Cramo lyhyesti

Vuoden 2019 avainluvut

612,6

Liikevaihto, M€

10,9 %

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto

72,7

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto, M€

11,9 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoittomarginaali

1,92

Nettovelka/Käyttökate

9,7

Tapaturmataajuus (LTIR)¹

1 Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden