Strategia ja strategian toteuttaminen

Taloudelliset sekä kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset

Olemme asettaneet pitkän aikavälin taloudelliset ja kestävän kehityksen konsernitasoiset tavoitteet strategiakaudelle 2017–2020. Lisäksi olemme määritelleet erikseen taloudelliset tavoitteet kahdelle liiketoimintadivisioonallemme. Vuonna 2018 saavutimme kaikki konsernitason taloudelliset tavoitteet.

Pitkän aikavälin tavoitteet 2017 – 2020 ja vuoden 2018 tulokset (2017)

(keskimäärin kaudella)

Cramo-konserni

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto

Tavoite

>15%

Tulos

15,7%

(15,4)

Nettovelka/Käyttökate

Tavoite

<3

Tulos

2,88

(1,65)

Kone- ja laitevuokraus

Liikevaihdon orgaaninen kasvu2

Tavoite

>Markkina¹

Tulos

5,4%

(4,0)

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto4

Tavoite

>14,5%

Tulos

14,4%

(15,2)

Siirtokelpoiset tilat

Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu3

Tavoite

>10%

Tulos

14,6%

(9,3)

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto4

Tavoite

>12,5%

Tulos

8,8%

(9,1)

1    ERA:n mukaan laskettuna markkinoista, joilla Cramo toimii
2    Orgaaninen liikevaihdon kasvu ilman yritysostojen ja -myyntien sekä valuuttakurssien vaikutusta
3    Orgaaninen vuokrausliikevaihdon kasvu ilman yritysostojen ja -myyntien sekä valuuttakurssien vaihtelun vaikutusta
4    Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi tilikauden 2018 aikana.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2017–2020 ja vuoden 2018 tulokset (2017)

Asiakkaista välittäminen

Asiakastyytyväisyysindeksi

Tavoite

>70

Tulos

75

(73)

Työntekijöistä välittäminen

LTIR¹

Tavoite

≤5

Tulos

9,5

(9,9)

Sosiaalinen vastuu

Oikeudellisiin seuraamuksiin johtaneet tapaukset²

Tavoite

0

Tulos

1

(0)

Ympäristövastuu

CO2e-päästöt, scope 1 ja 2, suhteutettuna liikevaihtoon, tonnia/M€

Tavoite

-20%

Tulos

15,6

(17,5)

1 LTIR (tapaturmataajuus) = vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden
2 Oikeudellisiin seuraamuksiin johtaneiden tapausten määrä koskien ihmisoikeuksia ja korruptiota