmaalogistiikkayritys KBS Infra GmbH:n osto vuoden 2018 alussa oli täysin linjassa Shape & Share -strategiamme kanssa. Se vahvisti asemaamme Keski-Euroopan markkinoilla ja laajensi sen liiketoimintamallia lisäarvoa tuottaviin palveluihin.

KBS Infran tarjooma perustuu sen kattavaan työmaapalveluiden ja -logistiikan asiantuntemukseen. Sen palveluihin lukeutuvat muun muassa toimitusten aikatauluttaminen, kulunvalvonta, alihankkijoiden työnjohto ja kolmansien osapuolten vuokrakoneiden käytön organisointi asiakkaiden puolesta. 

Tavoitteenamme on kehittää edelleen työmaalogistiikkapalveluihin liittyvää tarjoomaa, ja keskittyä vahvasti lisäarvoa tuottaviin suunnittelupalveluihin. KBS Infran syvällinen asiantuntemus työmaalogistiikkapalveluissa tarjoaa erinomaisen pohjan konseptin laajentamiseen koko konsernin kattavaksi.

Cramo vahvisti asemaansa pohjoismaisilla siirtokelpoisten tilojen markkinoilla ostamalla lokakuussa ruotsalaisen Nordic Modular Group Holding AB:n. Hankinta tuki myös strategiamme toteuttamista, sillä se laajensi liiketoimintamallimme kattamaan tilaelementtien tuotekehityksen ja valmistuksen. Tämä mahdollistaa pitempiaikaiseen vuokraukseen perustuvaan liiketoimintaan siirtymisen omien tilapäisten ja pysyvien ratkaisujen valmistuksen myötä sekä luo lähtökohdan kansainvälisen laajentumisen jatkamiselle.

Keskitymme henkilöstöön

Henkilöstö ja henkilöstön suorituskyvyn kehittäminen ovat Shape & Share -strategiamme keskiössä, ja henkilöstön huippusuoritusten mahdollistaminen on yksi strategisista painopistealueistamme. Strategisten, henkilöstöön liittyvien hankkeiden toteuttamista tukee vuonna 2017 lanseerattu henkilöstöstrategia People Strategy.

Vuonna 2018 keskityimme henkilöstölupauksemme kehittämiseen ja jalkauttamiseen, henkilöstöhallinnon prosessien yhtenäistämiseen konsernitasolla sekä Cramo Development -viitekehyksen määrittelemiseen koskien työntekijöitä uran eri vaiheissa.

We are Shapers

Vuoden 2018 alussa lanseerasimme uuden We are Shapers -henkilöstölupauksemme. Sen tavoitteena on lisätä henkilöstön sitoutumista ja vahvistaa Cramon työnantajamielikuvaa. Henkilöstölupaus korostaa päätöstämme keskittyä henkilöstöön ja osoittaa, että uskomme työntekijöiden olevan yksi jatkuvan menestyksen ja kasvun keskeisistä lähteistä.

Cramo haluaa olla koko toimialan edelläkävijä, ja henkilöstölupaus täsmentää, mitä henkilö voi odottaa uraltaan ollessaan Cramon palveluksessa. Yhteistyön tekeminen ja tiedon jakaminen sekä ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus ovat ominaisuuksia, joita Cramolla kannustetaan ja arvostetaan. Lisäksi kaikille työntekijöille tarjotaan aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia kehittymiseen ja uran rakentamiseen.

Cramo-konsernin verkkosivuilla viime vuonna julkaistu urasivu kuvastaa uutta henkilöstölupausta. Urasivun tavoitteena on houkutella ja innostaa potentiaalisia työntekijöitä. Se myös vahvistaa merkittävästi Cramon asemaa globaalina työnantajana.

Tarjoamme yhtä tasokkaan rekrytointikokemuksen koko konsernissa

Rekrytointiprosessin yhtenäistäminen kaikissa Cramo-maissa oli yksi viime vuoden tärkeistä henkilöstöhallinnon kehityspanostuksista. Valitsimme yhtenäisiä toimintatapoja tukevan yhteisen rekrytointialustan, jota otetaan käyttöön parhaillaan. Yhtenäiset, ammattimaiset prosessit tekevät rekrytoinnista tehokkaampaa, mutta varmistavat myös, että tarjoamme yhtä tasokkaan rekrytointikokemuksen riippumatta siitä, missä Cramo-maassa rekrytointiprosessi toteutetaan.

Cramo Development -viitekehys selkeyttää odotuksia

Vuoden lopulla loimme Cramo Development -viitekehyksen. Viitekehys määrittelee toisaalta millaista käyttäytymistä ja toisaalta mitä ammatillista osaamista työntekijöiltä odotetaan eri organisaatiotasoilla. Odotukset perustuvat Cramon yhteisiin arvoihin ja Shape & Share -strategiaan. Viitekehys tukee ja ohjaa työntekijöitä selkeällä ja innostavalla tavalla niin henkilökohtaisessa kuin ammatillisessa kasvussa koko heidän työsuhteensa ajan.

Case-tarinat

Bjørvikassa vauhditetaan innovaatioita yhdessä

Bjørvikassa vauhditetaan innovaatioita yhdessä

Lue lisää

[[ $root.case.caseTitle ]]

Case-tarinat
Case-tarinat