Kestävä kehitys

Sidosryhmien kanssa käytävä vuoropuhelu nähdään sijoituksena

Kaikilla sidosryhmillämme tulee olla edellytykset muodostaa vahva side Cramon brändiin ja keskeisiin aloitteisiin. Tuemme tämän siteen muodostumista etenkin markkinoinnin ja viestinnän keinoin sekä panostamalla aktiiviseen vuoropuheluun. Haluamme kasvattaa ymmärrystä liiketoimintaamme kohtaan, ja tuemme liikesuhteita, johtoa ja työntekijöitä helposti saavutettavan ja ajankohtaisen tiedon avulla.

Näin toteutamme sidosryhmävuoropuhelua ja -yhteistyötä

Asiakkaat
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • missioomme Shared resources simplified, visioomme Your productivity partner in rental and beyond ja arvoihimme Luotettavuus, Luovuus ja Sitoutuminen liittyvät aiheet
 • terveys ja turvallisuus
 • liiketoimintaetiikka
 • resurssitehokkuus
 • toiminnallinen erinomaisuus
 • vastuulliset toimittajat
 • innovaatiot varmistamassa tulevaa menestystä
 • vahva brändi
 • toimipisteet ja digitaalinen alusta
 • asiakasedustaja
 • turvallisuus- ja muut koulutukset
 • innovaatioihin liittyvät ja resurssitehokkuutta lisäävät yhteisprojektit
 • digitaaliset ratkaisut toiminnan parantamiseksi
 • asiakastyytyväisyyskysely
 • tiedotteet, verkkosivut, sosiaalinen media ja paikalliset asiakaslehdet
 • alan tapahtumat, messut ja seminaarit
 • vuosikertomus, johon sisältyvät vastuullisuusasiat

 

Henkilöstö
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • missio, visio ja arvot
 • henkilöstön tyytyväisyys
 • terveys ja turvallisuus
 • monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
 • osaamisen kehittäminen
 • kehittymissuunnitelmat ja -tavoitteet
 • liiketoimintaetiikka ja vastuullisuus
 • tavoitejohtaminen
 • henkilöstöstrategia
 • henkilöstölupaus
 • toimintaperiaatteet
 • turvallisuuskoulutus
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistämisohjelmat
 • Cramo Koulu ja Cramo Akatemia
 • Cramo Dialogi
 • uusi työnantajamielikuva
 • intranet ja henkilöstölehti
 • henkilöstötapahtumat
 • Great Place to Work
 • vuosikertomus, johon sisältyvät vastuullisuusasiat

 

Sijoittajat ja omistajat
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • markkinaympäristö
 • tulos ja liiketoiminnan lisäarvo
 • toiminta
 • yritysvastuu
 • raportointi
 • strategia
 • taloudellinen asema
 • fuusiot ja yritysostot
 • pörssitiedotteet
 • liiketoimintakatsaukset, puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote
 • vuosikertomus, johon sisältyvät vastuullisuusasiat
 • hallituksen toimintakertomus
 • konsernin verkkosivut ja sosiaalinen media
 • selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • yhtiökokous
 • sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset ja -tapahtumat

 

Yhteistyökumppanit ja toimittajat
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • vastuullinen toimitusketju
 • energiatehokkuus ja muut ympäristönäkökulmat
 • turvallisuus
 • tehokkaat prosessit
 • vastuullisuuden ja jakamisen edistäminen
 • toimittajien arviointikriteerit
 • toimittajien toimintaperiaatteiden toimeenpano
 • turvallisten, resurssitehokkaiden ratkaisujen kehittäminen yhteistyöprojekteissa
 • digitaaliset ratkaisut, kuten hankinnasta maksuun -prosessi
 • ostojärjestelmä (toimittajakatalogi)

 

Paikalliset yhteisöt
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • paikallisten yhteisöjen tukeminen ja aktivoiminen
 • konserni- ja maayhtiötason hyväntekeväisyys- ja sponsorointikohteet
 • yhteistyö SOS-lapsikylien kanssa
 • työskentelymahdollisuuksia ja harjoittelupaikkoja pitkäaikaistyöttömille

 

Toimiala- ja muut järjestöt
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • kestävän kehityksen edistäminen ja vuokraustoimialan houkuttelevuuden lisääminen tulevaisuuden työnantajana Euroopassa
 • jakamistalouden edistäminen
 • European Rental Association (ERA) -järjestön aktiivijäsen
 • YK:n Global Compact -aloitteen jäsen
 • Cramon toimitusjohtaja on ERA:n hallituksen jäsen

 

Media
Aihealueet Toimenpiteet ja kanavat
 • toimialan johtava yritys digitaalisuudessa
 • merkittävät kaupat ja yritysostot
 • kestävä kehitys ja vastuullisuus
 • strategia ja liiketoiminta
 • lehdistötiedotteet
 • johdon haastattelut
 • verkkosivut ja sosiaalinen media

 

Kestävän kehityksen yhteyshenkilö:

Maria Karlsson, johtaja, kestävä kehitys
puh. +46 70 249 87 44
sähköposti: maria.a.karlsson@cramo.com