Strategia ja strategian toteuttaminen

Tuotamme arvoa yksinkertaistamalla resurssien jakamista

Luomme lisäarvoa ja edistämme jakamistaloutta tekemällä vuokrausratkaisujemme vastuullisesta jakamisesta yksinkertaista ja helppoa digitalisaation avulla. Todellisiin asiakastarpeisiin perustuvat innovaatiot tukevat edelleen kykyämme tuottaa arvoa. Henkilöstömme huippusuoritusten mahdollistaminen on yksi etusijalla olevista asioista tulevaisuuden menestymisen varmistamisessa.

Panokset

 

Taloudelliset
 • Oma pääoma 597,0 M€
 • Nettovelka 703,5 M€
Kalusto
 • 218 000 vuokrakonetta ja laitetta
 • 32 000 tilaelementtiä
 • 301 toimipisteen verkosto 14¹ maassa sekä verkkokaupparatkaisu

1 Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä ja Ukrainassa Cramo toimii 50-prosenttisesti omistamansa yhteisyrityksen Fortrentin kautta.

Immateriaaliset panokset
 • Vahva brändi
 • Innovaatio- ja kehityskeskeinen kulttuuri
 • Kattava osaaminen ja tietotaito
Henkilöstöpanokset
 • 2 753 vuokrausammattilaista
 • Työ- ja muut harjoittelijat
 • Kesätyöntekijät
Ulkoiset suhteet
 • Turvallisuus
 • Yhteistyö kumppaneiden kanssa
 • Yhteisö- ja sidosryhmäsuhteet
Luonnonvarat
 • Öljyt ja polttoaineet
 • Varaosat
 • Pesuaineet

Vaikutukset

 

Taloudelliset
    2018 M€ 2017 M€
Asiakkaat Liikevaihto (palvelut ja ratkaisut) 779,8 729,5
Henkilöstö Palkat ja edut 124,8 118,5
Toimittajat Ostot 905,7 564,6
Omistajat Osingot 37,9 33,4
Rahoittajat Nettorahoituskulut 14,2 12,0
Yhteiskunta Verot, henkilösivukustannukset, eläkkeet 61,2 54,0

 

Asiakkaista välittäminen
 • Kustannustehokkuus kustannuksia jakamalla
 • Oman pääoman sijoittamisen optimointimahdollisuus
 • Asiakastarpeisiin perustuvat tehokkaat palvelut ja ratkaisut sekä innovaatiot
 • Nykyaikaisen, turvallisen ja ympäristöystävällisen kaluston joustava käyttö
 • Osaamisen jakaminen muun muassa koulutusten avulla
 • Jakamistalouden edistäminen
Työntekijöistä välittäminen
 • Työturvallisuus
 • Oikeudenmukaiset työehdot
 • Henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet
 • Uramahdollisuudet
 • Monimuotoisuus ja syrjinnänvastaisuus
Sosiaalinen vastuu
Toimittajat Yhteiskunta
 • Vahvaan etiikkaan ja luottamukseen perustuvat liikesuhteet
 • Osaamisen ja tiedon jakaminen yhteisen menestyksen pohjaksi
 • Vastuulliset ratkaisut, jotka mahdollistavat ja edistävät jakamistaloutta
 • Vastuullinen yrityskansalainen
Ympäristövastuu
 • Resurssien jakaminen vähentää uusien koneiden tarvetta ja siten luonnonvarojen kulutusta
 • Käytettyjen laitteiden vastuullinen myynti
 • Vaarallisista jätteistä huolehtiminen, kuten suodattimet, öljyt ja akut
 • Energiankulutuksen ja jätteiden vähentäminen

1. Tuotteet ja palvelut

Kone- ja laitevuokrausdivisioonamme palvelee asiakkaitaan moderneilla vuokrausratkaisuilla Cramo vuokrauskonseptin avulla. Yhdistämällä vuokrattavat tuotteemme ja laajan palvelutarjoomamme, pystymme tarjoamaan laajan valikoiman vuokrauspalveluita asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin.

Siirtokelpoiset tilat -divisioona, Cramo Adapteo, tarjoaa laadukkaita väliaikaisia tiloja avaimet käteen -periaatteella kahdesta viiteen vuoden pituisiksi ja jopa pidemmiksi vuokrajaksoiksi. Ratkaisuillamme on useita loppukäyttökohteita, kuten koulut, päiväkodit, toimistot, majoitustilat ja tapahtumat. Nordic Modular Groupin oston myötä voimme tarjota myös räätälöityjä siirtokelpoisia rakennuksia yli viiden vuoden pituisiin vuokraustarpeisiin sekä myyntiin.

2. Toimipisteet ja digitaaliset jakamisratkaisut

Palvelemme kone- ja laitevuokrausasiakkaitamme 11 maassa sijaitsevan 301 toimipisteen sekä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Liettuassa, Virossa, Saksassa ja Itävallassa käytössä olevan digitaalisen alustan kautta. Digitaalinen alusta tekee koko vuokrausprosessista yksinkertaisen asiakkaillemme. Palvelussa asiakkaat voivat tarkastella, vertailla ja tilata sekä palauttaa koneita ja laitteita. Se toimii myös hallintatyökaluna, jonka kautta asiakkaat voivat seurata työmaakohtaisia palveluita ja vuokrakoneita, ja joka siten mahdollistaa vuokrakaluston käytön paremman optimoinnin. Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan asiakkaita palvellaan toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Saksassa

3. Arvot

Luotettavuus

Olemme kaikessa toiminnassamme rehellisiä ja ammattimaisia asiakkaitamme kohtaan ja pyrimme tekemään heidän elämänsä helpommaksi. Menestymme vain asiakkaidemme menestyessä, joten asetamme aina heidän tarpeensa omiemme edelle.

Luovuus

Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia ajattelutapoja ja asennoitumaan uusiin tilanteisiin innovatiisella tavalla. Luomme liiketoimintamalleja ja tarjoomaa, jotka ovat askeleen edellä kilpailijoitamme ja asiakkaidemme jatkuvasti muuttuvia tarpeita.  

Sitoutuminen

Pyrimme tunnistamaan asiakkaidemme tarpeet yhtä hyvin tai paremmin kuin he itse, voidaksemme vaikuttaa myönteisesti heidän liiketoimintaansa. Olemme koko ajan tavoitettavissa kaikkien kanavien kautta ja venymme aina piirun verran lisää jokaisen asiakkaan hyväksi.

4. Henkilöstö

Keskitymme henkilöstöön ja tarjoamme turvallisia ja innostavia työpaikkoja. Varmistamme, että henkilöstön kehittäminen on linjassa liiketoimintastrategiamme kanssa. Näin toimimalla tuemme henkilöstöä huippusuorituksiin muuttuvassa toimintaympäristössä ja asiakkaiden erilaisia vaatimuksia kohdattaessa. Arvostamme ja kannustamme yhteistyön tekemistä ja tiedon jakamista sekä ennakkoluulottomuutta ja innovatiivisuutta.

Case-tarinat

Cramo veronmaksajana

Cramo veronmaksajana

Lue lisää

[[ $root.case.caseTitle ]]

Case-tarinat
Case-tarinat