Strategia ja strategian toteuttaminen

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

Cramon liikevaihto kasvoi vuonna 2018 vahvasti, myös yrityskauppojen vaikuttaessa kasvuun myönteisesti. Markkinaolosuhteet olivat suotuisat molemmille divisioonille, mikä edelleen tuki orgaanisen liikevaihdon kasvua. Kannattavuus parani lähinnä Siirtokelpoiset tilat - ja Kone- ja laitevuokraus Skandinavia -segmenttien orgaanisen liikevaihdon kasvun ansiosta.

Kone- ja laitevuokrausdivisioonan tulos oli vakaa. Divisioonan liikevaihto kasvoi kysynnän ollessa hyvä kaikilla päämarkkinoillamme. Kaikki segmentit, ja erityisesti Skandinavia, vaikuttivat myönteisesti orgaanisen liikevaihdon kasvuun. Kannattavuus parani hieman huolimatta liikevaihdon vaatimattomasta kehityksestä Suomessa ja Saksassa.

Kone- ja laitevuokraus Skandinavia -segmentin orgaanisen liikevaihdon kasvu oli vahvaa. Ruotsissa kasvua tukivat suuret projektit ja rakentamisen vireä markkinatilanne. Norjassa liikevaihto kasvoi vahvasti hyvän kysynnän, korkeiden käyttöasteiden, suurten projektien ja kasvuinvestointien takia. Segmentin kannattavuus parani orgaanisen liikevaihdon kasvun ja hyvän kulujen hallinnan ansioista.

Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto kasvoi Latvian ja Kaliningradin toimintojen myynnistä huolimatta. Orgaaninen liikevaihto kasvoi, mitä edesauttoivat erityisesti nopeutunut liikevaihdon kasvu Puolassa, Virossa ja Liettuassa. Suomessa liikevaihto laski. Segmentin kannattavuus heikkeni.  

Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa -segmentin liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti Tsekin tasavallassa ja Itävallassa, kun taas Saksassa kokonaisliikevaihto oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. kun taas Saksassa kokonaisliikevaihto oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. KBS Infran hankinta vaikutti positiivisesti segmentin liikevaihdon kasvuun, tulokseen ja kannattavuuteen.

Siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihto ja kokonaisliikevaihto kasvoivat voimakkaasti. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti NMG:n hankinta. Vuokrausliikevaihdon kasvua tukivat projektitoimitusten hyvä taso aiemmilla vuosineljänneksillä sekä parantuneet käyttöasteet. Kannattavuus kasvoi johtuen pääasiassa korkeammista käyttöasteista sekä vuoden 2017 ja 2018 aikana toteutetuista toimista kannattavuuden parantamiseksi.

Raportointisegmentit

Kone- ja laitevuokraus Skandinavia
2018 (2017)

Liikevaihto M€ 370,5 (380,1)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto M€ 73,3 (72,7)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 19,3 % (18,7 %)

Toimintamaat Ruotsi ja Norja.

118 (124) toimipistettä

Liikevaihto asiakasryhmittäin, M€

Kone- ja laitevuokraus Suomi  ja Itä-Eurooppa 2018 (2017)

Liikevaihto M€ 145,0 (143,0)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto M€ 22,5 (25,2)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,4 % (13,1 %)

Toimintamaat Suomi, Viro, Liettua ja Puola.

110 (105) toimipistettä

Liikevaihto asiakasryhmittäin, M€

Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa 2018 (2017)

Liikevaihto M€ 114,0 (80,5)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto M€ 8,9 (4,4)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 5,7 % (4,7 %)

Toimintamaat Saksa, Itävalta, Unkari, Tsekin tasavalta ja Slovakia.

73 (70) toimipistettä

Liikevaihto asiakasryhmittäin, M€

Siirtokelpoiset tilat 2018 (2017)

Liikevaihto M€ 151,5 (126,5)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto M€ 36,8 (28,8)
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 8,8 % (9,1 %)

Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Liettua ja Saksa.

Liikevaihto asiakasryhmittäin, M€