Liiketoiminta

Suomi ja Itä-Eurooppa

Asiakaskäyttäytyminen ja -odotukset muodostavat tarjoomamme perustan kaikissa maissa – Suomessa, Virossa, Liettuassa ja Puolassa. Seuraamme markkinoita, olemme vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja, nähdessämme suotuisia merkkejä, esittelemme proaktiivisesti uusia palveluita asiakkaidemme menestyksen tueksi. Näin toimien olemme 65 vuodessa kasvattaneet sen valtavan palveluvalikoiman, jota Cramo tarjoaa Suomessa.

Cramo NXT ammentaa vahvuuksistamme ja muuntaa ne tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joihin meidän on helppo samaistua. Koko henkilöstön on helppo ymmärtää strategia, joten voimme todella toimia sen mukaisesti. Uusi strategia tarjoaa meille työkalut arvon tuottamiseen asiakkaille samanaikaisesti, kun se antaa meidän toimia ja vaikuttaa omaan tulokseemme.

Tatu Hauhio
Johtaja, Suomi ja Itä-Eurooppa, Cramo

Liiketoimintaympäristö

Noin 24 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Suomesta ja Itä-Euroopasta. Alue koostuu varsin erilaisista markkinoista.

Kilpailuympäristö säilyi vuonna 2019 muuttumattomana edelliseen vuoteen verrattuna Suomessa. Tilanne oli hyvä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta vuoden toisella puoliskolla asuntorakentaminen laski ja muutama suurempi rakennushanke valmistui. Vuotta 2020 katsoen, meneillään on yhä hyvä määrä julkista ja teollista rakentamista sekä korjausrakentamista, vaikkakin asiakkaat odottavat markkinoiden kääntyvän laskuun. Muutokset ostokäyttäytymisessä, kuten pienempien osatarjousten pyytäminen kilpailutuksissa, ovat laskusuhdanteen merkkejä ja yrityksiä laskea hintaa. Näemme tämän myös mahdollisuutena osoittaa, että kokonaisratkaisusopimukset voivat selkeästi hyödyttää asiakkaita, joilla on vähän omaa henkilökuntaa ja jotka haluavat kumppaniksi alihankkijoita, joilla on kyvykkyyttä palvella kokonaisvaltaisesti.   

Virossa kiristyvä kilpailu liittyy tarjoomaltaan kattavampien toimijoiden tuloon markkinoille, kun taas Liettuassa ja Puolassa markkinoita dominoivat pienemmät, erikoistuneet yritykset. Näillä markkinoilla asiakkaat eivät tyypillisesti odota alihankkijoiltaan palveluita. Todistamalla markkinoille vuokralaitteiden ja palveluiden yhdistämisen edut, Cramo tekee työtä suurempien markkinaosuuksien saavuttamiseksi Itä-Euroopassa.

Virossa ja Liettuassa palvelumarkkina on hiljalleen rakentumassa ja olemme aloittaneet vuokrakoneiden ja -laitteiden tarjoamisen digitaalisten alustojen kautta.  

Olemme tehneet yhteistyötä Cramon kanssa jo useita vuosia ja olemme tyytyväisiä heidän palveluidensa laatuun, työskentelynopeuteen, luotettaviin laitteisiin, joustavuuteen sekä laajaan tuotevalikoimaan, joka kattaa kaikki tarpeemme. Cramo on nyt strateginen kone- ja laitevuokrauskumppanimme. Kun työskentelemme yhden pääkumppanin kanssa, voimme optimoida ajankäytön ja kustannustehokkuuden.

Alvydas Černys
Tekninen johtaja, Conresta, Liettua

Puolassa perustekijät ovat kunnossa markkinakasvua ajatellen, sillä asuntojen määrä puolalaisten määrään verrattuna on pieni. Puolan markkinan odotetaan palaavan normaaliin kasvuvauhtiin pienen hidastumisen jälkeen.

Edut

Kokonaisvaltainen palveluvalikoima

Suomessa palveluvalikoimamme on laaja, minkä takia voimme helposti vastata asiakkaiden odotuksiin ja auttaa heitä toimimaan tuottavammin. Tarjoamiemme palveluiden, kuten työmaalogistiikka- sekä ympäristö- ja turvallisuuspalvelut ja laitteiden oikea-aikainen huolto, ansiosta asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Uusien asiantuntijapalveluiden kautta koulutettu henkilöstömme voi tukea asiakkaita esimerkiksi betonin kuivumisen mittaamisessa tai lämpökartoitusten teossa.

Käyttäjäystävällinen verkkoportaali

Digitaaliset ratkaisumme löytyvät helppokäyttöisestä verkkoportaalista ja ovat omaa luokkaansa käytettävyydessä ja suorituskyvyssä. Asiakkaamme hyötyvät digitaalisesta alustasta ja sovelluksista, jotka on tarkoitettu kalustonhallintaan, dokumenttien ja turvallisuusohjeiden lataamiseen sekä palautuksiin ja kustannuslaskentaan.

Ihmisten tavoittelu puhelimitse voi hidastaa ja mutkistaa työtä. Nyt ei tarvitse arpoa, mihin kalustovuokraamoon soittaisi ensimmäisenä, tai kysellä tietyn kaluston saatavuutta eri paikoista. Verkon kautta vuokraan työmaalla tarvitut välineet välittömästi ja yhdellä kerralla, ilman turhia viivytyksiä.

Mikko Saarinen
Työnjohtaja ja työmaainsinööri, Peab

Näkyvyys koneiden ja laitteiden kokonaiskustannuksiin

Autamme asiakkaita tekemään aika- ja kustannustehokkaita päätöksiä tarjoamalla heille näkyvyyden koneiden ja laitteiden kokonaiskustannuksiin. Hankinta- ja jälleenmyyntihinnan lisäksi kokonaishinta käsittää asennus- sekä korjaus- ja huoltokustannukset. Tarjoamme asiakkaille kustannustehokkuutta ja vastuullisia ratkaisuja – emme vain vuokraa koneita ja laitteita, vaan pidämme myös huolta, että ne toimivat, jotta asiakas voi keskittyä omien tuottavuustavoitteidensa saavuttamiseen. 

Hyvä maine

Maineemme laadukkaana yrityksenä on meille etu erityisesti Liettuassa ja Puolassa. Puolassa laadukas tarjoomamme yhdistettynä vuokrakoneiden ja -laitteiden tarkastusdokumentteihin erottaa meidät kilpailijoista.

Haluan kiittää Cramoa yhteistyöstä ja ammattimaisuudesta ”Non-invasive Medicine Centre – Stage 2” -investoinnin toteutuksessa. Laadukkaan työnne ja palvelunne korkean tason ansiosta pystyimme tekemään oman työmme aikataulussa. Toivomme yhteistyön jatkuvan myös tulevissa projekteissa.

Apulaistyömaapäällikkö, ERBUD S.A., Toruńin haarakonttori, Puola

Toimipisteverkosto

Erityisesti Viron ja Liettuan markkinoilla toimipisteverkostomme ja laaja tuotevalikoimamme tarjoavat meille kilpailuedun. Suomessa uusi, optimoitu hubi- ja toimipisteverkostomme tuo uutta kilpailuetua.

Pääurakoitsijana meidän on aina tehtävä ennakkosuunnittelua varmistaaksemme, että rakennusprojektit etenevät aikataulussa. Vuokratessamme laitteita ja koneita Cramolta meidän ei tarvitse suunnitella liian pitkälle tulevaisuuteen – saamme aina mitä tarvitsemme, juuri silloin, kun tarvitsemme.

Heiko Raschinski
Projektipäällikkö, YIT Eesti AS, Viro

Vuoden 2019 kohokohdat

Onnistunut logistiikan optimoinnin käyttöönotto

Vuonna 2019 logistiikkatoiminnon organisoituminen ja rakenne uudelleenorganisoitiin automaattisen työkalukiertoprosessin ja keskitetyn tuotekoordinaation ympärille Suomessa. Logistiikan suunnittelu ja työkalukuljetukset keskitettiin yhteen yksikköön, mikä mahdollistaa varastotasojen optimoinnin kysynnän ja tulevaisuudennäkymien pohjalta. Isot hubit toimittavat työkaluja ja pienet, lähellä asiakasta sijaitsevat toimipisteet toimittavat isoja koneita ja laitteita, mikä parantaa kaluston tuottavuutta ja käyttöastetta.

Digitaalisten palveluiden kehittämistä yhdessä

Cramo Finland on opetellut ymmärtämään paremmin asiakkaiden odotuksia samalla, kun se on tarjonnut asiakkaille digitaalisten palveluiden käyttäjätukea. Verkkoportaalimme kautta tulevien tilausten määrä on kasvussa. Teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa löytääksemme palveluita, joita he arvostavat, kuten tuotedokumentaatio ja palautusten helppous, ja ponnistelemme osoittaaksemme asiakkaille, miten palvelut voivat hyödyttää heidän liiketoimintaansa ja auttaa kalustonhallinnassa.  

Aloimme kulkea uusia, jännittäviä polkuja vuonna 2019 tuodessamme markkinoille uuden Kuivaketju 10 -tarjoomamme asiakkaillemme Suomessa. Läpi vuoden koulutettu henkilöstömme on auttanut asiakkaita suunnittelemaan ja toteuttamaan kuivia rakennusympäristöjä. Samanaikaisesti kehitämme uusia asiantuntijapalveluita, joissa hyödynnetään digitaalisia ja tekoälyratkaisuja. Teemme työtä tarjotaksemme asiakkaillemme paremman kokonaiskäsityksen työmaista, töiden etenemisestä, koneiden käytöstä ja niiden turvallisuusominaisuuksista.

Tatu Hauhio
Johtaja, Suomi ja Itä-Eurooppa, Cramo

Huoltoseisokkikierron hallinnan työkalu osaksi valikoimaa

Vuonna 2018 kehitetystä huoltoseisokkikierron hallinnan työkalusta tuli osa asiakaspalvelujen tarjoomaamme Suomessa vuonna 2019. Työkalu varmistaa, että asiakkaat voivat saada kaikki tarvitsemansa laitteet heti, kun huoltoseisokki alkaa. Meille työkalu mahdollistaa useampien asiakkaiden palvelemisen, sillä me voimme optimoida huollossa tarvittavien laitteiden käytön eri huoltoseisokkien välillä.

Verkkoportaali Itä-Eurooppaan

Esittelimme digitaalisen verkkoportaalialustamme asiakkaille Virossa vuonna 2019, ja ensimmäiset asiakkaat ovat alkaneet käyttää sitä. Liettuassa digitaalinen alusta otettiin käyttöön loppuvuonna 2018. Näemme hyviä mahdollisuuksia monipuolistaa digitaalisia palveluitamme Liettuassa, sillä asiakkaat hyödyntävät jo nyt digitaalista alustaa tilausten täydentämisessä.

Vuonna 2020 keskitymme tuottavuuskumppanuuteen

Monilla markkinoilla asiakkaat keskittyvät parantamaan tehokkuuttaan ja kehitystään – ja ne odottavat tehokkuutta myös toimittajiltaan. Asiakkaat haluavat optimoida työntekijöidensä varsinaiseen työn tekemiseen käyttämän ajan ja me autamme heitä tässä logistiikan ja työsuunnittelun kautta. Kehitämme ja pilotoimme innovaatioita auttaaksemme asiakkaita saamaan kattavan käsityksen työmaastaan ja meiltä vuokraamiensa koneiden ja laitteiden käytöstä.

Liikevaihto 2019 M€

144,0
2018: 147,0

Vertailukelpoinen liikevoitto 2019 M€

19,4
2018: 23,6

Vertailukelpoinen ROCE 2019

10,7 %

Liikevaihto asiakasryhmittäin, M€