Liiketoiminta

Keski-Eurooppa

Viemme päätökseen logistiikka- ja työmaapalveluiden sekä hallinta- ja suunnittelupalveluiden integroimisen Keski-Euroopan tarjoomaamme. Jatkumona vuoden 2018 KBS-kauppaan Saksassa, palvelimme ensimmäisiä keskikokoisia asiakkaita toimittamalla ratkaisuja työmaa-aitojen pystyttämisestä projektin viimeistelyyn.

Keskityimme Keski-Euroopassa KBS:n palveluiden integroimiseen kone- ja laitevuokrauksen tarjoomaamme. Tämän ansiosta voimme olla todellinen tuottavuuskumppani asiakkaillemme heidän projektiensa kaikissa vaiheissa. Cramo NXT on hyvin perusteltu strategia ja täsmää täydellisesti sen kanssa, mitä me voimme ja mitä meidän täytyy tehdä alueellamme.

Hartwig Finger
Johtaja, Keski-Eurooppa, Cramo

Liiketoimintaympäristö

Noin 21 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Keski-Euroopasta, jossa olemme pääsemässä alkuun orgaanisen kasvun merkittävän potentiaalin hyödyntämisessä.

Rakennusmarkkinan kasvu hidastui Saksassa vuonna 2019, mutta palveluiden kysyntä – suunnitteluvaiheesta projektin viimeistelyyn – on yhä vahvaa. Markkina ja kysyntä ovat selvästi jakaantuneita asiakasyritysten koon mukaan. Cramon markkina-asema keskisuurten asiakkaiden palvelemisessa on hyvä kysynnän kasvun kohdistuessa alihankkijoihin, joiden kokonaisvaltainen tarjooma käsittää niin vuokrakoneet ja -laitteet kuin työmaapalvelut. Asiakkaiden palveluihin ja digitaaliseen yhteensopivuuteen liittyvä kysyntää luovat erityisesti nuoremmat ikäpolvet, jotka etsivät helppoja ja sujuvia keinoja työmaalogistiikan hallintaan. KBS:n myötä hankittujen työmaalogistiikkapalveluiden integroimisen sekä kehittämämme verkkoportaalin ja mobiilisovellusten myötä meillä on todellinen mahdollisuus kasvuun.

Markkina säilyy hyvänä Itävallassa ja Unkarissa. Kokonaisratkaisujen markkina alkaa kypsyä Itävallassa, kun taas Unkarissa kysyntä keskittyy enemmän erikoistuneeseen tarjoomaan.

Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa rakennusmarkkinan kasvu on tasaantumassa. Asiakkaat tyypillisesti jakavat sopimukset osiin ja hankkivat vuokralaitteet ja palvelut niihin erikoistuneilta yrityksiltä. Vuonna 2019 kilpailu kiristyi muutamilla Cramon tuotealueilla, kuten nostinkalustomarkkinoilla.

On useita syitä siihen, miksi Cramo on niin tärkeä kumppani HFS System -yhtiölle. Avuliaan asenteen ja luotettavuuden ohella he palvelevat meitä joustavasti täsmällisillä ja virheettömillä toimituksilla. Heidän tuotevalikoimansa on lisäksi laaja. Cramo yksinkertaisesti auttaa meitä saavuttamaan päivittäiset tavoitteemme. Olemme iloisia, että läheinen yhteistyömme on kestänyt vuosia ja toivomme sen jatkuvan samalla tavalla tästä eteenpäin.

Jan Hasik
Toimitusjohtaja ja omistaja, HFS System, Tsekin tasavalta

Edut

Vankka pohja laajenevalle tarjoomalle

Asiakasarvomme on luotu sekä vahvalla sitoutumisella jokaiseen rakennusprojektiin että toimittamiemme tuotteiden ja palveluiden korkealla laadulla. Nämä muodostavat erinomaisen pohjan rakentaessamme uutta tarjoomaa, joka ulottuu koneiden ja laitteiden vuokrauksesta suunnittelu- ja logistiikkapalveluihin.

Kattava tuotteiden ja palveluiden tarjooma on ponnahduslautamme orgaanisen kasvun luomiseen Keski-Euroopan markkinoilla.

Hartwig Finger
Johtaja, Keski-Eurooppa, Cramo

Johtaja laadussa ja sitoutumisessa

Keskieurooppalainen markkina on sirpaleinen. Asiakkaamme arvostavat vuokralaitteidemme korjaus- ja kunnossapitopalveluiden laatua. He luottavat, että vuokratessaan meiltä, he saavat laitteen ajoissa ja täydessä toimintakunnossa. Markkina-asemamme muodostaa vankan pohjan johtavalle asemalle laadussa ja sitoutumisessa sekä tarjoomamme laajentamiselle työmaapalveluilla.

Vahva asema nostinkalustossa

Meillä on vahva asema nostinkaluston vuokrauksessa Tsekin tasavallassa. Keskittyminen asiakasarvon luomiseen hyvällä asiakaspalvelulla ja vuorovaikutuksella tuottaa tulosta ja on meille etu kilpailun kiristyessä.

Vuoden 2019 kohokohdat

Uusi palveluvalikoima toi uusia asiakkaita ja paransi markkina-asemaa

Saimme Saksassa kaksi uutta teollisuusasiakasta autoteollisuudesta sekä useita uusia asiakkaita keskisuurista rakennusprojekteista, joihin toimitamme laitteita ja palveluita koko rakennusprosessin ajan. Tarjoomassamme näille asiakkaille olemme yhdistäneet Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä ostamamme KBS Infran työmaalogistiikka ja -suunnittelupalvelut.

Saamme täyttä palvelua työmaahan liittyen ja nopeita vastauksia kyselyihimme. Ja riippumatta siitä, missä projekti sijaitsee, voimme aina luottaa reiluihin toimituksiin ja hintoihin.

Patrick Weiss
Implenia Instandhaltung und Tiefbau, Saksa

Olemme valinneet Cramon vuokrauskumppaniksi, koska he ovat organisoituneet hyvin ja voivat palvella meitä kaikkialla Saksassa. Saamme aina nopeaa ja ammattimaista palvelua – he käsittelevät kyselymme vaivattomasti jopa lyhyellä varoitusajalla. Pääkriteereitämme ovat korkea laatu ja hyvät henkilösuhteet, jotka tekevät yhteistyöstä helppoa.

Herra Hüftle
Wolf & Müller, Saksa

Kattava tarjoomamme, joka ulottuu työmaa-aidan pystytyksestä rakennusprojektin viimeistelyyn, yhdistettynä Cramon ja KBS:n osaamiseen antaa meille entistä paremmat edellytykset palvella asiakasta heidän omalla työmaallaan. Yhdistymisemme Cramoon on saanut lämpimän vastaanoton asiakkailtamme ja meidät koetaan luotettavaksi kumppaniksi kaikkien rakennusalan toimijoiden puolelta. Mahdollisuutemme parantaa markkina-asemaamme, sekä houkutella uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tulevaisuudessa, on erittäin hyvä.

Stefan Diegisser
Toimitusjohtaja, KBS Infra GmbH

Menestyksekkäät messut

Olimme huhtikuussa mukana BAUMA 2019 -messuilla, jotka ovat maailman suurimmat rakennuskonemessut. Osallistuminen kannatti, ja asiakkaamme ottivat hyvin vastaan lisäarvoa tuottavan tarjoomamme, jossa vuokrakoneet ja -laitteet yhdistyvät rakennusprojektien suunnittelu- ja logistiikkapalveluihin.

Vuonna 2020 keskitymme huipputason tuloksentekoon ja palvelujen kokonaisratkaisuihin

Cramoa pidetään jo nyt luotettavana ja sitoutuneena kumppanina kaikilla Keski-Euroopan vuokrausmarkkinoilla. Vuonna 2019 jatkoimme tarjoomamme kehittämistä ja keskityimme vastaamaan asiakkaiden huolenaiheisiin. Monilla alueilla ja asiakassegmenteissä markkina on kypsynyt vastaanottamaan johdonmukaisesti paketoituja ja strukturoituja ratkaisuja, joihin sisältyy sekä tuotteita että palveluja. Erityisesti Saksassa näihin kohdistuu kasvavaa kysyntää keskisuurten asiakkaiden suunnasta. Tulevaisuudessa keskitymme hyödyntämään uutta osaamistamme ja tarjoamme suunnittelu- ja logistiikkapalveluita vuokrauspalveluiden lisäksi. Näin voimme kasvaa orgaanisesti kaikilla markkinoilla.

Liikevaihto 2019 M€

129,4
2018: 114,4

Vertailukelpoinen liikevoitto 2019 M€

5,5
2018: 9,5

Vertailukelpoinen ROCE 2019

3,2 %

Liikevaihto asiakasryhmittäin, M€